Muối Tác Dụng Với Bazơ

     

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

1. Tác dụng với kim loại

Thí nghiệm: Ngâm một quãng dây đồng vào dung dịch tệ bạc nitrat AgNO3.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với bazơ

Hiện tượng: Có kim loại màu xám bám xung quanh đoạn dây đồng. Dung dịch bạc nitrat ban đâu ko màu chuyển dần sang màu xanh.Giải thích: Đồng đang phản ứng cùng với dung dịch bội nghĩa nitrat, đẩy sắt kẽm kim loại bạc ra khỏi dung dịch muối hạt (chính là phần sắt kẽm kim loại màu xám dính xung quanh đoạn dây đồng) và 1 phần đồng bị hòa tan tạo ra dung dịch muối đồng nitrat Cu(NO3)2màu xanh lam.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phản ứng xảy ra tựa như khi ta cho các kim loại vận động mạnh tính năng với dung dịch muối của những kim loại vận động yếu hơn. Ví như khi ta cho kim loại Zn, Fe... Công dụng với hỗn hợp CuSO4, AgNO3... (kim loại chuyển động yếu hơn thiết yếu phản ứng được với dung dich muối của kim loại hoạt động mạnh rộng tính theo dãy chuyển động hóa học của kim loại).

Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

Vậy, hỗn hợp muối tất cả thể tác dụng với kim loại tạo thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới.*

2. Tác dụng với axit

Thí nghiệm: nhỏ dại vài giọt dung dịch axit sunfuric vào ống thử đựng hỗn hợp muối bari clorua BaCl2.

*

Hiện tượng: gồm kết tủa trắng xuất hiện.Giải thích: bội phản ứng tạo thành thành muối hạt BaSO4màu trắng, ko tan trong axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Nhiều muối khác cũng tác dụng với axit sản xuất thành muối mới và axit mới.

Vậy, muối bao gồm thể tính năng với axit tạo ra thành muối bắt đầu và axit mới.

*3. Công dụng với hỗn hợp muối

Thí nghiệm: bội phản ứng của dung dịch tệ bạc nitrat với dung dịch natri clorua.

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm.Giải thích: phản ứng tạo nên thành muối bội nghĩa clorua AgCl ko tan.

Xem thêm: Bài Học Từ Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Học Rút Ra Từ Phong Cách Hồ Chí Minh

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Nhiều hỗn hợp muối khác nhau cũng đều có thể tác dụng với nhau tạo thành thành nhì muối mới.

Vậy, hai dung dịch muối bao gồm thể chức năng với nhau tạo nên thành nhì muối mới.4. Tác dụng với hỗn hợp bazơ

Thí nghiệm: làm phản ứng giữa dung dịch muối đồng sunfat CuSO4và hỗn hợp natri hidroxit NaOH.

*

Nhỏ dung dich NaOH ko màuvào hỗn hợp CuSO4.

Hiện tượng: lộ diện chất không tan màu xanh da trời lơ.Giải thích: muối bột CuSO4tác dụng với hỗn hợp NaOH tạo ra chất không tan blue color là đồng (II) hidroxit.

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch muối hạt khác cũng có thể có thể tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo thành chất không tan. Ví dụ, muối hạt Na2CO3phản ứng với Ba(OH)2tạo ra BaCO3không tan:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

Vậy, hỗn hợp muối gồm thể công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối new và bazơ mới.

*

5. Phản nghịch ứng phân bỏ muối

Có nhiều muối bị phân diệt ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,...

2KClO3

*
2KCl + 3O2

2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 +O2

CaCO3

*
CaO + O2

II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI vào DUNG DỊCH

1. Dấn xét về các phản ứng chất hóa học của muối

Trong phản nghịch ứng của dung dịch muối với axit, bazơ, muối ta thấy có sự trao đổi các thành phần giữa các hóa học với nhau để tạo thành hợp chất mới.

Xem thêm: Trị Mụn Bằng Lá Diếp Cá - Trị Mụn Ẩn Bằng Rau Diếp Cá Hiệu Quả

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

CuSO4 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + Na2SO4

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

2. Bội nghịch ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi là phản nghịch ứng hóa học, trong số đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau mọi thành phần cấu tạo của chúng để tạo nên những hợp chất mới.

Hi88