SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN NỐI TIẾP

     

Mắc bố bóng đèn tiếp nối nhau vào hiệu điện nuốm (12V). Hiệu điện nuốm hai đầu láng đèn thứ nhất là (2V), hiệu điện nỗ lực hai đầu bóng đèn thứ nhị là (4V). Hiệu điện thay hai đầu đèn điện thứ 3 có giá trị là bao nhiêu?


Hướng dẫn giải:

Vì mạch điện mắc nối tiếp nên ta có: (U = U_1 + U_2 + U_3)

Ta suy ra: (U_3 = U - left( U_1 + U_2 ight))

Theo đề bài, ta có: (left{ eginarraylU = 12V\U_1 = 2V\U_2 = 4Vendarray ight. o U_3 = 12 - left( 2 + 4 ight) = 6V)

II – ĐOẠN MẠCH MẮC song SONG

- Đoạn mạch song song thì hai chính sách đo có 2 điểm chung

Ví dụ:


*

- Cường độ loại điện và hiệu điện gắng của đoạn mạch mắc tuy nhiên song:

+ Cường độ loại điện: (I = I_1 + I_2 + ... + I_n)

+ Hiệu năng lượng điện thế: (U = U_1 = U_2 = ... = U_n)

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện tất cả 2 đèn Đ1 cùng Đ2 mắc tuy nhiên song vào nguồn tích điện (6V). Biết cường độ cái điện qua đèn Đ1 là (0,35A) , cường độ dòng điện trong mạch đó là (0,5A). Tính

a.

Bạn đang xem: Sơ đồ mạch điện nối tiếp

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ­1 cùng hai đầu đèn Đ2

b. Cường độ mẫu điện qua đèn Đ2


*

Hướng dẫn giải:

Vậy hiệu điện thay giữa hai đầu đèn Đ1 là (6V), hiệu điện ráng giữa nhì đầu đèn Đ2 là (6V)

b. Ta tất cả cường độ dòng điện vào mạch chính: (I = I_1 + I_2)

Ta suy ra, cường độ loại điện qua đèn Đ2: (I_2 = I - I_1 = 0,5 - 0,35 = 0,15A)


Bài này không tất cả nguồn tham khảo nào. Mời các bạn giúp cải thiện bài bằng phương pháp bổ sung các nguồn tham khảo đáng tin cậy. Những nội dung không tồn tại nguồn hoàn toàn có thể bị nghi ngại và xóa bỏ. Nếu bài xích được dịch từ Wikipedia ngôn từ khác thì chúng ta cũng có thể chép nguồn tìm hiểu thêm bên đó sang đây. (tháng 9/2021)

Mạch thông suốt và mạch tuy nhiên song là hai nhiều loại mạch điện cơ phiên bản thường chạm mặt trong những thiết bị điện, năng lượng điện tử...

Xem thêm: Giải Đáp: Uống Nước Tía Tô Có Tác Dụng Gì, Giải Đáp: Uống Nước Lá Tía Tô Có Tác Dụng Gì

Đối với đoạn mạch bao gồm 2 điện trở R1, R2 mắc nối tiếp,hiệu điện cầm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần thuận với điện trở đó.

Rtd=R1+R2+⋯+Rndisplaystyle R_mathrm td =R_1+R_2+cdots +R_nCường độ chiếc điện có giá trị giống hệt tại phần đa điểm: I=I1=I2=...=Indisplaystyle I=I_1=I_2=...=I_nHiệu điện núm giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện cố trên mỗi năng lượng điện trở: U=U1+U2+...+Undisplaystyle U=U_1+U_2+...+U_nĐiện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng nhì điện trở thành phần: Rtd=R1+R2+...+Rndisplaystyle R_td=R_1+R_2+...+R_nHiệu điện chũm giữa nhì đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với những điện trở: URtd=U1R1=U2R2=...=UnRndisplaystyle frac UR_td=frac U_1R_1=frac U_2R_2=...=frac U_nR_n

Trong đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc tuy nhiên song, cường độ chiếc điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Lịch Sử Thanh Toán Tiền Điện Lực Tp Hcm

1Rtd=1R1+1R2+⋯+1 Rndisplaystyle frac 1R_mathrm td =frac 1R_1+frac 1R_2+cdots +frac 1R_n.Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ loại điện chạy qua các mạch rẽ: I=I1+I2+...+Indisplaystyle I=I_1+I_2+...+I_nHiệu điện gắng giữa hai đầu đoạn mạch tuy nhiên song bằng hiệu điện cầm giữa hai đầu từng đoạn mạch rẽ: U=U1=U2=...=Undisplaystyle U=U_1=U_2=...=U_nĐiện trở tương tự có công thức: 1Rtd=1R1+1R2+⋯+1Rndisplaystyle frac 1R_mathrm td =frac 1R_1+frac 1R_2+cdots +frac 1R_nCường độ mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở đó: IR=I1R1=I2R2=...=InRndisplaystyle IR=I_1R_1=I_2R_2=...=I_nR_nƯu điểm: mỗi thiết bị năng lượng điện hoạt động chủ quyền với nhau. Chính vì thế mạch điện trong những gia đình, chống ở, phòng làm cho việc... Mọi là những mạch điện song song để những thiết bị được an toàn hơn.

Bài viết này vẫn tồn tại sơ khai. Bạn cũng có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài xích được hoàn hảo hơn.xts

Lấy trường đoản cú “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mạch_nối_tiếp_và_song_song&oldid=66161393”