(Tiếng Việt) SÀI GÒN SẮP CÓ LỄ HỘI ÁNH SÁNG NHƯ Ở NGA