(Tiếng Việt) Shynh Beauty khai trương xưởng sản xuất thứ 2 thương hiệu S.White