(Tiếng Việt) ROADSHOW LẨU DÊ ĐỒNG HƯƠNG NGÀY 9-10/3/2017