(Tiếng Việt) Nhiều sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong Năm AFEC 2017