Số tâm đối xứng của hình vuông là

     

Đường tròn là hình tất cả tâm đối xứng. Trọng điểm đường tròn là chổ chính giữa đối xứng của đường tròn đó.

Bạn đang xem: Số tâm đối xứng của hình vuông là

Nên con đường tròn tất cả một trung ương đối xứng tốt nhất là trung khu của đường tròn.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ có những đường cao $BD,CE$ . Biết rằng bốn điểm $B,E,D,C$ cùng nằm trên một đường tròn. Chứng tỏ tâm và bán kính của đường tròn đó.


Trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$, xác định vị trí kha khá của điểm $Aleft( - 1; - 1 ight)$ và con đường tròn trọng điểm là gốc tọa độ $O$, nửa đường kính $R = 2,$.

Xem thêm: Tổng Số Dân Ở Tphcm 2021 Bao Nhiêu? Dân Số Tphcm Năm 2021 Bao Nhiêu


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ , có$AB = 15cm;AC = 20cm$. Tính nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ABC.$


Cho hình chữ nhật $ABCD$ có$AB = 12cm,BC = 5cm$ .Tính nửa đường kính đường tròn trải qua bốn đỉnh $A,B,C,D$.


Cho hình vuông $ABCD$. Call $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AB,BC$ . Gọi $E$ là giao điểm của $CM$ cùng $DN$.Tâm của mặt đường tròn trải qua bốn điểm $A,D,E,M$ là


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$ , mặt đường cao $AH = 2cm,BC = 8cm$ . Đường vuông góc với $AC$ tại $C$ cắt đường thẳng $AH$ làm việc $D$ .

Xem thêm: Cho 4L N2 Và 14L H2 Vào Bình Phản Ứng, Cho 4 Lít N2 Và 14 Lít H2 Vào Bình Phản Ứng


*

Cho tam giác đầy đủ $ABC$ cạnh bởi $a$ , những đường cao là $BM$ cùng $CN$ . Gọi $D$ là trung điểm cạnh $BC$ .