1

     
Home/ Môn học/Toán/1.Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều rộng 5/9m, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích tấm bìa này.7. Một xí nghiệp sản xuất dự định may 48 b


Bạn đang xem: 1

1.Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng lớn 5/9m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích tấm bìa này.7. Một nhà máy sản xuất dự định may 48 b


1.Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng lớn 5/9m, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích tấm bìa này.7. Một xí nghiệp dự định may 48 cỗ quần áo trẻ nhỏ hết 120m vải. Ngày đầu may được 19 bộ, ngày sau may hết 57,5m vải. Hỏi còn cần may bao nhiêu bộ áo xống nữa.


*

Đáp án :

Bài 1 : Chu vi: $frac259$ m , diện tích s: $frac2554$ m² ; bài bác 7 : 6 bộ

Giải thích các bước giải :

Bài 1 :Gấp rưỡi = $frac32$

Chiều nhiều năm của tấm bìa là: $frac59$ × $frac32$ = $frac56$ ( m )

Chu vi của tấm bìa là: ( $frac56$ + $frac59$ ) × 2 = $frac259$ ( m )

Diện tích của tấm bìa là: $frac56$ × $frac59$ = $frac2554$ ( m² )

Bài 7 : 1 bộ xống áo hết số m vải vóc là: 120 ÷ 48 = 2,5 ( m )

Ngày sau may được số bộ áo quần là: 57,5 ÷ 2,5 = 23 ( bộ )

Còn đề nghị may số bộ áo quần nữa là: 48 – ( 23 + 19 ) = 6 ( cỗ )


*

kimoanh
0
Reply

$1/$ `Gấp` `rưỡi` `=` `Gấp` `3/2`

`Chiều` `dài` `là:`

`5/9 × 3/2 = 5/6` `(m)`

`(5/9 + 5/6) × 2 = 25/9` `(m)`

`Diện` `tích` `tấm` `bìa` `là :`

`5/9 × 5/6 = 25/54` `(m^2)`

$7/$ $ extSố vải để may một bộ áo xống là: $

`120 ÷ 48 = 2,5` `(m)`

$ extSố bộ xống áo may ngày hôm sau là:$

`57,5 ÷ 2,5 = 23` `(bộ)`

$ extXí nghệp vẫn may được:$

`19 + 23 = 42` `(bộ)`

$ extXí nghiệp còn đề xuất may:$

`48 – 42 = 6` `(bộ)`

`Xin` `hay` `nhất` `!`


Leave an answer
Xem thêm: Cách Xác Định Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tứ Giác, Please Wait

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Faith
*

About Faith


Xem thêm: Bị Nhậm Mắt Làm Sao Hết - 7 Cách Trị Đau Mắt Đỏ Nhanh Hết

Đặt Câu Hỏi