(Tiếng Việt) Sân khấu ra mắt ‘Kong: Skull Island’ ở TP HCM cháy rụi