NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH LÀ GÌ TIN HỌC 8

     
*

*

Bài 2. Có tác dụng quen với chương trình cùng ngôn ngữ lập trình

1. Ví dụ về chương trình

Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal:

*

Hình 1. Minh họa chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal đơn giản​

Chương trình gồm thể tất cả nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh gồm các cụm từ khác nhau được tạo từ các chữ cái.

Bạn đang xem: Ngôn ngữ lập trình là gì tin học 8

2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường gồm 2 thành phần cơ bản: bảng chữ mẫu và những quy tắc viết lệnh

- Bảng chữ cái

+ Mọi ngôn ngữ lập trình đều gồm bảng chữ chiếc riêng

+ những câu lệnh chỉ được viết từ những chữ cái trong bảng chữ chiếc của ngôn ngữ lập trình

+ Bảng chữ mẫu của những ngôn ngữ lập trình thường gồm:

*

Bảng 1. Bảng chữ cái​

- các quy tắc

+ Mỗi câu lệnh trong chương trình đều tất cả quy tắc quy định giải pháp viết các từ cùng thứ tự của chúng.

Xem thêm: Nắng Chiếu Lung Linh Muôn Hoa Vàng " (Kiếm Được 5 Bài), Lời Bài Hát Điệp Khúc Mùa Xuân

+ Mỗi câu lệnh đều gồm một ý nghĩa nhất định xác định thao tác làm việc mà máy tính cần thực hiện cùng kết quả đạt được.

Xem thêm: Cách Cài Chuông Điện Thoại Iphone Chỉ Trong 30 Giây, Cách Cài Nhạc Chuông Cho Iphone Dễ Làm Nhất

+ Ví dụ:

*

Hình 2. Những quy tắc viết lệnh​

3. Từ khóa và tên

a. Từ khóa

- Từ khóa là những từ dành riêng riêng, ko được cần sử dụng cho bất kì mục đích như thế nào khác không tính mục đích sử dụng bởi ngôn ngữ lập trình quy định

- Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khóa nhất định

Ví dụ:

*

Hình 3. Minh họa về các từ khóa​

b. Tên

- Tên cần sử dụng để nhận biết cùng phân biệt những đại lượng cùng đối tượng vào chương trình

- Tên vị người lập trình đặt theo những qui tắc của ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch

Ví dụ:

*

Hình 4. Minh họa về những tên​

*Lưu ý:

- nhị đại lượng không giống nhau trong một chương trình phải mang tên khác nhau.

- Tên không được trùng với các từ khóa

*Quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

- không bắt đầu bằng chữ số

= ko chứa dấu cách

4. Cấu trúc bình thường của chương trình

Cấu trúc tầm thường của mọi chương trình gồm hai phần:

< >

Trong đó:

- Phần khai báo tất cả thể gồm hoặc không

- Phần thân chương trình bắt buộc phải có

a. Phần khai báo

Phần khai báo gồm:

- Khai báo thương hiệu chương trình

- Khai báo các thư viện: chứa những lệnh viết sẵn bao gồm thể sử dụng trong chương trình

b. Phần thân chương trình

Gồm những câu lệnh mà máy tính cần thực hiệnVí dụ:

*

Hình 5. Minh họa những thành phần cơ bản trong một chương trình​

5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

*

Hình 6. Màn hình làm việc vào Turbo Pascal​

a, Soạn thảo chương trình

Trong cửa sổ chương trình dùng bàn phím để soạn thảo chương trình

b. Dịch chương trình

- Nhấn tổ hợp phím alt + F9

- Chương trình dịch sẽ kiểm tra lỗi bao gồm tả cùng cú pháp

*

Hình 7. Dịch chương trình​

c, Chạy chương trình

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9

*

Hình 8. Màn hình hiện kết quả của chương trình​