Nguyên hàm cos^2xdx

     

- Sử dụng những công thức tính nguyên hàm: (int dx = x + C), (int cos kxdx = dfrac1ksin kx + C).
Bạn đang xem: Nguyên hàm cos^2xdx

Ta có:

(eginarraylint fleft( x ight)dx \ = int cos ^2xdx \ = int dfrac1 + cos 2x2dx \ = dfrac12int dx + dfrac12int cos 2xdx \ = dfrac12x + dfrac12.dfrac12sin 2x + C\ = dfracx2 + dfracsin 2x4 + Cendarray)


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm đọc tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn đề nghị lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - ccevents.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: từ bỏ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kiến thức bởi hệ thống ngân mặt hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết thích hợp học tương tác live, giáo viên công ty nhiệm cung cấp trong suốt quá trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập gồm liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được hotline là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào ko là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề làm sao dưới đấy là sai?


Hàm số $y = sin x$ là 1 nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?


Họ toàn bộ các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:
Xem thêm: Cho M Gam Bột Cu Vào 400Ml Dd Agno3 0.2M, Cho M Gam Bột Cu Vào 400 Ml Dung Dịch Agno3 0,2M

Họ các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Trường hợp $Fleft( x ight)$ là một nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ đi qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Hãy lựa chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Gọi (Fleft( x ight)) là 1 nguyên hàm của (fleft( x ight)) cơ mà (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 trong nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm (f"left( x ight)). Bọn họ nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm bao gồm tung độ bằng $2$. Tổng các hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thỏa mãn (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Cực hiếm của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào tiếp sau đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng tại ngày đồ vật (t) có con số (Nleft( t ight)), hiểu được (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và ban đầu đám vi trùng có (250000) con. Hỏi con số vi trùng tại ngày đồ vật $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác định và thường xuyên trên $mathbbR$ và thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ cùng $fleft( 0 ight) = e.$ giá trị của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) vừa lòng các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) với (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Lúc đó giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm liên tiếp trên (mathbbR) và (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là một trong những nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ các nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác định nào sau đây đúng?


Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


Một chiếc xe đua (F_1) đạt mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu lộ vận tốc (v) của xe vào 5 giây thứ nhất kể từ dịp xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại cội tọa độ (O), giây tiếp theo sau là đoạn thẳng cùng sau đúng cha giây thì xe đạt gia tốc lớn nhất. Hiểu được mỗi đơn vị trục hoành thể hiện 1 giây, mỗi đơn vị trực tung biểu lộ 10 m/s với trong 5 giây đầu xe vận động theo con đường thẳng. Hỏi trong 5 giây đó xe đã đi được quãng con đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng (left( 2; + infty ight)) là


mang đến hàm số (y = f(x)) bao gồm đạo hàm là (f^prime (x) = 12x^2 + 2,forall x in mathbbR) với (f(1) = 3). Biết (F(x)) là nguyên hàm của (f(x)) vừa lòng (F(0) = 2), khi ấy (F(1)) bằng
Xem thêm: Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba Lễ Là Tảo Mộ Hội Là Đạp Thanh

Cho hàm số (fleft( x ight)) xác minh trên (mathbbR), bao gồm đạo hàm (f"left( x ight) = left( x^2 - 4 ight)left( x - 5 ight),,forall x in mathbbR) với (fleft( 1 ight) = 0). Bao gồm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x ight) = left| fleft( x^2 + 1 ight) - m ight|) có rất nhiều điểm rất trị nhất?


Xét những hàm số (fleft( x ight)), (gleft( x ight)) cùng (alpha ) là một vài thực bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?