Số tự nhiên n lớn nhất để n+28 chia hết cho n+4 là n=

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Số tự nhiên n lớn nhất để n+28 chia hết cho n+4 là n=

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Để n+28 phân chia hết mang đến n+4 thì :

n+28 - n+4 phân chia hết cho n+4

Hay 24 phân chia hết mang đến n+4

=> n+4 thuộc Ư( 24 ) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết quả là 24 - 4 = đôi mươi => n = 20


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

n+28 phân tách hết mang đến n+4

=>n+4+20 phân chia hết đến n+4

=>20 chia hết cho n+4

=>n+4 trực thuộc -20;-10;-5;-4;-2;-1;1;2;4;5;10;20

=>n trực thuộc -24;-14;-9;-8;-6;-5;-3;-2;0;1;6;20

vậy n lớn số 1 =20

bạn kiểm tra lại phần n thuộc nhé, mk ko chắc chắn lắm bởi làm vội, dẫu vậy còn n=20 là chuẩn chỉnh rùi
Xem thêm: Stream Sai Đêm Nay Là Say Đêm Nay Là Say Đêm Mai ), Say Đêm Nay Là Say Đêm Mai Là Bài Gì

n + 28 chia hết đến n + 4

=> n + 4 + 24 phân chia hết mang lại n + 4

Mà n + 4 chia hết đến n + 4

=> 24 phân tách hết mang đến n + 4

=> n + 4 nằm trong Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Mà n phệ nhất

=> n + 4 lớn số 1 là 24

=> n lớn số 1 là 20.


ta teo n+28 phân chia het mang đến n+4

n+28=n+4+24

vi n+4 phân chia het mang đến n+4 va n+4+24 phân tách het mang lại n+4 nen 24 phân chia het mang lại n+4

=>n+4 thuoc uoc cua 24=1;2;3;4;6;8;12;24

n thuoc-3;-2;-1;0;2;4;8;20


n+28 phân tách hết mang lại n+4

=>(n+4)+24 phân tách hết cho n+4

mà n+4 phân chia hết mang đến n+4

=>24 phân tách hết mang đến n+4

=>n+4 E Ư(24)=-24;-12;.....;24

Vì n phệ nhất=>n+4 mập nhất

=>n+4=24=>n=20

Vậy số tự nhiên n khủng nhất thỏa mãn nhu cầu là 20


Ta có:

(fracn+28n+4=fracn+4+24n+4=fracn+4n+4+frac24n+4=1+frac24n+4)

(Rightarrow n+4inƯleft(24 ight))

Vì n là số tự nhiên lớn tốt nhất suy ra Ư(24) là số từ bỏ nhiên

Ư(24)là:<1,2,3,4,6,8,12,24>

Suy ra n=27;26;25;24;22;20;16;0

Vậy số tự nhiên n lớn nhất là 27


Để n + 28 phân chia hết mang lại n + 4 thì :

n + 28 - n + 4 phân chia hết mang đến n + 4

Hay 24 phân tách hết mang lại n + 4

=> n + 4∈ Ư(24)= +- 1 ; +-2 ; +-3 ; +-4 ; +- 6 ; +- 8 ; +- 12 ; +-24

Kết trái là 24 - 4 = trăng tròn => n = 20


Để n+28 phân chia hết mang lại n+4 thì :

n+28 - n+4 phân tách hết đến n+4

Hay 24 phân tách hết cho n+4

=> n+4 ở trong Ư( 24 ) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết trái là 24 - 4 = trăng tròn => n = 20


Để n + 28 phân tách hết đến n + 4 thì:

n + 28 - n + 4 phân tách hết mang lại n + 4

Hay 24 phân chia hết đến n + 4

(Rightarrow)n + 4(in)Ư(24) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết quả là 24 - 4 = 20(Rightarrow)n lớn số 1 là: 20


ta có:n+28chia hết mang đến n+4 và n mập nhất

=>(n+4)+24chia hết cho n+4

Vì n+4chia hết cho n+4,nên nhằm (n+4)+24 phân tách hết mang lại n+4

Thì 24 nên chia hết mang lại n+4

suy ra: n+4 ϵ1;2;3;4;6;8;12;24

do n lớn số 1 nên n=24


Để n+28 chia hết đến n+4 (với n là số tự nhiên)

=> (fracn+28n+4in N)

Mà (A=fracn+28n+4=fracn+4n+4+frac24n+4=1+frac24n+4)

(1in N\ Ain N\ Rightarrowfrac24n+4in n\ n+4inƯ_left(24 ight)=left1;2;3;4;6;8;12;24 ight\)

Để n lớn số 1 => n + 4 lớn nhất => n + 4 = 24 => n = 20

vậy n = 20
Xem thêm: Một Lớp Học Có 45 Học Sinh Gồm 3 Loại Học Lực: Giỏi, Khá, Trung Bình

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên