Một Ô Tô Giờ Thứ Nhất Chạy Được 40Km

     

một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thiết bị hai chạy được nhiều hơn giờ trước tiên 20km, quãng đường ô tô chạy được trong tiếng thứ ba bằng vừa đủ cộng các quãng đường ô tô chạy được trong nhì giờ đâu. Hồi giờ vật dụng ba xe hơi đó chạy được từng nào kilomet
Bạn đang xem: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km

*

Bài giải :

Quãng mặt đường giờ thứ hai ô tô chạy là :

40+20=60 (km)

Quãng mặt đường giờ sản phẩm 3ô tô chạy là :

(frac40+602)=50 (km)

Đáp số : 50 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!

#Huyền#

Một xe ô tô giờ đầu tiên đi được 50km, giờ lắp thêm hai đi được gấp đôi giờ trang bị nhất. Hỏi trung bình từng giờ ô tô đó đi được từng nào kilomet

Đề vấn đề : 1 xe ô tô giờ thứ nhất đi được 50 km, giờ thứ 2 đi được gấp hai giờ lắp thêm nhất. Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi đó đi được bao nhiêu kilomet?

Bài giải :

Quãng đường ô tô đi giờ thứ hai là :

50x2=100 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là :

(frac50+1002)=75 (km)

Đáp số : 75 km.

một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ máy hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ đồng hồ thứ tía bằng vừa phải cộng những quãng đường xe hơi chạy đượctrong nhì giờ đâu. Hồi giờ đồ vật ba xe hơi đó chạy được từng nào km.

Một ô tô giờ đầu tiên chạy được 40km, giờ trang bị hai chạy được nhiều hơn giờ trước tiên 20km, quãng đường xe hơi chạy được trong giờ thứ tía bằng mức độ vừa phải cộng các quãng đường xe hơi chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ lắp thêm ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét ?

một ô tô giờ đầu tiên chạy được40 km giờ máy hai chạy được không ít hơn giờ thứ nhất 20km quãng đường xe hơi chạy được trong gió thứ cha bằng vừa đủ cộng các quãng đường xe hơi chạy được trong nhì giờdau hỏi giờ thiết bị ba ô tô đó chạy được từng nào km

Một ô tô giờ trước tiên chạy được 40km, giờ máy hai chạy được rất nhiều hơn giờ trước tiên 20km , quãng đường ô tô chạy được vào giờ trang bị 3 bằng trung bình cùng của quãng đường xe hơi chạy được trong 2 tiếng đầu.

Xem thêm: Nguyên Nhân Rối Loạn Tiền Đình, Rối Loạn Tiền Đình


Xem thêm: Benefits Of A Volunteering Essay Sample, What Are The Benefits Of Volunteering


Hỏi giờ thứ 3 xe hơi đó chạy được bao nhiêu ki-lô -mét?

Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ vật dụng hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20 km, quãng đường xe hơi chạy được trong tiếng thứ cha bằng vừa phải cộng những quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ thứ ba xe hơi đó chạy được từng nào km?

một ôtô giờ đầu tiên chạy được 20km, giờ lắp thêm hai chạy được quãng đường gấp đôi giờ trang bị nhất, giờ đồng hồ thứ tía chạy được bằng trung bình cộng những quãng đường ô tô chạy trong hai giờ đầu. Hỏi cả 3 xe hơi chạy được bao nhiêu ki-lô-met ?

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 70km, giờ sản phẩm công nghệ hai chạy được nhiều hơn giờ đầu tiên 24 km, quãng đường xe hơi chạy được trong giờ đồng hồ thứ tía bằng mức độ vừa phải cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi:

a) Giờ trang bị ba xe hơi đó chạy được từng nào ki-lô-mét?

b) Trong bố giờ xe hơi đó chạy được toàn bộ bao nhiêu ki-lô-mét?

Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 70km, giờ sản phẩm hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 24 km, quãng đường ô tô chạy được trong tiếng thứ tía bằng mức độ vừa phải cộng những quãng đường ô tô chạy được trong nhì giờ đầu. Hỏi:

a) Giờ máy ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Trong cha giờ xe hơi đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Lớp 4Toán10

Một xe hơi giờ đầu tiên chạy được 40 km giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ trước tiên 20 km Quãng đường ô tô chạy được trong giờ sản phẩm 3 bởi trung bình cộng những quãng đường ô tôchạy được trong 2 giờ Hỏi giờ sản phẩm 3 ô tô đó chạy được mấy km ? làm bởi 3 phép tính nha

Lớp 4Toán00

Một xe hơi giờ trước tiên chạy được 39km , giờ trang bị hai chạy được 60km , giờ đồng hồ thứ ba chạy được bằng quãng con đường của haigiờ đầu . Hỏi trung bình từng giờ ô tô chạy được từng nào ki-lô-mét ?