Số lớn nhất

     

Số lẻ nhỏ dại nhất tất cả chín chữ số là số nào?;Số chẵn lớn nhất có tám chữ số là … trongThi kì 1 môn Toán lớp 4.Xem Đề cùng đáp án đầy đủ phía bên dưới đây


*

1.

Bạn đang xem: Số lớn nhất

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Số lẻ nhỏ nhất tất cả chín chữ số là :

A. 100 000 000

B. 111 111 111

C. 100 000 001

D. 110 000 000.

b) Số chẵn lớn số 1 có tám chữ số là :

A. 99 999 999

B. 99 999 998

C. 99 999 990

D. 89 988 888.

2. Nối số cùng với số chữ số 0 tận thuộc của số đó :

Số

Tận cùng

a) 1 chục nghìn

1) 3 chữ số 0

b) 1 nghìn

2) 6 chữ số 0


c) 1 triệu

3) 4 chữ số 0

d) 1 trăm triệu

4) 5 chữ số 0

e) 1 trăm nghìn

5) 7 chữ số 0

g) 1 tỉ

6) 8 chữ số 0

h) 1 chục triệu

7) 9 chữ số 0

3..Đúng ghi Đ, không nên ghi S :

a) Số ngay tức thì trước số nhỏ tuổi nhất gồm tám chữ số là :

1 000 000 ☐

999 999 ☐

9 999 999 ☐

b) Số liền sau số bé dại nhất có tám chữ số khác biệt là :

12 034 568 ☐

10 234 658 ☐

10 234 568 ☐

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Có bao nhiêu số bao gồm bốn chữ số cơ mà tổng tư chữ số bởi 3 ?

A. 7 số B. 8 số

C. 10 số D. 11 số.

5. tìm số tự nhiên (overline abc ) biết : (overline abc imes 9 = overline 1abc )

6. Tìm một trong những có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng ngàn gấp gấp đôi chữ số sản phẩm chục, chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đối chọi vị.

7. Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 36m, chiều rộng băng (dfrac13) chiều dài. Xung quanh mảnh vườn cửa đó fan ta trồng cam, cứ biện pháp 3m thì trồng 1 cây. Hỏi bao quanh mảnh vườn đó người ta trồng được từng nào cây cam ?


*

1.

Xem thêm: Một Hecta Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông? 1 Ha Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông M2

a) C. 100 000 001;

b) B. 99 999 998.


2.a ⟶ 3; b ⟶ 1; c ⟶ 2; d ⟶ 6;

e ⟶ 4; g ⟶ 7; h ⟶ 5.

3..a) S, S, Đ; b) S, S, Đ.

4. C. 7 số

5.(eginarrayloverline abc imes 9 = overline 1abc \overline abc imes 9 = 1000 + overline abc \overline abc imes 9 – overline abc = 1000\overline abc imes left( 9 – 1 ight) = 1000\overline abc imes 8 = 1000\overline abc = 1000:8\overline abc = 125endarray)

Thử lại : (125 × 9 = 1125) ( đúng ).

Đáp số : 125.

6. Chữ số hàng nghìn gấp chữ số hàng đơn vị số lần là :

(3 × 2 = 6) ( lần ).

Xem thêm: Nhà Lý Đã Tổ Chức Chính Quyền Trung Ương Và Địa Phương Ra Sao ?

Chữ số hàng đơn vị chức năng phải to hơn 0 vày nếu bằng 0 thì chữ số hàng trăm bằng (0 × 6 = 0) (sai, vì chưng số tất cả 3 chữ số thì chữ số hàng nghìn phải khác 0).

Chữ số hàng đối kháng vị nhỏ thêm hơn 2, vày nếu bằng 2 thì chữ số hàng nghìn bằng (2 × 6 = 12) (sai, bởi chữ số hàng nghìn phải nhỏ thêm hơn 10). Suy ra chữ số hàng đơn vị là 1, chữ số hàng chục là (1 × 3 = 3), chữ số hàng trăm bằng (1 × 6 = 6.)