NẾU CẤU TRÚC BẬC 1 CỦA PROTEIN BỊ THAY ĐỔI

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi

*Xem thêm: Viết Sơ Đồ Chuỗi Thức Ăn Với Mỗi Chuỗi Có Số Mắt Xích Là 3,4,5,6,7

Nếu cấu tạo bậc 1 của protein bị ráng đổi, lấy ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein gồm bị biến đổi không? phân tích và lý giải


Xem thêm: Xem Ngày Tốt Tháng 9 Năm 2021, Tổng Hợp Ngày Tốt Xấu Trong Tháng 9 Năm 2021

Bài 5: Protêin

Bài 1 (trang 25 sgk Sinh học 10): Nếu kết cấu bậc 1 của protein bị nắm đổi, ví dụ axit amin này bởi axit amin không giống thì công dụng của protein gồm bị chuyển đổi không? Giải thích.

Lời giải:


Nếu kết cấu bậc 1 của protein bị thay đổi, lấy ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein tất cả bị vắt đổi, vì:

-Cấu trúc bậc 1 của protein là trình tự bố trí đặc thù của các axit amin trong chuỗi polipeptit.

-Khi axit amin của cấu tạo bậc 1 bị thay đổi thì nó đã làm thay đổi cấu trúc bậc 2, bậc 3 và bậc 4.

-Khi kết cấu không gian 3 chiều đặc thù của prôtêin ở cấu trúc bậc 3 bị biến đổi thì prôtêin đó sẽ mất đi hoạt tính, mất hoặc thay đổi chức năng sinh học.