NÊU CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ

     
Tính chất cơ bạn dạng của vật liệu cơkhí

By Kỹ thuật vật tư Materials Engineering on mon Sáu 13, 2021• ( 5 )

Bài viết xác minh yêu ước và trình diễn tính hóa học cơ bản của vật liệu cơ khí.

vật liệu cơ khí với tư tưởng thông dụng là tất cả vật hóa học mà con người tiêu dùng trong phân phối cơ khí để chế tạo ra dựng nên thành phầm cho cuộc sống. Như vậy, liệu rằng toàn bộ mọi vật tư đều hoàn toàn có thể trở thành vật liệu cơ khí? . Điều này còn nhờ vào vào thứ liệu chế tạo ra sản phẩm cơ khí kia có đáp ứng nhu cầu được yêu cầu về tính sử dụng, tính technology và tính kinh tế hay không. Chỉ khi trang bị liệu vừa lòng các yêu mong cơ bản, sản phẩm cơ khí mới có thể đạt được độ tin tưởng và bền lâu trong điều kiện thao tác thực tế.

*
" data-image-caption="to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure

" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=1024" alt="tổ chức tính năng tính chất vật liệu Material properties features structure" class="wp-image-324" title="tổ chức tính năng đặc thù vật liệu Material properties features structure" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/to-chuc-tinh-nang-tinh-chat-vat-lieu-material-properties-features-structure.jpg 1304w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

1.

Bạn đang xem: Nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí

Khái niệm về vật tư cơ khí

vật liệu cơ khí với có mang thông dụng là toàn bộ vật chất mà con người tiêu dùng trong tiếp tế cơ khí để tạo thành dựng nên sản phẩm cho cuộc sống thường ngày như: thiết bị máy móc trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, văn hóa, giáo dục….

Khái niệm vật liệu cơ khí rất rộng, nhiều chủng loại và có đặc thù tương đối. Gồm có lại vật tư như kim loại, hóa học dẻo, compozit…không chỉ cần sử dụng trong cung ứng cơ khí, ngoài ra rất bắt buộc trong xây dựng, trong kỹ thuật điện, vào công nghiệp hóa học, thực phẩm….Mỗi chủng loại đều phải sở hữu tính chất vật liệu khác nhau.

vật liệu cơ khí chủ yếu có bắt đầu từ ba nhóm vật tư lớn: vật tư kim loại, vật liệu hữu cơ-polyme và vật tư ceramic.

2. Các yêu mong chung đối với vật liệu cơ khí

vật liệu dùng trong cơ khí, để sản xuất các cụ thể máy, những dụng cụ, những kết cấu công trình…chịu download cơ học. đông đảo sản phẩm này còn có hình dạng, kích thước đa dạng và yêu cầu áp dụng đa dạng. Hầu hết đều chịu download tĩnh, động, chu kỳ luân hồi và hoàn toàn có thể ở ánh sáng thấp hoặc cao trong môi trường thiên nhiên khác nhau. Nhân tố này quyết định các yêu cầu, đặc điểm của vật tư cơ khí. Có thể khái quát lác thành 3 dạng yêu thương cầu thiết yếu sau:

a. Yêu cầu về tính sử dụng

Để bảo đảm an toàn một thành phầm cơ khí có thể sử dụng ( tức thao tác làm việc được vào thực tế), yêu mong vật liệu chế tạo ra bọn chúng phải gồm cơ tính (tính hóa học cơ học của vật liệu cơ khí), các đặc thù vật lý cùng hóa học bảo đảm an toàn để thỏa mãn: tính sử dụng, độ tin yêu và bền vững của sản phẩm trong đk cụ thể. Bởi vì vậy lúc lựa chọn vật tư để sản xuất sản phẩm, thường mang các tính chất cơ học tập của vật liệu cơ khí có tác dụng tiêu chuẩn chỉnh chính, kết hợp có coi xét tới các yêu cầu đặc thù khác.


*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=1024" alt="vật liệu bên trên xe xe hơi car material" class="wp-image-356" title="vật liệu bên trên xe ô tô car material" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/vat-lieu-tren-xe-o-to-car-material.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
b. Yêu cầu về tính technology

Yêu mong này nhà yếu nhằm mục đích giảm khó khăn cho việc chế tạo chi tiết. Tính technology của vật tư được hiểu là khả năng rất có thể gia công bằng các cách thức đúc, hàn, gia công bình áp lực, tính thấm tôi, tính cắt gọt…Tính technology rất đặc biệt vì nó quyết định năng suất và quality sản phẩm.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=1024" alt="gia công giảm machining cutting" class="wp-image-328" title="gia công cắt machining cutting" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-machining-cutting.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />c. Yêu cầu về tính chất kinh tế

Đây là một yêu cầu tất yếu ớt của sản phẩm, tính sản phẩm & hàng hóa của sản phẩm, đòi hỏi vật liệu sản xuất chúng phải làm sao cho ngân sách chi tiêu thấp độc nhất trong khi các yêu mong về technology và áp dụng được thỏa mãn.

3. Tính hóa học cơ bạn dạng của vật tư cơ khí

a. Tính chất cơ học

đặc thù cơ học tập của vật tư cơ khí là năng lực biến dạng với chống trở thành dạng. Quá trình biến dạng của đồ gia dụng liệu bao hàm ba giai đoạn: đổi thay dạng đàn hồi, biến tấu dẻo và phá hủy.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg?w=1000" alt="thí nghiệm uốn nắn thép steel bending test" class="wp-image-330" title="thí nghiệm uốn nắn thép steel bending test" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg 1000w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/thi-nghiem-uon-thep-steel-bending-test.jpg?w=768 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /> biến dạng có ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong kỹ thuật cùng cuộc sống. Các chi tiết máy, kết cấu công trình, đều có phong cách thiết kế sao mang lại chúng làm việc trong vùng bọn hồi. Quanh đó ra, bạn ta còn tận lượng tính bọn hồi của vật tư để chế tạo các chi tiết như lò xo, nhíp… Nhờ có khả năng chảy dẻo của trang bị liệu, hoàn toàn có thể gia công (cán, kéo, vuốt…) bọn chúng thành các thành phầm có hình dạng hy vọng muốn. Gồm những vật tư rất khó biến dạng dẻo, tuy nhiên lại tất cả tính dẻo giỏi một bí quyết kỳ lạ. Ví dụ, xuất phát từ một gam hợp kim cromvangan – hợp kim trên cửa hàng của niken kết phù hợp với crôm, vanađi và gali có thể kéo ra 1 kilomet dây khôn xiết mảnh như tơ nhện.

Xem thêm: Trẻ Trồng Đa Già Trồng Thông Nghĩa Là Gì? Trẻ Trồng Na, Già Trồng Chuối

trong thực tế, bạn ta cũng rất cần sự cứng vững vàng của các cụ thể máy, kết cấu dự án công trình không được biến dị trong quá trình sử dụng, kỹ năng chống lại biến dạng thể hiện đặc thù cho chất lượng độ bền của vật dụng liệu. Những hiện tượng đổi mới dạng, tàn phá là phần đông thuộc tính của vật liệu và được gọi phổ biến là cơ tính.

Tính chất đặc trưng về cơ học của đồ gia dụng liệu sản xuất cơ khí hết sức đa dạng, cùng tùy trực thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế. Những đại lượng đặc trưng cho đặc thù cơ học tập của vật tư cơ khí có thể kể cho như:

Giới hạn bền quy ước σbGiới hạn tung σchGiới hạn lũ hồi σđhĐộ dẻo δĐộ dai va đập akĐộ cứngĐộ bền mỏiTính chống mài mòn

b. đặc điểm vật lý

Trong các đặc thù vật lý đặc trưng nhất của vật tư sử dụng vào cơ khí cần nhiệt tình tới như sau:

Tính chất nhiệt

Khi một đồ dùng rắn hấp thụ tích điện dưới dạng nhiệt, ánh nắng mặt trời của nó sẽ tạo thêm và kích thước tương tự như nhiều tính chất khác cố đổi. Phần đông đặc trưng quan trọng nhất của tính chất nhiệt bao gồm tính dãn nở nhiệt, độ dẫn nhiệt với tỷ nhiệt, các đặc trưng này đều có thể tìm được trong các sổ tay cơ khí.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=1024" alt="Tính co giãn nhiệt thermal expansion" class="wp-image-333" title="Tính co và giãn nhiệt thermal expansion" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-gian-no-nhiet-thermal-expansion-1.jpg 1099w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Tính hóa học điệnTính hóa học điện quan trọng nhất của vật tư dùng vào cơ khí là tính dẫn điện.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=1024" alt="tính dẫn năng lượng điện conductivity" class="wp-image-335" title="tính dẫn năng lượng điện conductivity" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tinh-dan-dien-conductivity.jpg 1136w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Tính hóa học từHiện tượng những vật liệu biểu thị lực hút hoặc lực đẩy có ảnh hưởng lên các vật liệu khác call là hiện tượng “từ”. Đá nam châm hút thiên nhiên, sắt, một vài loại thép là vật liệu có tự tính điển hình. Vật tư từ gồm tầm đặc trưng lớn trong 1 loạt ngành công nghiệp như chế tạo động cơ điện, thứ phát cùng máy biến đổi thế điện, năng lượng điện thoại, lắp thêm tính…

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=1024" alt="từ tính magnetism" class="wp-image-336" title="từ tính magnetism" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/tu-tinh-magnetism-1.jpg 1247w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />c. đặc điểm hóa học

Tính hóa chất đáng nhiệt tình nhất so với vật liệu sử dụng trong cơ khí là tính bất biến hóa học. Tính bất biến hóa học (tính trơ) của đồ vật liệu, lúc nó xúc tiếp với môi trường thiên nhiên sẽ không trở nên oxy hóa, không tác dụng với axit, bazơ, muối, nước…Thông thường xuyên mỗi vật liệu có tính bình ổn hóa học ứng với từng môi trường thiên nhiên ổn định.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=1024" alt="ăn mòn corrosive" class="wp-image-341" title="ăn mòn corrosive" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/an-mon-corrosive-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />d. Độ tin cậy

Là phần trăm không mở ra hỏng vào một thời hạn hoặc một phạm vi làm việc nào đó. Ví dụ, độ tin cậy thao tác làm việc không hỏng của bánh răng sau khoản thời gian chạy 300000 km là 0,9. Điều đó nghĩa là, sau khi làm việc như vậy thì bao gồm 10% bánh răng hỏng vày mòn, tróc hoặc gãy…Vậy độ tin cậy của bánh răng là 90%. Độ tin tưởng của kết cấu nhờ vào vào khả năng của vật liệu chống lại các hủy hoại khi mở ra các ứng suất cực đại. Hay nói cách khác độ tin cậy là khả năng của vật tư làm việc bình thường trong thời gian ngắn hạn, dưới tính năng của tình huống (ứng suất, nhiệt độ độ, môi trường) xung quanh tính toán. Tình huống nguy nan nhất là sự việc xuất hiện hủy hoại giòn. Bởi vậy để nâng cao độ tin tưởng của kết cấu nên áp dụng những biện pháp giảm tài năng (xác xuất) hủy diệt giòn, ý muốn vậy vật liệu kết cấu cần phải có đủ độ dẻo với độ dẻo va đập.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg?w=1020" alt="bánh răng Gear" class="wp-image-342" title="bánh răng Gear" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg 1020w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/banh-rang-gear.jpg?w=768 768w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" />e. Tuổi thọ

Tuổi thọ đặc trưng cho kỹ năng vật liệu chống lại sự cách tân và phát triển dần của phá hủy, bảo đảm an toàn duy trì khả năng làm bài toán của chi tiết trong thời hạn đã định. Đây là chỉ tiêu có đặc điểm tổng hợp của đồ liệu. Lý do mất kỹ năng làm bài toán rất khác nhau, thường vày sự cải tiến và phát triển của quy trình mỏi, mài mòn,…

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/srchttp___qk.nchu_.edu_.cn_filesxfxyyf_journal_article_sxfxyyf_2019_4_pic_2018147-1.jpgreferhttp___qk.nchu_.edu_-edited.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/srchttp___qk.nchu_.edu_.cn_filesxfxyyf_journal_article_sxfxyyf_2019_4_pic_2018147-1.jpgreferhttp___qk.nchu_.edu_-edited.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/srchttp___qk.nchu_.edu_.cn_filesxfxyyf_journal_article_sxfxyyf_2019_4_pic_2018147-1.jpgreferhttp___qk.nchu_.edu_-edited.jpg" alt="đứt gãy vật tư fracture material" class="wp-image-348" title="đứt gãy vật tư fracture material" />Làm tăng tuổi thọ có nghĩa làm sút vận tốc hủy diệt đến mức về tối thiểu. Đối với đa phần các chi tiết máy, tuổi thọ được khẳng định bởi chất lượng độ bền mỏi cùng tính phòng mài mòn.

f. Tính chất công nghệ

ko kể các đặc thù đặc trưng về cơ học tập của vật liệu chế tạo cơ khí, đặc thù lý- hóa, bọn họ cần niềm nở nhiều tới tính chất công nghệ quan trọng đối với vật liệu cơ khí bao gồm:

Tính giảm gọt thể hiện năng lực chịu tối ưu bằng phương pháp cắt (tiện, phay, bào, mài…). Nhân tố ảnh hưởng quan trọng mang đến tính giảm gọt là độ cứng. Ví dụ, để có thể gia công giảm thuận lợi, đạt độ bóng mặt phẳng cao, độ cứng của thép khoảng chừng 180- 200 HB.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg?w=1000" alt="gia công cắt gọt machining & cutting" class="wp-image-350" title="gia công giảm gọt machining & cutting" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg 1000w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/gia-cong-cat-got-machining-and-cutting.jpg?w=768 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Tính hàn là tài năng chịu gia công bằng các phương pháp hàn (hàn hồ nước quang, hàn hơi, hàn tiếp xúc…) không phải mọi kim loại hoàn toàn có thể hàn với nhau dễ dàng dàng. Tính hàn của kim loại nhờ vào vào nguyên tố hóa học, thực chất vật liệu, chủng loại vật liệu….

Xem thêm: Ngọn Núi Nào Được Coi Là Cổng Thiên Đường, Ngọn Núi Nào Được Coi Là Cổng Của Thiên Đường

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=1024" alt="hàn kim loại metal welding" class="wp-image-351" title="hàn sắt kẽm kim loại metal welding" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/han-kim-loai-metal-welding.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Tính đúc là kĩ năng điền đầy sắt kẽm kim loại lỏng vào khuôn. Tính đúc phụ thuộc vào độ nhớt của sắt kẽm kim loại lỏng, khoảng tầm kết tinh, lượng co ngót, khả năng điền đầy khuôn, nguyên tố hóa học. Các kim loại tổng hợp cùng tinh thường sẽ có tính đúc tốt.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=300" data-large-file="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=700" src="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=1024" alt="đúc sắt kẽm kim loại casting technology" class="wp-image-353" title="đúc kim loại casting technology" srcset="https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=1024 1024w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=150 150w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=300 300w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg?w=768 768w, https://vatlieucokhi.files.wordpress.com/2021/06/duc-kim-loai-casting-technology.jpg 1195w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />