Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày

     

Quê hương là chùm khế ngọtCho nhỏ trèo hái mỗi ngàyQuê hương là đường đi họcCon về rợp bướm tiến thưởng bayQuê mùi hương là con diều biếcTuổi thơ bé thả trên đồngQuê hương thơm là nhỏ đò nhỏÊm đềm khua nước ven sôngĐK:Quê mùi hương là cầu tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê mùi hương là tối trăng tỏHoa cau rụng trắng ko kể thềmQuê hương là ước tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê mùi hương là đêm trăng tỏHoa cau rụng trắng kế bên thềmQuê hương mỗi cá nhân chỉ mộtNhư là chỉ một người mẹ thôiQuê hương ví như ai ko nhớSẽ nhỏ nhắn nổi thành người
Bạn đang xem: Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là chùm khế ngọtCho bé trèo hái mỗi ngàyQuê mùi hương là đường đi họcCon về rợp bướm quà bayQuê hương thơm là bé diều biếcTuổi thơ con thả trên đồngQuê mùi hương là con đò nhỏÊm đềm khua nước ven sôngĐK:Quê hương thơm là ước tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê mùi hương là đêm trăng tỏHoa cau rụng trắng ngoài thềmQuê hương là cầu tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê mùi hương là tối trăng tỏHoa cau rụng trắng không tính thềmQuê hương mỗi người chỉ mộtNhư là chỉ một người mẹ thôiQuê hương ví như ai ko nhớSẽ nhỏ bé nổi thành người


*địa điểm Đảo Xa

Trọng Tấn

*
2.918.635


http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20120119/J8U3ekUE9zJsmvNFVWkV5c9addaae3e7e.jpg

Tình Ca tây bắc

Trọng Tấn ft Vi Hoa

*
1.381.430


http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20120119/J8U3ekUE9zJsmvNFVWkV5c9addaae3e7e.jpg


Xem thêm: Chứng Minh Khí Hậu Châu Á Rất Đa Dạng Và Phức Tạp Giải Thích?

http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20160930/cjMDuQpWdIvBK6oZwazd5d4e3625dbd2e.jpg
http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20120119/HQciQKwJkaG951vdcEwl590beefb760f7.jpg
http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20201125/xgrbKoyI6hbZkmSsBldw5fbdcd39da527.jpg
http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20120119/HQciQKwJkaG951vdcEwl590beefb760f7.jpg
http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg
http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20180905/xzwUNDpG4Li83Ycm61Ix5d849c1a03821.jpg
http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20120119/W2nYONaQdEt9hGP0q6PH5be993d33ec27.jpg


Xem thêm: Find The Factors Of A 2 B C B 2 C A C 2 A B 2B 2C, Abcab=Cac=Bbc=A Such That A≥B≥C

http://musicmd1fr.ccevents.vn.net/bucket-image-ccevents.vn/images/singer/20221130/Bq9JtWYEvBmVHGGEq5xr6387646e113fd.jpg