Số Các Giá Trị Nguyên Của Thoả Mãn Là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

1; Tập hợp các giá trị của x thoả mãn:/x+3/-5=0

2;giá trị nguyên dương của x thỏa mãn :/x-1/=- là?

3;cho 2 số nguyên x;y thỏa mãn :/x/+/y=7,giá trị lớn số 1 của x.y là?

4;giá trị lớn nhất của biểu thức : -3-/x+2/ là?

5;GTLN của biểu thức ; 15-^2 là ?


*

1 : Số các số nguyên ( x ; y ) thỏa mãn nhu cầu ( x - 1 )^2 = 3 là : .....Bạn đã xem: Số những giá trị nguyên của tán thành là

2 : Số những số nguyên dương x vừa lòng x/4 = 197/x + 2 là : ....

Bạn đang xem: Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

3 : giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của A = cực hiếm tuỵt đối của x + 3 + giá trị tuyệt đối hoàn hảo của x - 7 là : ....

4 : Số những số nguyên của x để p = giá chỉ trị hoàn hảo nhất của 3x - 18 - giải trị tuyệt vời của 3x + 7 là : .....

5 : Số bộ bố số nguyên tố ( a ; b ; c ) khcs nhau nhưng a.b.c 3n+4 chia hết cho n+1

3.(n+1) chai hết cho n+1

3n+3 phân chia hết mang lại n+1

3n+4-(3n+3) phân chia hết đến n+1

1 chia hết mang lại n+1

n+1 trực thuộc Ư(1)

n+1 trực thuộc (1;-1)

n thuộc ( 0;-2)

vậy n trực thuộc ( 0;-2)

Câu 1:Tập hợp những giá trị nguyênthỏa mãn:là.....(Nhập các thành phần theo quý giá tăng dần,ngăn phương pháp nhau vị dấu ";")

Câu 3:Tập hợp các giá trị củathỏa mãnlà ......(Nhập những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần,cách nhau vày dấu ";")

Câu 4:Số cặpnguyên thỏa mãnlà .......

Xem thêm: Nhật Thực Xảy Ra Khi Nào ? Nguyệt Thực Xảy Ra Khi Nào? Nhật Thực Xảy Ra Khi Nào

Mọi fan ơi, vấn đáp nha! mình tích cho.

Câu 1:Tập hợp các giá trịthỏa mãnlà .(Nhập các kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất, theo quý hiếm tăng dần, biện pháp nhau vị dấu ";")

Câu 2:Kết quả của phép tính:=(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất).

Câu 3:Tìm, biết:.Trả lời:(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 4:Số cực hiếm hữu tỉ củathỏa mãnlà

Câu 5:Tính nhanh:

Câu 6:Giá trị nhỏ nhất của biểu thứclà

Câu 7:Giá trị nguyên nhỏ tuổi nhất củathỏa mãnlà.

Xem thêm: Unit 9: Speak Unit 9: A First, Unit 9: Speak Trang 81 Sgk Tiếng Anh Lớp 8

Câu 8:Số nguyên dương n thỏa mãnlà

Câu 9:Giá trị nguyên củathỏa mãnlà

Câu 10:Tập các số nguyên dươngthỏa mãnlà S = (Nhập các phần tử theo quý giá tăng dần, chia cách bởi dấu “;”)

Lớp 6 Toán 3 0 nhờ cất hộ Hủy

Câu 2, 3, 5 là cậuđang nói bài xích nào vâỵ

Đúng 0
comment (0)

Bài này Thánh còn chả làm cho được mà lại đem ra hỏi bầy mình !!!!

Đúng 0
phản hồi (0) toan

*

Nhãn Đúng 0
bình luận (0)

số các giá trị nguyên của x thỏa mãn nhu cầu /-9-x^2/=13

/ / là cực hiếm tuyệt đối

Lớp 6 Toán 0 0 gởi Hủy

Số cực hiếm nguyên của X thỏa mãn giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của x bé thêm hơn hoặc bằng 5 là

Lớp 6 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Câu 1:Ước chung lớn số 1 của nhị số nguyên tố bất kể là

Câu 2:Số các ước nguyên dương của 12 là

Câu 3:Giá trị của biểu thứcvớilà

Câu 4:Tổng tất cả các cực hiếm nguyên của x thỏa mãnlà

Câu 5:Số nguyênlớn tốt nhất thỏa mãnlà

Câu 6:Tập hợp những giá trị củathỏa mãnlà (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau vì dấu ";")

Câu 7:Tổng những giá trị nguyên củathỏa mãnlà

Câu 8:Sốcó từng nào ước nguyên dương?Trả lời:Cóước nguyên dương.

Câu 9:Chữ số tận thuộc của tíchlà

Hãy điền vệt >; (Vớilà số nguyên dương)

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Số quý hiếm nguyên của x thỏa mãn là: giá bán trị tuyệt vời của x nhỏ hơn hoặc bởi 5

Lớp 6 Toán 5 0 gởi Hủy

11 nha ban

k mang lại mik nha , kb luôn

Đúng 0
comment (0)

11 cực hiếm là: |-5|=5 ;|-4|=4 ;|-3|=3 ;|-2|=2; |-1|=1 ;|0|=0 ;|1|=1 ;|2|=2 ;|3|=3 ;|4|=4 ;|5|=5