NẾU LÀ SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ THÌ BIỂU THỨC CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ

     
*Bạn đang xem: Nếu là số có 1 chữ số thì biểu thức có giá trị lớn nhất là

*

*

Để A có giá trị lớn nhất thì a phải có mức giá trị lớn số 1 .

Mà a là số có một chữ số đề xuất số lớn nhất là 9

Vậy giá bán trị lớn số 1 của A là :

 251 x 9 + 234 = 2259 + 234 = 2493

Đáp số : 2493 


Câu 1:Giá trị của biểu thức là Câu 2:Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là Câu 3:Số gồm 8 đơn vị, 7 trăm và 5 vạn là Câu 4:Tìm X biết X : 9 = 1436 (dư 6).Trả lời: X = Câu 5:Nếu là số có một chữ số thì biểu thức có mức giá trị lớn số 1 là Câu 6:Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 56cm, chiều rộng bao gồm số xăng – ti – mét là số lớn nhất có một chữ số. Diện tích hình chữ nhật kia là: Câu 7:Tìm x biết x + 21609 : 3 = 17068.Trả lời: x = Câu 8:Số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có các chữ số không giống nhau sao cho tổng những chữ số bằng 1...

Câu 1:Giá trị của biểu thức 

*
 là 

Câu 2:Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 

Câu 3:Số có 8 đối kháng vị, 7 trăm và 5 vạn là 

Câu 4:Tìm X biết X : 9 = 1436 (dư 6).Trả lời: X = 

Câu 5:Nếu 

*
 là số có một chữ số thì biểu thức 
*
 có giá trị lớn số 1 là 

Câu 6:Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 56cm, chiều rộng tất cả số xăng – ti – mét là số lớn số 1 có một chữ số. Diện tích s hình chữ nhật đó là:

*

Câu 7:Tìm x biết x + 21609 : 3 = 17068.Trả lời: x = 

Câu 8:Số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có các chữ số không giống nhau sao đến tổng những chữ số bởi 17 là 

Câu 9:Một phép chia có thương là 108. Nếu bớt số bị phân chia đi 3 lần cùng gấp số phân tách lên 3 lần thì được yêu mến là 

Câu 10:Tìm một vài biết hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số cùng với số đó lớn hơn số nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số 235 solo vị. Số đó là 


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1


Xem thêm: Top 1500+ Câu Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội Được Sử Dụng Hằng Ngày

0

Cho a và b là các số bao gồm một chữ số

a) tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức a + b cùng a x b

b) với giá trị như thế nào của a và b thì a + b bởi a x b


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
4
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Biên Độ Nhiệt Là Gì ? Cách Tính Biên Độ Nhiệt Là Gì? Cách Tính Biên Độ Nhiệt Độ Và Ý Nghĩa Của Nó

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)