Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15

     

Trung vai trung phong Toán học tập bdkhtravinh.vn reviews với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên nhỏ nhất gồm tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn sẽ xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15

Bạn sẽ xem: Số tự nhiên bé dại nhất có bố chữ số mà lại tổng những chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 5 chữ số và các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số bao gồm tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, những chữ số không giống nhau và tất cả tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên bé dại nhất có các tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có các tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, từng nào số lẻ có 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và chia hết đến 5.

Bài ViO.25 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, có tổng các chữ số bằng 7 và phân chia hết mang lại 5.


Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số to nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn sót lại để được số sót lại có 15 chữ số và là số bé bỏng nhất tất cả thể. Số nhỏ bé nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn không giống 0 thứ nhất để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn giữ nguyên thứ từ của chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong số đó có tối thiểu hai chữ số giống nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số khác biệt mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) bạn C ngồi thiết yếu giữa?b) đôi bạn A và E ngồi ở nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 bạn ta lập các số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) tất cả bao nhiêu số bé dại hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được bao nhiêu số không giống nhau sao cho trong các số đó luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 trường đoản cú 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 6 chữ số khác nhau trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số? trong những số đó có từng nào số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác biệt và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 tìm số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó phân chia hết mang đến 2 và 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó phân chia hết đến 2, còn phân tách cho 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số bé nhất không giống 1 nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

Bài ViO.45 search số nhỏ nhắn nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 gồm số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số bé nhất tất cả 3 chữ số mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 kiếm tìm số bé bỏng nhất có 3 chữ số cơ mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số chẵn có 3 chữ số phân tách hết đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa đủ cộng tất cả các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 bằng?


Bài ViO.50 tra cứu số bé bỏng nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số chia hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà các số này đều không chia hết đến 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số chia hết cho 9?

Bài ViO.55 search số nhỏ tuổi nhất khác 0 mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 tra cứu số 6a2b biết số đó phân chia hết đến 2 còn chia cho 5 và 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tra cứu số 3a7b biết số đó phân chia hết cho tất cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 tra cứu số 2a8b biết số đó phân tách hết đến 2 cùng 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Núi Voi (Dàn Ý + 3 Mẫu), New Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Núi Voi

Bài ViO.60 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách hết cho 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác nhau không chia hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ gồm 4 chữ số khác biệt chia hết mang đến 5?

Bài ViO.66 search số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có cha chữ số, biết rằng số đó phân tách hết cho 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a để 31a31a31a phân chia hết mang lại 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết cho 72.b) 24a68b chia hết cho 48.

Bài ViO.69 kiếm tìm số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất để khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo thiết bị tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất không giống 1 làm sao cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 bao gồm bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số vừa chia hết mang lại 4 vừa phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.74 kiếm tìm số bé dại nhất tất cả 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) những số này to hơn 300000?b) các số này to hơn 300000 và phân tách hết mang lại 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tra cứu số bé dại nhất bao gồm 5 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 với 5.


Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm thế nào cho a35b phân tách hết cho 45.

Bài ViO.78 search a + b biết 30a5b phân chia hết cho 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa vào một hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết đến 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Yêu cầu thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết đến 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). Cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Phải thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết cho 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết cho 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết đến 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có 9 chữ số ,chia hết đến 9 và gồm các tính chất sau:

– nếu như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 7

– ví như xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 6

– nếu như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết đến 5

– nếu xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết cho 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết đến 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số phân chia hết mang đến 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số trong đó:

a) mỗi chữ số đầy đủ chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết thường xuyên 15 số lẻ bước đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận ra để còn lại một số trong những lớn nhất (giữ nguyên đồ vật tự những chữ số). Hãy kiếm tìm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất mà trong các số đó theo lắp thêm tự từ bỏ trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay lập tức sau nó.

Bài ViO.93 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chữ số sản phẩm trăm lớn hơn chữ số mặt hàng chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Lúa Nếp Là Lúa Nếp Làng Lúa Lên Lớp Lớp Lòng Nàng Lâng Lâng, Top 17 Hay Nhất 2022

Bài ViO.95 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng ngàn và chữ số hàng solo vị.


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có cha chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 15