PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ A^3+B^3+C^3-3ABC

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

a3+b3+c3−3abca3+b3+c3−3abc

=a3+3ab(a+b)+b3+c3−3abc−3ab(a+b)=a3+3ab(a+b)+b3+c3−3abc−3ab(a+b)

=(a+b)3+c3−3ab(a+b+c)=(a+b)3+c3−3ab(a+b+c)

=(a+b+c)(a2+2ab+b2−ab−ac+c2)−3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2−ab−ac+c2)−3ab(a+b+c)

=(a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ca)=(a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ca)


*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Bài 2 Phân tích đa thức sau thành nhân tửa. X4 + 2x3 − 4x − 4b. X2(1 − x2) − 4 − 4x2c. X2 + y2 − x2y2 + xy − x − yd* a3 + b3 + c3 −...

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử a^3+b^3+c^3-3abc


Bài 2 Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a. X4 + 2x3 − 4x − 4

b. X2(1 − x2) − 4 − 4x2

c. X2 + y2 − x2y2 + xy − x − y

d* a3 + b3 + c3 − 3abc


a)(x^4+2x^3-4x-4=left(x^4+2x^3+x^2 ight)-left(x^2+4x+4 ight))

(=left(x^2+x ight)^2-left(x+2 ight)^2=left(x^2+x-x-2 ight)left(x^2+x+x+2 ight))

(=left(x^2-2 ight)left(x^2+2x+2 ight))


a) Ta có:(x^4+2x^3-4x-4)

(=left(x^4+2x^3+x^2 ight)-left(x^2+4x+4 ight))

(=left(x^2+x ight)^2-left(x+2 ight)^2)

(=left(x^2+x-x-2 ight)left(x^2+x+x+2 ight))

(=left(x^2-2 ight)cdotleft(x^2+2x+2 ight))


a(b3-c3) + b(c3- a3) + c(a3- b3)= a(b3- c3) + b( c3- b3+ b3- a3) + c(a3- b3)= a(b3- c3) + b(c3- b3) + b(b3- a3) + c(a3- b3)= a(b3- c3) - b(b3- c3) - = (b3- c3)(a - b) - (a3- b3)(b - c)= (b - c)(b2+ bc + c2)(a - b) - (a - b)(a2+ ab + b2)(b - c)= (b - c)(a - b)(b2+ bc + c2- a2+ ab - b2)= (b - c)(a - b) < (c2- a2) + (bc - ab) >= (b - c)(a - b) < (c - a)(c + a) + b(c - a) >= (b - c)(a -b) < (c - a)(c + a + b) >= (a- b)(b - c)(c - a)(a + b +...

a(b3-c3) + b(c3- a3) + c(a3- b3)

= a(b3- c3) + b( c3- b3+ b3- a3) + c(a3- b3)

= a(b3- c3) + b(c3- b3) + b(b3- a3) + c(a3- b3)

= a(b3- c3) - b(b3- c3) -

= (b3- c3)(a - b) - (a3- b3)(b - c)

= (b - c)(b2+ bc + c2)(a - b) - (a - b)(a2+ ab + b2)(b - c)

= (b - c)(a - b)(b2+ bc + c2- a2+ ab - b2)

= (b - c)(a - b) < (c2- a2) + (bc - ab) >

= (b - c)(a - b) < (c - a)(c + a) + b(c - a) >

= (b - c)(a -b) < (c - a)(c + a + b) >

= (a- b)(b - c)(c - a)(a + b + c)


Bài 1 : phân tích nhiều thức thành nhân tử.3x2 + 2x – 1x3 + 6x2 + 11x + 6x4 + 2x2 – 3ab + ac +b2 + 2bc + c2a3 – b3 + c3 + 3abc


a)(x^3-8x^2+x+42=x^3-7x^2-x^2+7x-6x+42)

(=x^2left(x-7 ight)-xleft(x-7 ight)-6left(x-7 ight)=left(x-7 ight)left(x^2-x-6 ight)=left(x-7 ight)left(x-3 ight)left(x-2 ight))


a(b3-c3) + b(c3- a3) + c(a3- b3)= a(b3- c3) + b( c3- b3+ b3- a3) + c(a3- b3)= a(b3- c3) + b(c3- b3) + b(b3- a3) + c(a3- b3)(=left-left)= (b3- c3)(a - b) - (a3- b3)(b - c)= (b - c)(b2+ bc + c2)(a - b) - (a - b)(a2+ ab + b2)(b - c)= (b - c)(a - b)(b2+ bc + c2- a2+ ab - b2)= (b - c)(a - b) < (c2- a2) + (bc - ab) >= (b - c)(a - b) < (c - a)(c + a) + b(c - a) >= (b - c)(a...

a(b3-c3) + b(c3- a3) + c(a3- b3)

= a(b3- c3) + b( c3- b3+ b3- a3) + c(a3- b3)

= a(b3- c3) + b(c3- b3) + b(b3- a3) + c(a3- b3)

(=left-left)

= (b3- c3)(a - b) - (a3- b3)(b - c)

= (b - c)(b2+ bc + c2)(a - b) - (a - b)(a2+ ab + b2)(b - c)

= (b - c)(a - b)(b2+ bc + c2- a2+ ab - b2)

= (b - c)(a - b) < (c2- a2) + (bc - ab) >

= (b - c)(a - b) < (c - a)(c + a) + b(c - a) >

= (b - c)(a -b) < (c - a)(c + a + b) >

= (a- b)(b - c)(c - a)(a + b + c)


Đúng(1)

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức xét quý hiếm riêng: A= (a+b+c)3-a3-b3-c3


#Toán lớp 8
1
ILoveMath

A= (a+b+c)3-a3-b3-c3

= a3+b3+c3+3(a+b)(a+c)(b+c)-a3-b3-c3

= 3(a+b)(a+c)(b+c)


Đúng(2)

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a)a2(b-c) +b2(c-a) +c2(a-b);

b)a3(b-c) +b3(c-a) +c3(a-b).

Xem thêm: Test Yourself B Trang 72 Sgk Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing, Test Yourself B Trang 72 Sgk Tiếng Anh 10


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

a) (a-b)(b-c)(a-c).

b) (a-b)(b-c)(a - c)(a + b + c).

Xem thêm: Bxh Cktg 2021: Bảng Xếp Hạng Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại 2021


Đúng(0)

Phân tích đa thức thành nhân tửa3(c−b2)+b3(a−c2)+c3(b−a2)+abc(abc−1)


#Toán lớp 8
1
Thanh Tùng DZ
a3( c - b2) + b3( a - c2) + c3( b - a2) + abc ( abc - 1 )= a3c - a3b2+ b3a - b3c2+ c3b - c3a2+ a2b2c2- abc= a2b2c2- b3c2- ( a2c3- bc3) - ( a3b2- ab3) + ( a3c - abc )= b2c2. ( a2- b ) - c3( a2- b ) - ab2( a2- b ) + ac ( a2- b )= ( a2- b ) ( b2c2- c3- ab2+ ac )= ( a2- b ) ( b2- c ) ( c2- a...
Đọc tiếp

a3( c - b2) + b3( a - c2) + c3( b - a2) + abc ( abc - 1 )

= a3c - a3b2+ b3a - b3c2+ c3b - c3a2+ a2b2c2- abc

= a2b2c2- b3c2- ( a2c3- bc3) - ( a3b2- ab3) + ( a3c - abc )

= b2c2. ( a2- b ) - c3( a2- b ) - ab2( a2- b ) + ac ( a2- b )

= ( a2- b ) ( b2c2- c3- ab2+ ac )

= ( a2- b ) ( b2- c ) ( c2- a )


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ văn tiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyếnccevents.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng