SO SÁNH LƯỚI NỘI CHẤT TRƠN VÀ LƯỚI NỘI CHẤT HẠT

     
Home/ Môn học/Sinh học/so sánh lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn về cấu trúc và chức năng trong cơ thể người tế bào nào có lưới nội chất trơn phát triển tế bào nào có

so sánh lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn về cấu trúc và chức năng trong cơ thể người tế bào nào có lưới nội chất trơn phát triển tế bào nào có


so sánh lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn về cấu trúc và chức năng trong cơ thể người tế bào nào có lưới nội chất trơn phát triển tế bào nào có mạng lưới nội chất hạt phát triển và tại saoGiúp mình với ạ đang cần gấp ????????????


*

Đáp an:giôngs nhau : đề là hệ thống lưới màng đơn trong têw bào .

Bạn đang xem: So sánh lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt

Khác nhau : lưới nội chất trơn có chứa rất nhiều enzim còn lưới nội chqát hạt có đính các hqtj riboxom .

Xem thêm: Bánh Kem Kỷ Niệm 1 Năm Yêu Nhau, Bánh Kỉ Niệm 1 Năm Yêu Nhau

Lưới nội chất trơn có vai trò trong việc chuyển hóa đường , tổng hợp lipit và phân hủy chất độc . Còn lưới nội chất hạt thì có vai trò trong việc tổng hợp protei .

Xem thêm: Học Phí Của Trung Tâm Tiếng Anh Summit Education, Học Phí Của Trung Tâm Anh Ngữ Summit Bao Nhiêu

Tế bào bạch cầu có chứa lưới nội chất hạt nhiều nhất vì bạn biết đấy 1 trong những chức năng của protein là bảo vệ cơ thể và đó chính là các kháng thể . Mà bạch cầu lại là các tinh binh chứa rất nhiều kháng thể để giúp bảo vệ cơ thể và chống lại kháng nguyê.n

Còn tế bào gan chứa rất nhiều lưới nội chất trơn tại vì bạn biết đấy gan là cơ quan chính giải độc cho cơ thê mà mà bạn hãy xem chức năng của lưới nội chất trơn là gì nhỉ

Giải thích các bước giải:


*

uyenthu
0
Reply

*so sánh lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt

-giống nhau:

+đều là bào quan của tế bào

+có cấu tạo màng đơn

+thực hiện các chức năng quan trọng của tế bào

-khác nhau:

+cấu trúc:

.lưới nội chất trơn nằm xa nhân, là hệ thống xoang ống ,cấu tạo có nhiều enzym khác nhau, không có riboxom

.lưới nội chất hạt: nằm gần nhân,thông với màng nhân, có nhiều riboxom trên màng và có ít enzym hơn so với lưới nội chất trơn

+chức năng:

.lưới nội chất trơn:tổng hợp chuyển hóa gluxit,lipit, phân hủy chất độc

.lưới nội chất hạt:tổng hợp protein

*trong cơ thể người

-Tế bào có lưới nội chất trơn phát triển:tế bào gan=> chức năng của gan là tổng hợp chuyển hóa gluxit,lipit, phân hủy chất độc

-Tế bào có mạng lưới nội chất hạt phát triển:tế bào bạch cầu=>tổng hợp protein (thành phần cấu tạo nên kháng thể)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Parker
*

About Parker
Đặt Câu Hỏi