NGUYÊN HÀM COS^2

     
*Bạn đang xem: Nguyên hàm cos^2

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*Xem thêm: Top 9 Trường Thcs Kiến Giang, Vãµ Xuã¢N CẩN, KiếN Giang, QuảNg Bã¬Nh

*

*

(int sin^2x.cos^2xdx=dfrac14int sin^22xdx=dfrac18intleft(1-cos4x ight)dx)

(=dfrac18x-dfrac132sin4x+C)


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!


Xem thêm: Khi Nhiệt Độ Của Dây Kim Loại Tăng Điện Trở Của Nó Sẽ Tăng Lên

Biến thay đổi :

(4sin^2x+1=5sin^2x+cos^2x=left(asin x+bcos x ight)left(sqrt3sin x+cos x ight)+cleft(sin^2x+cos^2x ight))

(=left(asqrt3+c ight)sin^2x+left(a+bsqrt3 ight)sin x.cos x+left(b+c ight)cos^2x)

Đồng nhấtheej số hai tử số

(egincasesasqrt3+c=5\a+bsqrt3=0\b+c=1endcases)

(Leftrightarrow)(egincasesa=sqrt3\b=-1\c=2endcases)


Cho hàm số(fleft(x ight)=left{eginmatrix2sin^2x+1,x(fleft(x ight)=left{eginmatrix2sin^2x+1,x. Mang sử(Fleft(x ight))là một nguyên hàm của hàm số(fleft(x ight))trên(R)và thỏa mãn điều kiện(Fleft(1 ight)=dfrac2ln2). Tính(Fleft(-pi ight))

A.(Fleft(-pi ight)=-2pi+dfrac1ln2) B.(Fleft(-pi ight)=-2pi-dfrac1ln2)

C.(Fleft(-pi ight)=-pi-dfrac1ln2) D.(Fleft(-pi ight)=-2pi)

Mình cần bài giải ạ, bản thân cảm ơn nhiều ♥