Nhận biết butan but 1 in but 2 in

     

* khuyên bảo giải

Thuốc thửC4H10CH≡C-CH2-CH3CH3-C≡C-CH3
AgNO3/NH3không hiện nay tượngKết tủa vàngkhông hiện nay tượng
Dd bromkhông hiện tại tượngXMất màu

CH≡C-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH2-CH3 

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2 → CH3- CBr2-CBr2-CH3


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của vật dụng chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học đôi lúc được hotline là "khoa học trung tâm" vì nó là ước nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ vật lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 11 - Năm đồ vật hai ở cấp trung học phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp buộc phải học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe nhiều đến lý thuyết sau này rồi học tập đại học. Ôi đôi lúc thật là sợ, hoang mang lo lắng nhưng các em hãy từ tin với tìm dần điều mà bạn thích là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá