(Tiếng Việt) Sự Kiện Công Nghệ Lớn Và Sôi Động Nhất Đà Nẵng – DevDay 2017