(Tiếng Việt) ROADSHOW LẨU DÊ ĐỒNG HƯƠNG NGÀY 20/04/2017