So sánh các cuộc cách mạng tư sản

     
*
đã trả lời2 mon 7, 2020bởi Cow_xynk_xellCử nhân(4.1k điểm)được thai chọn là thắc mắc hay nhất3 mon 7, 2020bởi Nqoc_baka ● quản lí Trị Viên

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến không nhường nhịn độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

Bạn đang xem: So sánh các cuộc cách mạng tư sản

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ vạc triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phạt triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Xem thêm: Cách Viết Dấu Căn Trên Máy Tính ? Cách Để Nhập Dấu Căn Bậc Hai Trên Pc Hoặc Mac

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường đến chủ nghĩa tư bản vạc triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Góp phần thúc đẩy phương pháp mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của quần chúng Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phạt triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất đến nông dân.

- Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

Tính chất

Là một cuộc bí quyết mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc giải pháp mạng tư sản chưa triệt để.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Vừa Gà Vừa Chó, Giải Bằng Cách Nào? Bài Toán Vừa Gà Vừa Chó, Giải Bằng Cách Nào

Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.