RUỘNG ĐẤT TƯ CỦA QUÝ TỘC, VƯƠNG HẦU THỜI TRẦN DO KHAI HOANG MÀ CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

     
*

Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do khai hoang mà gồm gọi là gì?

A. Thái Ấp.

Bạn đang xem: Ruộng đất tư của quý tộc, vương hầu thời trần do khai hoang mà có được gọi là gì?

B. Điền trang.

C. Tịch điền.

D. Trang viên.


*

Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu vì chưng khai hoang mà đạt được gọi là

A. thái ấp.

B. điền trang.

C. tịch điền.

D. trang viên.


*

Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương vãi hầu vị vua ban gọi là gì?

A. Thái Ấp.

B. Điền trang.

C. Tịch điền.

D. Trang viên.

Xem thêm: Ngày Thành Lập Công An Nhân Dân, Việt Nam Là Ngày Nào

giúp em vs ạ!!


Ruộng đất của quý tộc, vương hầu bởi vì vua trần ban cấp cho được gọi là

 thái ấp.

điền trang.

tịch điền.

trang viên


Em hiểu rứa nào là điền trang, thê nào là thái ấp . Hãy ghi vào ô trống tù tương ứng với ý vẫn nêu :

- thành phần đất đai nhà vua phong mang đến quý tộc , vương hầu làm cho bổng lộc ---->.....................

- bộ phận ruộng khu đất thuộc quyền download của quý tộc , vương hầu vày khai hoang mà bao gồm ----->............


- bộ phận đất đai nhà vua phong đến quý tộc , vương vãi hầu làm bổng lộc ---->.. thái ấp...................

- bộ phận ruộng khu đất thuộc quyền sở hữu của quý tộc , vương vãi hầu bởi vì khai hoang mà bao gồm ----->...điền trang.........


Câu 47. Hình thức phân phong tước đoạt hiệu và ruộng đất đến quý tộc dưới thời trằn được hotline là gì?A. Phong vương hầu, ban lộc điền B. Phương vương vãi hầu, ban thực ấp thực phongC. Phong vương vãi hầu, ban thái ấp D. Phong vương vãi hầu, ban điền trang.Câu 48. Bộ khí cụ thành văn được biên soạn dưới thời Trần mang tên làA. Hình thư B. Quốc triều hình luậtC. Chế độ Hồng Đức D. Hoàng Việt luật lệCâu 49. Quân team nhà è cổ được phiên ch...

Câu 47. Hình thức phân phong tước hiệu cùng ruộng đất mang lại quý tộc dưới thời trần được hotline là gì?

A. Phong vương hầu, ban lộc điền B. Phương vương hầu, ban thực ấp thực phong

C. Phong vương hầu, ban thái ấp D. Phong vương hầu, ban điền trang.

Câu 48. Bộ cơ chế thành văn được soạn dưới thời Trần có tên là

A. Hình thư B. Quốc triều hình luật

C. Khí cụ Hồng Đức D. Hoàng Việt luật lệ

Câu 49. Quân đội nhà è được phiên chế thành những thành phần nào?

A. Cấm quân và bộ binh. B. Bộ binh với thủy binh.

Xem thêm: Tìm Tọa Độ Điểm Thuộc Đường Thẳng, Xác Định Tọa Độ Điểm Thuộc Đường Thẳng

C. Cấm quân và quân ở các lộ. D. Quân trung ương và quân địa phương.

Câu 50. Biểu hiện tại nào dưới đây không chứng minh sự phệ hoảng ở trong nhà Lý cuối nỗ lực kỉ XII?