(Tiếng Việt) Sau khi Ariana hủy show, Phillip Nguyễn khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho concert của The Chainsmokers vào ngày 14/9

the-chainsmokers-show-dien-viet-nam

(Tiếng Việt) Sau khi Ariana hủy show, Phillip Nguyễn khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho concert của The Chainsmokers vào ngày 14/9

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Share this post