Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài

     
*Bạn đang xem: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài

Người ta sơn toàn bộ mặt ko kể của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 9dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 5dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề - xi - mét vuông?
*

Diện tích bao phủ cái thùng là:

(9 + 6) x 2 x 5 = 150(dm2)

Diện tích hai lòng là:

9 x 6 x 2 = 108(dm2)

Diện tích được tô là:

150 + 108 = 258(dm2)

Đáp số:258 dm2


*

Người ta sơn toàn bộ mặt xung quanh của một cái thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích s được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?


Người ta sơn toàn bộ mặt ko kể của một chiếc thùng tôn có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bởi bao nhiêu đề-xi- mét vuông ?
Xem thêm: 1) Viết Phương Trình Đường Tròn Đi Qua 1 Điểm Và Tiếp Xúc Với 2 Đường Thẳng

Người ta sơn toàn bộ mặt ko kể của một cái thùng tôn có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm , chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm . Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề - xi - mét vuông


Người ta sơn toàn thể mặt xung quanh của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bởi bao nhiêu đề xi mét vuông


Người ta sơn toàn cục mặt bên cạnh của mẫu thùng tôn có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm,CHIỀU RỘNG 5dm VÀ CHIỀU CAO 4dm. HỎI DIỆN TÍCH ĐƯỢC SƠN BẰNG BAO NHIÊU ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG


Người ta sơn toàn bộ mặt quanh đó của một cái thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài8dm, chiều rộng lớn 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bởi bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?


Người ta sơn toàn bộ mặt ko kể của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm . Hỏi diện tích s được sơn bởi bao nhiêu đề-xi-mét vuông ? 
Xem thêm: Việt Nam Tuy Điều Kiện Kinh Tế Hạn Chế Hay Nhất (Dàn Ý, Việt Nam Tuy Điều Kiện Kinh Tế Hạn Chế

Người ta sơn toàn cục mặt không tính của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm . Hỏi diện tích s được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ? 


Người ta sơn toàn thể mặt ko kể của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8dm , chiều rộng 5dm và độ cao 4dm . Hỏi diện tích s được sơn bằng bao nhiêu đề - xi - mét vuông