(Tiếng Việt) Sắp diễn ra Ngày hội ẩm thực Pháp tại Việt Nam