Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bự 120m, đáy bé bỏng bằng 2/3 đáy lớn. đáy nhỏ xíu dài hơn chiều cao 5m.Trung bình cứ 100m2 thì thu được 64,5kg thóc.Tính số thóc thu hoạch đươc trên thửa ruộng đó.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy

 


*

Đáy nhỏ xíu thửa ruộng hình thang là :

 120 : 3 x2 = 80 ( m )

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

( 80 + 120 ) x 75 : 2 = 7500 ( m2 )

Trên thửa ruộng thu hoạch được :

 7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 kg thóc 

Đổi 4837,5 kg thóc = 48,375 tạ thóc


*

Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kilogam thóc

=48,375 tạ thóc

duyệt đi olm


48,375 

nhấn vào đây Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy lớn 120m,đáy bé bằng 2/3 đáy to . Đáy bé dài hơn nữa chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc . Hỏi trên thửa rộng lớn thu hoạch được từng nào tạ thóc.

Xem thêm: Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Trở Lại Từ Ngày 22/10/2021, Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Ngày 23/04/2022


đáy nhỏ nhắn là

120 : 3 x 2 = 80m

chiều cao là

80 - 5 =75m

diện tích hình thang là

( 120 + 80 ) x 75 : 2 = 7500m2

thửa ruộng kia thu hoạch được

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 kg


Đáy bé thửa ruộng là:

 120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 80-5=75(m)

Diện tích hình thang là:

 (120+80)x75:2=7500(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được là:

7500:100x64,5=4837,5 (kg)

Đáp số:4837,5 kilogam thóc


Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số kg thóc là:

7500:100x64,5=4837,5 (kg)

Đáp số:4837,5 kg 


đáy nhỏ xíu thửa ruộng hình thang là:120:3.2=80(m)chiều cao thửa ruộng hình thang:80-5=75(m)S thửa ruộng hình thang:(80+120).75:2=7500(m2)trên thửa ruộng kia thu hoạch:7500:100.64,5=4837,5(kg thóc)


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to 120m, đáy bé bỏng bằng 2 3 lòng lớn. đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m.Trung bình cứ 100m2 thì nhận được 64,5kg thóc.Tính số thóc thu hoạch đươc trên thửa ruộng đó.

Một thửa ruộng hình thang có đáy bự 120m , đáy bé nhỏ bằng 2/3 lòng lớn.Đáy nhỏ xíu dài hơn chiều cao 5m.Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 64,5kg thóc.Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?


1 thửa ruộng hình thang tất cả độ nhiều năm đáy khủng là 120m,đáy bé bằng 2/3 đáy lớn,đáy nhỏ bé dài hơn độ cao là 5m.Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 64,5kg thóc.Tính số kg thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó ?

Help meeeeeeeeeeeeee !

 


a=2/3m;b=1/2m;h=9/4m

b2

1 thửa ruộng hình thang tất cả đáy khủng 120m,đáy bé nhỏ bằng 2/3 đáy lớn.

Xem thêm: Danh Sách Đội Hình Ra Sân Ý Vs Wales, Top 19 Ý Vs Wales Đội Hình Mới Nhất 2022

đáy nhỏ bé dài hơn độ cao 5m.trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5kg thóc.tính số kg thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy phệ 120m,đáy bé =2/3 đáy lớn.Đáy lớn hơn chiều cao 5m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc.Tính số thóc chiếm được trên thửa ruộng đó

Giúp mình nha !


một thửa ruộng hình thang có độ lâu năm đáy khủng 120m, đáy nhỏ nhắn bằng 2/3 lòng lớn.Đáy nhỏ bé dài hơn độ cao 5m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó


1 thửa ruộng hình thang bao gồm đáy mập 120m, đáy nhỏ bé bằng 2/3 lòng lớn. Đáy bé xíu dài hơn độ cao 5m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 64,5kg thóc. Tính số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó?


Một nửa thửa ruộng hình thang bao gồm đáy béo là 120m, đáy nhỏ bé bằng 2/3 lòng lớn. Đáy bé bỏng dài hơn độ cao 5m, mức độ vừa phải cứ 100m2 thì chiếm được 64,5kg thóc. Tính số ki-lô- gam thóc thu được trên thửa ruộng đó?


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập 120m, đáy bé bỏng bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m^2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kilogam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.