NHẬN BIẾT CÁC DUNG DỊCH MẤT NHÃN

     
*Bạn đang xem: Nhận biết các dung dịch mất nhãn

*

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch trong những lọ mất nhãn sau:A) HCl, NaOH, K2SO4, K2CO3B) HCl, Ba(OH)2, CaCO3, KNO3


*

a) _Trích mẫu thử, đánh STT_Cho các mẫu demo lần lượt tính năng với dd AgNO3, tiếp đến nhúng QT:- bao gồm kết tủa màu trắng, QT hoá đỏ: HCl(AgNO_3+HCl ightarrow AgCldownarrow+HNO_3)- có kết tủa màu sắc đen, QT không thay đổi màu: NaOH(2AgNO_3+2NaOH ightarrow2NaNO_3+Ag_2Odownarrow+H_2O)- tất cả kết tủa color trắng, QT không đổi màu: K2SO4(2AgNO_3+K_2SO_4 ightarrow Ag_2SO_4downarrow+2KNO_3)- bao gồm kết tủa màu xoàn cam: K2CO3(2AgNO_3+K_2CO_3 ightarrow Ag_2CO_3downarrow+2KNO_3)_Dán nhãn_b)_Trích mẫu thử, đánh...
Đọc tiếp

a) 

_Trích mẫu thử, đánh STT_

Cho các mẫu test lần lượt tính năng với dd AgNO3, kế tiếp nhúng QT:

- bao gồm kết tủa color trắng, QT hoá đỏ: HCl

(AgNO_3+HCl ightarrow AgCldownarrow+HNO_3)

- bao gồm kết tủa màu đen, QT không đổi màu: NaOH

(2AgNO_3+2NaOH ightarrow2NaNO_3+Ag_2Odownarrow+H_2O)

- bao gồm kết tủa màu trắng, QT không thay đổi màu: K2SO4

(2AgNO_3+K_2SO_4 ightarrow Ag_2SO_4downarrow+2KNO_3)

- bao gồm kết tủa màu đá quý cam: K2CO3

(2AgNO_3+K_2CO_3 ightarrow Ag_2CO_3downarrow+2KNO_3)

_Dán nhãn_

b)

_Trích mẫu mã thử, đánh STT_

Hoà những mẫu thử vào nước, tiếp nối nhúng QT:

- Tan, QT hoá đỏ: HCl

- Tan, QT hoá xanh: Ba(OH)2

- ko tan: CaCO3

- Tan, QT không thay đổi màu: KNO3

_Dán nhãn_


Đúng 2
Bình luận (0)
trích 1 ít hỗn hợp ra làm mẫu thử rồi tiến công stt rồi nhỏ vài giọt vào QT QT hóa xanh => NaOHQT hóa đỏ => HCl QT không đổi màu => K2SO4 , K2CO3 cho HCl tác dụng với 2 mẫu mã thử còn lại có khí => K2CO3 không hiện tượng => K2SO4 dán nhãnb) trích 1 ít hỗn hợp ra làm mẫu thử rồi tiến công stt rồi nhỏ tuổi vài giọt vào QT QT hóa xanh => Ba(OH)2 QT hóa đỏ => HCl QT không đổi màu => CaCO3 , KNO3 cho 2 hỗn hợp vào nước cất tan => KNO3không tung => CaCO3dán nhãn 
Đọc tiếp


Xem thêm: Giải Mã: Người Bình Thường Có Uống Được Cây An Xoa Không, Người Không Có Bệnh Uống Cây An Xoa Được Không

trích 1 ít dung dịch ra làm mẫu thử rồi tiến công stt rồi nhỏ dại vài giọt vào QT QT hóa xanh => NaOHQT hóa đỏ => HCl QT không đổi màu => K2SO4 , K2CO3 cho HCl tác dụng với 2 mẫu mã thử còn lại có khí => K2CO3 không hiện tượng kỳ lạ => K2SO4 dán nhãnb) trích 1 ít dung dịch ra làm chủng loại thử rồi tấn công stt rồi nhỏ vài giọt vào QT QT hóa xanh => Ba(OH)2 QT hóa đỏ => HCl QT không đổi color => CaCO3 , KNO3 cho 2 dung dịch vào nước cất tan => KNO3không tan => CaCO3dán nhãn 


Đúng 0

Bình luận (0)
Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn bằng cách thức hoá họcCâu a: 3 dung dịch HCl, NaOH, NaCl,Câu b: 3dd KOH, K2SO4, KClCâu c: 4dd NaOH, HCl, Na2SO4, NaCL
Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcBài 42. Luyện tập chương IV
1
0
GửiHủy
a, _ Trích chủng loại thử._ nhỏ vài giọt từng mẫu mã thử vào giấy quỳ tím.+ nếu quỳ tím chuyển đỏ, đó là HCl.+ giả dụ quỳ tím chuyển xanh, sẽ là NaOH.+ ví như quỳ tím không gửi màu, đó là NaCl._ Dán nhãn vào từng dd tương ứng.b, _ Trích chủng loại thử. _ nhỏ vài giọt từng mẫu mã thử vào giấy quỳ tím.+ nếu quỳ tím đưa xanh, đó là KOH.+ nếu như quỳ tím không gửi màu, đó là K2SO4 và KCl. (1)_ nhỏ dại một lượng 2 chủng loại thử team (1) vào ống nghiệm cất dd BaCl2.+ Nếu mở ra kết tủa trắng, đó là K2SO4.PT: (K_2SO_4+BaCl_2 i...


Xem thêm: Ví Dụ Về Thành Phần Tình Thái, Thành Phần Biệt Lập Tình Thái Là Gì

Đọc tiếp

a, _ Trích chủng loại thử.