NHẬN BIẾT NACL NA2CO3 NA2SO4 BACO3 BASO4

     

- hóa học nào tung thu được hỗn hợp trong trong cả thì đó là BaCO3→ Chất ban sơ là Na2CO3

BaCO3+ CO2+ H2O→ Ba(HCO3)2

- chất không tan là BaSO4→ Chất ban sơ là Na2SO4


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho tương đối nước trải qua than lạnh đỏ, nhận được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 với H2. Cho cục bộ X chức năng hết cùng với CuO dư nung lạnh thu được hỗn hợp chất rắn Y. Tổ hợp hết tổng thể Y bằng dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Tỷ lệ thể tích khí teo trong X là:


A. 18,42%


B. 28,57%


C. 14,28%


D. 57,15%


Câu 2:


Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) rảnh rỗi qua ống sứ nung rét đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản nghịch ứng gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Công thức của oxit fe và tỷ lệ thể tích của khí CO2 trong tất cả hổn hợp khí sau bội nghịch ứng?


A. Fe3O4; 75%


B. Fe2O3; 75%


C. Fe2O3; 65%


D. FeO; 75%


Câu 3:


Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp bao gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn X với khí Y. Mang đến Y hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc). Cực hiếm của V là:


A. 2,24


B. 4,48


C. 6,72


D. 3,36


Câu 4:


Hỗn đúng theo X có CuO cùng Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bởi dung dịch HCl dư, sau làm phản ứng chiếm được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Phương diện khác, nếu như khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho hỗn hợp khí thu được sau bội phản ứng lội thong dong qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


A. 76,755


B. 73,875


C. 147,750


D. 78,875


Câu 5:


Cho hơi nước đi qua than rét đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2. Cục bộ lượng khí X đầy đủ khử hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Xác suất thể tích CO2 trong tất cả hổn hợp khí X là:


A. 14,28


B. 28,57


C. 13,24


D. 16,14


Câu 6:


Dẫn từ bỏ từ cho đến khi xong 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa tạo nên thành sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn.

Bạn đang xem: Nhận biết nacl na2co3 na2so4 baco3 baso4


A. 5 gam


B. 15 gam


C. Trăng tròn gam


D. 10 gam


Câu 7:


Hỗn vừa lòng X bao gồm FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4.Cho khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch H2SO4 quánh nóng dư chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch cất 18 gam muối. Cực hiếm của m là:


A. 7,12


B. 13,52


C. 6,8


D. 5,68


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại ccevents.vn


*

links
tin tức ccevents.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


ccevents.vn

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Một Người Đi Xe Máy Trong 3 Giờ Đầu, Mỗi Giờ Đi Được 40,5Km


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Thiết Kế Hồ Sơ Năng Lực Công Ty Gồm Những Gì? Hồ Sơ Năng Lực Là Gì


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
đem lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


ccevents.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
ccevents.vn