Nung m gam hỗn hợp x gồm fes và fes2

     

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 vào một bình kín đáo chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 với 80% thể tích N2) mang lại khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được một hóa học rắn độc nhất và hỗn hợp khí Y bao gồm thành phần thể tích: 85,1% N2, 12,77% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là


Giả sử mang 100 mol khí sau phản nghịch ứng => tính số mol từng khí

+) gọi số mol FeS với FeS2 là a cùng b => lập hệ PT tìm a, b

Hướng dẫn giải


Lấy 100 mol khí sau bội phản ứng → nN2 = 85,1mol

=> nO2 (ban đầu) = 85,1 : 4 = 21,275 mol

nSO2 = 12,77 mol; nO2 = 2,13 mol

4FeS + 7O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow )2Fe2O3 + 4SO2

a → 1,75a → a/2 a

4FeS2 + 11O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow )2Fe2O3 + 8SO2

b → 2,75b → b/2 2b

(eqalign{& left{ matrixa + 2b = 12,77 hfill cr 1,75a + 2,75b = 21,275 - 2,13 hfill cr ight. = > left matrixa = 4,23 hfill cr b = 4,27 hfill cr ight. cr và \% FeS = 4,23.73 over 4,23.73 + 4,27.120.100\% = 37,6\% cr )


Đáp án nên chọn là: a


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm phát âm tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn đề nghị lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn phải thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - ccevents.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi review năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: trường đoản cú cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết phù hợp học tương tác live, giáo viên nhà nhiệm hỗ trợ trong suốt thừa trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Nung m gam hỗn hợp x gồm fes và fes2


Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 7 Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên cùng

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các hợp chất trong dãy hóa học nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?


Cho sơ thứ phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ đồ trên là


Hiện tượng xẩy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:


Phát biểu làm sao sau đó là sai?


Cho 13,5 gam lếu hợp những kim loại Al, Cr, Fe công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng rét (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X với 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam tất cả hổn hợp X có Cu với Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) cùng dung dịch Y. Sục khoan thai khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tỷ lệ về trọng lượng của Cu trong hỗn hợp X và quý hiếm của m theo thứ tự là


Phát biểu nào sau đây không đúng?


Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ từ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha chế bằng phương pháp điện phân rét chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z chức năng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng nhưng không tính năng được với hỗn hợp H2SO4 quánh nguội.

X, Y, Z, T theo trang bị tự là


Nung tất cả hổn hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở ánh sáng cao. Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, chiếm được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn thể hỗn hòa hợp X bội nghịch ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là


Cho 7,68 gam Cu với 200 ml dung dịch bao gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì cân nặng muối khan thu được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn với Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là:


Dung dịch loãng (dư) làm sao sau đây tác dụng được với kim loại sắt sản xuất thành muối sắt(III) ?


Hòa tan trọn vẹn x mol fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ cất một chất tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y cùng z là


Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một thành phầm khử duy nhất với dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà chảy là


Phát biểu nào dưới đây không đúng?


Cho lếu láo hợp gồm 1 mol hóa học X với 1 mol chất Y tác dụng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo nên 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai hóa học X, Y là


Cho 6,72 gam fe vào dung dịch đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan trọn vẹn một lếu hợp có 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo chất khử tuyệt nhất là NO)


Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo lếu hợp có Fe và sắt kẽm kim loại X bởi dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đa số đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vùa dùng dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Y tất cả tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ là một trong những : 2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được mét vuông gam muối khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là


Hỗn phù hợp X có FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Mang đến khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, mang lại phản ứng trả toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch đựng 18 gam muối. Quý hiếm của m là


Hỗn vừa lòng X có Al, Fe3O4 và CuO, trong số ấy oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị m gần quý hiếm nào nhất sau đây?


Nung rét m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhị phần bằng nhau:

- Phần 1 công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), xuất hiện 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X có 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở ánh nắng mặt trời cao vào điều kiện không có không khí, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bởi nhau. Phần một công dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), chiếm được 4a mol khí H2. Phần nhì phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 trong bình bí mật chứa không gian (dư). Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hóa học rắn tuyệt nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước với sau phản nghịch ứng bằng nhau, mối tương tác giữa a với b là (biết sau những phản ứng, lưu giữ huỳnh tại mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)


Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS cùng FeS2 trong một bình kín chứa bầu không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được một hóa học rắn độc nhất vô nhị và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS công dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) chiếm được V lít khí chỉ gồm NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn cục Y vào một trong những lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn lúc cho cục bộ Y công dụng với dung dịch NH3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Quý giá của V là


Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt chức năng hết với H2SO4đặc lạnh (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Bí quyết của hợp chất sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang tất cả hàm lượng sắt 95%, buộc phải dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp hóa học không đựng sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Cực hiếm của x là


Cho các phát biểu: (1) Nhôm là 1 trong kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCl2 với CrCl3 tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp Y với kết tủa Z. Lọc mang Z rồi nung trong không gian đến cân nặng không đổi thì nhận được 11,52 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của CrCl3 vào X là


Nung m gam láo hợp gồm Mg cùng Cu(NO3)2 vào điều kiện không tồn tại không khí, sau một thời gian thu được rắn X với 6,384 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bằng 500 ml; hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ chứa 54,42 gam muối cùng 0,05 mol các thành phần hỗn hợp khí T có hai khí trong số đó có N2. Tỉ khối của T đối với He bằng 5,7.

Cho các phát biểu sau:

(a) quý hiếm của m là 39,64.

(b) vào Y gồm chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tiếp nung X đến cân nặng không đổi thì nhận được 2 hóa học rắn.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Rán Mặn Bằng Bột Mì Thơm Ngon Tại Nhà, Cách Làm Bánh Rán Mặn Bằng Bột Mì

(d) hỗn hợp Z chỉ cất 1 anion.

(e) dung dịch Z chứa 2 cation.(d) Số tuyên bố đúng là:


Nung 5,54 gam hỗn hợp X tất cả Fe3O4, CuO với Al mang đến phản ứng trọn vẹn được tất cả hổn hợp rắn Y. Hòa hợp hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra về tối đa là 0,06 mol. Nếu đến Y vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn không tan. Phần trăm cân nặng của Al trong X là:


triển khai các nghiên cứu sau:

(a) Cho hỗn hợp Na2O cùng Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho các thành phần hỗn hợp Cu với Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) mang đến hỗn hợp tía và NaHCO3 (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

Xem thêm: Top 15 Máy Lọc Nước Tốt Nhất 2021 ? Kangaroo Hay Karofi +15 Máy Lọc Nước Tốt Nhất (2021)

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 cùng KHSO4 vào nước (dư).

Khi làm phản ứng trong số thí nghiệm trên kết thúc, tất cả bao nhiêu thí điểm không thu được chất rắn?