Ở Mặt Thoáng Của Một Chất Lỏng

     Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng

Ở mặt phẳng một chất lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng kết hợp S1 cùng S2 cách nhau 20cm. Nhì nguồn này giao động theo phương trẳng đứng có phương trình theo thứ tự làu1= 5cos(40πt) milimet vàu1= 5cos(40πt +π) mm.Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực to trên đoạn thẳng S1S2 (không tính 2 nguồn nếu có)là:


Ở phương diện thoáng của một hóa học lỏng bao gồm hai nguồn sóng kết hợp A và B phương pháp nhau 20cm, dao động theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA = 2cos40pt và uB = 2cos(40pt + p) (uA và uB tính bởi mm, t tính bởi s). Biết vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB thuộc phương diện thoáng hóa học lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ rất tiểu trên đoạn BM (không tính điểm B giả dụ có) là


Trên mặt nước nằm ngang, tại nhì điểm S1, S2 bí quyết nhau 8,2cm, fan ta để hai mối cung cấp sóng cơ kết hợp, xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng bao gồm tần số 15Hz và luôn luôn dao động đồng pha. Biết gia tốc truyền sóng xung quanh nước là 30cm/s, coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Số điểm xê dịch với biên độ cực lớn trên đoạn S1S2là


Ở mặt chất lỏng bao gồm hai mối cung cấp sóng A, B cách nhau 18cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50pt (với t tính bởi s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50cm/s. Hotline O là trung điểm của AB, điểm M làm việc mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB cùng gần O duy nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M dao động cùng pha với bộ phận chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là


Trong hiện tượng lạ giao sứt sóng nước, hai nguồn xấp xỉ theo phương vuông góc với phương diện nước, cùng biên độ, thuộc pha, cùng tần số 50Hz được để tại hai điểm S1 và S2 bí quyết nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 75cm/s. Xét các điểm xung quanh nước thuộc mặt đường tròn trung khu S1, nửa đường kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn duy nhất bằng


Tại mặt chất lỏng bao gồm hai mối cung cấp phát sóng kết hợp S1 với S2 dao động theo phương vuông góc cùng với mặt chất lỏng bao gồm cùng phương trình u=2cos40πt (trong đó u tính bởi cm, t tính bởi s). Tốc độ truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80cm/s. điện thoại tư vấn M là vấn đề trên mặt chất lỏng bí quyết S1,S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ nhì nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M xê dịch với biên độ là


Thực hiện nay giao quẹt cơ với 2 mối cung cấp S1S2 cùng pha, cùng biên độ 1cm, cách sóng λ = 20cm thì điểm M phương pháp S1 một khoảng 50cm và cách S2 một khoảng tầm 10cm bao gồm biên độ


Ở khía cạnh thoáng của một chất lỏng bao gồm hai nguồn sóng phối hợp A với B biện pháp nhau 12cm xê dịch theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA = uB = 4cos100pt(u tính bởi mm, t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M sống mặt hóa học lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà bộ phận chất lỏng trên đó dao động cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA nhỏ dại nhất là
Xem thêm: Theo Em Có Thể Thực Hiện Một Phần Mềm Ứng Dụng Mà Không Cần Hệ Điều Hành Được Không

Trên mặt hóa học lỏng có hai nguồn kết hợp, xê dịch cùng trộn theo phương thẳng đứng tại nhì điểm A với B giải pháp nhau 4cm. Biết bước sóng là 0,2cm. Xét hình vuông vắn ABCD, số điểm tất cả biên độ cực to nằm trên đoạn CD là


Dùng một âm thoa tất cả tần số rung 100Hz, fan ta tạo thành tại hai điểm A, B xung quanh nước nhì nguồn sóng cùng biên độ, thuộc pha. Khoảng cách AB = 2cm, vận tốc truyền pha của xê dịch là 20cm/s. Số điểm giao động với biên độ cực lớn trên đoạn AB (không nhắc 2 đầu A, B) là:


Tại hai điểm A cùng B xung quanh nước dao động cùng tần số 16Hz, cùng pha, thuộc biên độ. Điểm M trên mặt nước xấp xỉ với biên độ cực to với MA = 30cm, MB = 25,5cm, thân M với trung trực của AB tất cả hai dãy cực đại khác thì gia tốc truyền sóng trên mặt nước là


Tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau 10 cm trên mặt hóa học lỏng có hai nguồn phát sóng xấp xỉ theo phương thẳng đứng với những phương trình theo thứ tự là u1 = 0,2cos(50πt) centimet và u2 = 0,2cos(50πt + π) cm. Tốc độ truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là v = 0,5 m/s. Khẳng định số điểm tất cả biên độ dao động cực đại trên đoạn trực tiếp AB (không tính A cùng B)


Ở mặt chất lỏng có hai mối cung cấp sóng A, B phương pháp nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình là uA = uB = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 1,5m/s. Trên đoạn trực tiếp AB, số điểm gồm biên độ dao động cực to và số điểm đứng yên ổn lần lượt là


Trong một nghiên cứu về giao sứt sóng cùng bề mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B xê dịch cùng trộn với tần số 30Hz. Tại một điểm M cách những nguồn A, B thứu tự những khoảng tầm d1 = 21cm, d2 = 25cm, sóng gồm biên độ rất đại. Giữa M và con đường trung trực của AB có cha dãy ko dao động. Tốc độ truyền sóng xung quanh nước là


Thực hiện giao quẹt sóng trên mặt nước với 2 nguồn phối kết hợp A với B cùng pha, thuộc tần số ƒ. Tốc truyền sóng xung quanh nước là v = 30cm/s. Trên điểm M trên mặt nước tất cả AM = 20cm và BM = 15,5cm, xê dịch với biên độ cực đại. Thân M và mặt đường trung trực của AB có 2 đường cong cực đại khác. Tần số xấp xỉ của 2 mối cung cấp A cùng B có mức giá trị là
Xem thêm: Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Có 3 Chữ Số Chia Hết Cho 3 Mà Chữ Số Hàng Trăm Gấp 3 Lần Chữ Số Hàng Đơn Vị?

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam