Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 80m chiều rộng lớn bằng 50% chiều dàia,tính diện tích thửa ruộng đób,biết rằng cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu được từng nào tạ thóc


*

*

Giải

a) Chiều rộng lớn là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2so với 100m2thì vội vàng :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) tốt 16 tạ

Đáp số:a) 3200m2

b) 16 tạ thóc.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

 


a) chiều rộng của thửa ruộng hcn là

80:2x1=40(m)

diện tích thửa ruộng là

80x40=3200(m2)

b)trên thửa ruộng thu hoch được số tạ thóc là:

3200:100x50=1600(kg)=16 tạ thóc


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiểu lâu năm 80m, chiều rộng lớn bằng12chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a) Chiều rộng là :80 : 2 = 40 (m)Diện tích thửa ruộng là :80 x 40 = 3200 (m2)b) 3200m2so cùng với 100m2thì vội vàng :3200 : 100 = 32 (lần)Số thóc thu hoạch được là :50 x 32 = 1600 (kg) tốt 16 tạĐáp số: a) 3200m2 b) 16 tạ...

a) Chiều rộng lớn là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2so cùng với 100m2thì vội vàng :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) tốt 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2 b) 16 tạ thóc.


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn bằng

2/3 chiều dài

a. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 100, chiều rộng bởi 4/5chiều dàia Tính diện tích s thửa ruộng đób Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta hoạch được bao nhiên tạ thóc


một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài .

A> tính diện tích s thửa ruộng đó

B> biết rằng, cứ 100m vuông thu hoạch được 50kg thóc . Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


Chiều rộng lớn :(80cdotdfrac12=40left(m ight))

Diện tích thửa ruộng đó :(80cdot40=3200left(m^2 ight))

(1m^2)thu được :(50:100=0,5left(kg ight))

Trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được :(3200cdot0,5=1600left(kg ight))


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 80m, chiều rộng bằng 50% chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


a) Chiều rộng lớn thửa ruộng kia là: 80 x 1/2 = 40 (m)Diện tích thửa ruộng đó là: 80 x 40 = 3 200 (m2)b) trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là: 3 200 : 100 x 50 = 1 600 (kg) = 16 tạ Đáp số: 16 tạAi k mik mik k...

Xem thêm: Động Lực Phát Triển Dân Số Thế Giới Là A, Đâu Là Động Lực Phát Triển Dân Số Thế Giới


a) Chiều rộng lớn thửa ruộng đó là:

80 x một nửa = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng kia là:

80 x 40 = 3 200 (m2)

b) bên trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là:

3 200 : 100 x 50 = 1 600 (kg) = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ

Ai k mik mik k lại


Chiều rộng lớn thửa ruộng kia là: 80 x một nửa = 40 (m)a)Diện tích thửa ruộng kia là: 80 x 40 = 3200 (m2)b)Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 3200 : 100 x 50 = 1600 (kg) 1600 kg = 16 tạ Đáp số : a)3200 m2 b)16 tạ...

Chiều rộng lớn thửa ruộng kia là:

80 x 1/2 = 40 (m)

a)Diện tích thửa ruộng đó là:

80 x 40 = 3200 (m2)

b)Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kilogam = 16 tạ

Đáp số : a)3200 m2

b)16 tạ thóc


một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 80m, chiều rộng lớn bằng 1/2 chiều dài.

a) tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

giúp mik vội với nhé huhu!


a) Chiều rộng là:(80 imesdfrac12=40left(m ight))

Diện tích thửa ruộng:(80 imes40=3200left(m^2 ight))

b) Số thóc thu được:(left(3200 imes50 ight):100=1600left(kg ight)=16left(tạ ight))


Lời giải:a) Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là:80 : 2 = 40 (m)Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:80 x 40 = 3200 (m²)b) Số thóc thu hoạch được là:3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)1600 kilogam = 16 tạ Đáp án: a) 3200m² b) 16...

Lời giải:

a) Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 x 40 = 3200 (m²)

b) Số thóc thu hoạch được là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kilogam = 16 tạ

Đáp án: a) 3200m²

b) 16 tạ


người ta trồng lúa bên trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 80m ,chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài .tính diện tích thửa ruộng đó hiểu được trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc .hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc


Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 x ba phần tư = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

60 x 80 = 4800 ( m2)

Trên thửa ruộng thu hoạch được số kgthóc là :

4800 : 100 x 50 = 2400 ( kg ) = 24 tạ

Đáp số : 24 tạ thóc


Chiều rộng thửa ruộng hcn là: 80 x(frac34)= 60 (m)Diện tích thửa ruộng hcn là: 80 x 60 = 4800 (m vuông)Lập cầm tắt: 100 m vuông : 50kg 4800 m vuông : ? kg4800 vội 100 tần số là: 4800 : 100 = 48 (lần)Sốthóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng là: 48 x 50 = 2400 (kg)Đổi: 2400 kg = 24 tạ Đáp...

Chiều rộng thửa ruộng hcn là:

80 x(frac34)= 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hcn là:

80 x 60 = 4800 (m vuông)

Lập tóm tắt:

100 m vuông : 50kg

4800 m vuông : ? kg

4800 vội 100 số lần là: 4800 : 100 = 48 (lần)

Sốthóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng là:

48 x 50 = 2400 (kg)

Đổi: 2400 kg = 24 tạ

Đáp số:..


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 100, chiều rộng bằng 4/5chiều dàia Tính diện tích s thửa ruộng đóBiết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta hoạch được bao nhiên tạ...

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 100, chiều rộng bằng 4/5chiều dàia Tính diện tích thửa ruộng đó

Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc.

Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta hoạch được bao nhiên tạ thóc


chiều rộng của thửa ruộng kia là:

(100 imesfrac45=80left(m ight))

diện tích thửa ruộng kia là:

(100 imes80=8000left(m^2 ight))

trên thửa ruộng kia thu được số kilogam thóc là:

(8000:100 imes80=6400left(kg ight))

(6400kg=64)tạ

vậy................

Xem thêm: Đoạn Văn Kể Lại Tâm Trạng Của Em Sau Khi Có Lỗi Với Bạn, Please Wait


Chiều rộng thửa ruộng là :

$ ext100 $ imes$$dfrac45$ = 80 ( m )$

Diện tích thửa ruộng chính là :

$ ext100 $ imes$ 80 = 800 ( m2 )$

Trên thửa ruộng , người ta thu hoạch được là :

$ ext800 : 100 $ imes$ 80 = 640 ( kg )$

Đổi $ ext640kg = 6,4 tạ$

Đáp số : $ ext6,4 tạ$

HT~


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 80m,chiều rộng bằng một nửa chiều dài.

a)Tính diện tích s thửa ruộng đó

b)Biết rằng,cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a) Chiều rộng lớn HCN là: 80x(frac12)=40 (m)Diện tích HCN là:80 x 40 = 3200 (m2)b) trên cả thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là: (3200:100) x 50 = 1600 (kg)ĐS: a) 3200 mét vuông b) 1600kg thócMk vẫn luôn luôn là người xuất sắc hihi!


Chiều rộng của thửa ruộng là :

(80 imesfrac12=40)(m)

a) diện tích s của thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) Thu hoạchđược số tạ thóc là :

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg) =16tạ


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên