Một Người Mua 600 Cái Bát

     
*

Một người mua 600 loại bát.Khi chăm chở đã có 69 loại bị vỡ.Mỗi loại bát sót lại người đó xuất kho với giá 6000 đồng và lãi 18% so với tiền tải bát.Hỏi giá chỉ tiền cài đặt mỗi tá bát là bao nhiêu?Một người tiêu dùng 500 mẫu bát,mỗi chục chén giá 40 000 đồng.Khi siêng chở đã trở nên vỡ một số cái bát.Mỗi chiếc bát sót lại người đó bán đi với giá 5 000 đồng và được lãi 20% đối với tiền tải bất.Hỏi số chén bát khi siêng chở bị vỡ vạc là bao nhiêu?
Một người mua 600 chiếc bát.Khi chăm chở đã có 69 mẫu bị vỡ.Mỗi loại bát còn sót lại người đó xuất kho với giá 6000 đồng với lãi 18% so với tiền mua bát.Hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi tá chén là bao nhiêu?Một người tiêu dùng 500 mẫu bát,mỗi chục bát giá 40 000 đồng.Khi siêng chở đã biết thành vỡ một số cái bát.Mỗi dòng bát còn lại người đó bán với giá 5 000 đồng và được lãi 20% so với tiền tải bất.Hỏi số bát khi chuyên chở bị tan vỡ là bao nhiêu?
*

Một người mua 600 cái bát.Khi siêng chở đã có 69 cái bát bị vỡ. Mỗi cái chén còn lại người kia bán với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số tiền mua bát. Hỏi giá chỉ tiền mua mỗi tá chén bát là từng nào đồng ? .

Bạn đang xem: Một người mua 600 cái bát


*

một người mua 600 dòng bát. Khi gửi chở đã tất cả 69 cái bát bị vỡ.Mỗi chiếc bát còn sót lại người đó bán đi với giá 6000 đồng và được lãi 18% so với số tiền thiết lập bát. Hỏi giá bán tiền download mỗi tá chén bát là từng nào đồng?


Còn lại số cái chén là:600 - 69 = 531 ( cái )Bán 531 cái chén được số tiền là:6000 x 531 = 3186000 ( đồng )Ta coi tiền lãi là 18%, chi phí vốn là 100%. Vậy tiền bát chiếm số tỷ lệ là:18% + 100% = 118%Tiền vốn của 600 cái bát là:3186000 : 118 x 100 = 2700000 ( đồng )Đổi 1 tá = 12 Giá tiền thiết lập mỗi tá chén bát là:2700000 : 600 x 12 = 54000 ( đồng )Đáp số: 54000 đồng

Còn lại số cái bát là:

600 - 69 = 531 ( mẫu )

Bán 531 cái bát được số tiền là:

6000 x 531 = 3186000 ( đồng )

Ta coi tiền lãi là 18%, chi phí vốn là 100%. Vậy tiền bát chiếm số xác suất là:

18% + 100% = 118%

Tiền vốn của 600 cái bát là:

3186000 : 118 x 100 = 2700000 ( đồng )

Đổi 1 tá = 12 

Giá tiền cài đặt mỗi tá chén là:

2700000 : 600 x 12 = 54000 ( đồng )

Đáp số: 54000 đồng


Một người mua 600 chiếc bát. Khi chăm chở đã tất cả 69 cái chén bát bị vỡ. Mỗi mẫu bát còn sót lại người đó bán với giá 6000 đồng và được lãi 18% đối với số tiền sở hữu bát. Hỏi giá tiền tải mỗi tá bát là từng nào đồng?


Số cái bát lấy bán là: 600−69=531600−69=531 (cái)Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là: 531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)Coi giá vốn cài bát là 100%Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là: 100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)Số tiền vốn là: 3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)Số tiền mua 1 cái bát là: 2700000:60=45000 (đồng)Ta có 1 tá=12 cáiSố tiền tải mỗi tá bát là: 45000×12=54000045000×...

Số cái bát rước bán là:

600−69=531600−69=531 (cái)

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn cài bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền download 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền cài đặt mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Số loại bát không xẩy ra vỡ là :600-69=531 (cái )Bán 531 cái bắt được số tiền là:6000×531=3186000 (đồng )Tỉ số xác suất của tiền chào bán so với tiền mua chén là :18%+100%=118%Tiền thiết lập 600 cái bát là :3186000÷118×100=2700000 (đồng )Đổi 1 tá = 12 cái.Tiền sở hữu mỗi tá chén là :2700000÷600×12=54000 (đồng )Đáp số : 54000 đồng.

Xem thêm: Mang Thai 3 Tháng Đầu Thai Kỳ Nên Ăn Gì ? Gợi Ý Dưỡng Chất Theo Từng Tháng


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Mot nguoi mua 600 cai bat . Khi chăm chở đã có 69 cái chén bị vỡ.Mỗi dòng bát sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng cùng được lãi 18 % đối với tiền mua chén .Hỏi giá chỉ tiền mua mỗi cái bát là từng nào đồng?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

một người mua 600 cái chén bát khi chăm chở đã có 69 cái chén bát bị tan vỡ mỗi dòng bát còn lại người đó bán ra với giá 6000 đồng với được lãi xuyên suốt 18% so với số tiền mua chén bát hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi tá bát hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi cái chén là bao nhiêu đồng 


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy

Ok nhe


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Số bát bán ra với giá 6000 đồng là :600 - 69 = 531 ( chén )Số tiền sau khi bán chén bát được là :531( imes) 6000 =3186000 ( đồng )3186000 là 118% của của giá cài 600 bát bắt buộc 100% giá sở hữu 600 chén bát là :3186000 : 118% ( imes) 100% = 2700000 ( đồng )Số tiền thiết lập 1 cái chén bát là :2700000 : 600 = 4500 ( đồng )Đáp số : 4500 đồng .Học tốt
Đọc tiếp

Số bát bán ra với giá 6000 đồng là :

600 - 69 = 531 ( bát )

Số tiền sau khoản thời gian bán chén bát được là :

531( imes) 6000 =3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của của giá cài đặt 600 bát phải 100% giá mua 600 chén bát là :

3186000 : 118% ( imes) 100% = 2700000 ( đồng )

Số tiền sở hữu 1 cái chén là :

2700000 : 600 = 4500 ( đồng )

Đáp số : 4500 đồng .

Học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Số cái bát đem đi cung cấp là :600 - 69 = 531 mẫu bátSố tiền buôn bán 531 cái bát với cái giá 6000 đồng là :531 x 6000 = 3186000 đồngCoi giá vốn mua bát là 100%Số tiền buôn bán bát chiếm phần số tỷ lệ số chi phí vốn là :100% + 18% = 118% chi phí vốn Số tiền vốn là :3186000 : 118 x 100 = 2700000 đồngSố tiền cài 1 cái bát là :2700000 : 60 = 45000 đồngTa bao gồm : 1 tá bát = 12 chiếc bátSố tiền cài đặt mỗi tá bát là :45000 x 12 = 540000 đồngĐáp số : 540000 đồng
Đọc tiếp

Số cái bát đem đi bán là :

600 - 69 = 531 mẫu bát

Số tiền buôn bán 531 dòng bát với mức giá 6000 đồng là :

531 x 6000 = 3186000 đồng

Coi giá bán vốn mua chén bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm phần số tỷ lệ số chi phí vốn là :

100% + 18% = 118% tiền vốn 

Số tiền vốn là :

3186000 : 118 x 100 = 2700000 đồng

Số tiền sở hữu 1 cái chén là :

2700000 : 60 = 45000 đồng

Ta tất cả : 1 tá chén bát = 12 cái bát

Số tiền tải mỗi tá chén bát là :

45000 x 12 = 540000 đồng

Đáp số : 540000 đồng


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

một người mua 600 cái chén bát . Khi chuyên chở đã tất cả 69 loại bị tan vỡ . Mỗi cái chén còn laii bạn đó bán đi với giá 6000 đồng và lãi được 18 % đối với tiền thiết lập bát. Hoi giá chỉ tiền thiết lập mỗi tá chén bát là từng nào đồng ?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Một người mua 600 cái chén . Khi chở tất cả 69 bát vỡ.Mỗi bát còn sót lại Người đó bán đi với giá 6000 thì lãi 18%so với tiền mua bát .Hỏi giá bán tiền mua mỗi tá là từng nào đồng?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
9
0
GửiHủy

 54000 đồng.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Vssid Cho Con Trên Điện Thoại Của Bạn Cực Kỳ Dễ


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Đáp số : 54000 đồng

Bạn xem thêm nha

https://olm.vn/hoi-dap/detail/781238409.html


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Số cái bát đem buôn bán là: 600-69=531 ( cái bát )Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là: 531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)Coi giá vốn sở hữu bát là 100%Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là: 100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)Số tiền vốn là: 3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)Số tiền mua 1 cái bát là: 2700000:60=45000 (đồng)Ta có 1 tá=12 cáiSố tiền mua mỗi tá bát là: 45000×12=54000045000×12=540000 (đ...
Đọc tiếp

Số cái chén bát đem phân phối là: 

600-69=531 ( cái bát )

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn thiết lập bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền cài đặt 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền cài đặt mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

Chúc bạn học xuất sắc !!!


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Một người mua 600 mẫu bát.Khi vận chuyển gồm 69 mẫu bị vỡ.Mỗi loại bát còn lại người đó xuất kho với giá 6 000đ với được lãi 18% đối với số tiền tải bát.Hỏi bạn đó mua bát hết từng nào tiền?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Số bát bán đi với giá 6000 đồng là 600-69=531(đồng)Số tiền bán tốt là 531x6000=3186000 đồng3186000 là 118% của giá cài đặt 600 bát cần 100% giá cài đặt 600 chén là3186000 : 118% x 100% =2700000 đồngVậy giá download 1 bát là 2700000 : 600 = 4500 đồngĐáp số: 54000 đồng


Đúng 0

Bình luận (0)

54000 đồng


Đúng 0
Bình luận (0)
54000 đồng
Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Bài3:Một người mua 600 cái bát . Khi chuyên chở đã gồm 69 cái bát bị vỡ vạc . Mỗi dòng bát sót lại người đó xuất kho với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số chi phí mua chén bát . Hỏi giá tải mỗi tá chén bát là bao nhiêu đồng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Số bát sót lại là: 600-69=531 (cái)

Tổng số tiền người đó cung cấp 531 cái chén bát là: 531*6000=3186000 (đồng)

Tổng số tiền tín đồ đó tải 600 cái chén bát là: (frac3186000100\%+18\%=frac3186000118\%=frac3186000118x100=2700000left(đồng ight))

Giá tải mỗi cái chén bát là: 2700000:600=4500 (đồng)

Đáp số: 4500 (đồng)


Đúng 0

Bình luận (0)

mìn ko bt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khoá học trên OLM (olm.vn)