(Tiếng Việt) SAO VIỆT HỘI TỰU TRONG NGÀY KHAI TRƯƠNG TRÀ SỮA QUEENNY TẠI VIỆT NAM