MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 20m và bao gồm chu vi bằng chu vi mảnh đất hinh vuông cạnh 60m . Tính dienj tích mảnh đất hình chữ nhật đó ?


*

*

chu vi hình chữ nhật là

60 x 4 = 240m

nửa chu vi

240 : 2 = 120m

chiều lâu năm là

( 120 + trăng tròn ) : 2 = 70m

chiều rộng lớn là

70 - trăng tròn = 50m

diện tích hình chữ nhật là

70 x 50 = 3500 m2

tick nha


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi là 26m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 5m. Một mảnh đất hình vuông có diện tích s bằng diện tích mảnhđất hình chữ nhật đó. Tính chu vi mảnh đất hình vuông?


Nữa chu vi HCN kia là:

26 : 2= 13 (m)

Chiều dài HCN là:

(13 + 5) : 2 = 9 (m)

Chiều rộng HCN là:

13 - 9 = 4 (m)

Diện tích HCN là: 4 x 9 = 36 (m2)

Vậy Diện tích hình vuông vắn là 36 m2

Suy ra cạnh hình vuông vắn là 6 (Vì 6 x 6= 36m2)

Nên Chu vi miếng đất hình vuông vắn là:

6 x 4 = 24 (m)

Chúc bạn học tốt!


Nửa chu vi hình chữ nhật là: 26:2=13(m)Chiều dàihình chữ nhật là: (13+5):2=9(m)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 13-9=4(m)Diện tích hình chữ nhật là 4x9=36(m2)Cạnh của hình vuông là: 36:6=6(m)Chu vi hình chữ nhật là: ...

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ


Nửa chu vi hình chữ nhật là:

26:2=13(m)

Chiều dàihình chữ nhật là: (13+5):2=9(m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 13-9=4(m)

Diện tích hình chữ nhật là 4x9=36(m2)

Cạnh của hình vuông vắn là: 36:6=6(m)

Chu vi hình chữ nhật là: 6x4=24(m)


Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi của mảnh đất hình vuông cạnh 44 m. Chiều dài ra hơn chiều rộng 22m. Tính diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật.


Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :(44 imes4=176left(m ight))Nửa chu vi mảnh đất nền là :(176div2=88left(m ight))Chiều dài mảnh đất nền là :(left(88+22 ight)div2=55left(m ight))Chiều rộng mảnh đất nền là :(88-55=33left(m ight))Diện tích mảnh đất nền là...

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :

(44 imes4=176left(m ight))

Nửa chu vi mảnh đất nền là :

(176div2=88left(m ight))

Chiều dài mảnh đất nền là :

(left(88+22 ight)div2=55left(m ight))

Chiều rộng mảnh đất là :

(88-55=33left(m ight))

Diện tích mảnh đất là :

(55 imes33=1815left(m^2 ight))


Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 14m. Nếu kéo dãn dài mỗi cạnh thêm 2m ta được mảnh đất nền hình chữ nhật mới tất cả chu vi bằnf 60m. Tính diện tích mảnh đất đó


ì cả mỗi cạnh đều tăng thêm 2 m cần chiều nhiều năm vẫn hơn chiều rộng lớn là 14 mnửa chu mảnh đất nền lúc sau là : 60 : 2 = 30 ( m )chiều dài mảnh đất nền lúc sau là :( 30 + 14 ) : 2 = 22 ( m)chiều rộng ban đầu là : 22 - 2 - 14 = 6 ( m )chiều dài lúc đầu là :6 + 14 = trăng tròn (m )diện tích ban sơ là :6 x 14 = 84 ( m2) Đ/S : 84...

ì cả mỗi cạnh đều tăng lên 2 m phải chiều lâu năm vẫn hơn chiều rộng là 14 m

nửa chu mảnh đất nền lúc sau là :

60 : 2 = 30 ( m )

chiều dài mảnh đất nền lúc sau là :

( 30 + 14 ) : 2 = 22 ( m)

chiều rộng ban đầu là :

22 - 2 - 14 = 6 ( m )

chiều dài lúc đầu là :

6 + 14 = đôi mươi (m )

diện tích ban đầu là :

6 x 14 = 84 ( m2)

Đ/S : 84 m2


Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bởi chu vi của một miếng đất hình vuông vắn có cạnh là 32cm.Chiều rộng bằng1/3 chiều dài.Tính

a) Chiều dài cùng chiều rộng của mảnh đất nền hình chữ nhật.

b) diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.


 câu này các bạn hỏi rồiChu vi miếng đất hình vuông ( bằng nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật ) là :32 x 4 = 128 ( m )Tổng số phần bằng nhau là :1 + 3 = 4 ( phần )Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :128 : 4 x 3 = 96 ( m )Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là :128 - 96 = 32 ( m )Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :96 x 32 = 3072 ( m2)Đáp số : chiều dài : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích s :...

 

câu này bạn hỏi rồi

Chu vi mảnh đất hình vuông ( bởi nửa chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật ) là :

32 x 4 = 128 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

128 : 4 x 3 = 96 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

128 - 96 = 32 ( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

96 x 32 = 3072 ( m2)

Đáp số : chiều nhiều năm : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích s : 3072 m2


một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả nửa chu vi bởi chu vi của một miếng đất hình vuông cócạnh 32m.Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.Tính :chiều dài và chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật ,diên tích của mảnh đất hình chữ nhật.

Xem thêm: Các Bài Thơ Lục Bát Tự Làm Một Bài Thơ Lục Bát (11 Mẫu) Những Bài Văn Mẫu Lớp 6


Chu vi mảnh đất hình vuông ( bởi nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật ) là :32 x 4 = 128 ( m )Tổng số phần đều nhau là :1 + 3 = 4 ( phần )Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :128 : 4 x 3 = 96 ( m )Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :128 - 96 = 32 ( m )Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :96 x 32 = 3072 ( m2)Đáp số : chiều lâu năm : 96 m ; chiều rộng : 32 m ; diện tích : 3072...

Chu vi miếng đất hình vuông vắn ( bằng nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật ) là :

32 x 4 = 128 ( m )

Tổng số phần cân nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

128 : 4 x 3 = 96 ( m )

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là :

128 - 96 = 32 ( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

96 x 32 = 3072 ( m2)

Đáp số : chiều lâu năm : 96 m ; chiều rộng : 32 m ; diện tích : 3072 m2


nửa chu vi của một mảnh đất hinh chữ nhật laf123m.Chiều rông kém chiều dài30m.Tính chiều dài,chiều rộng lớn của mảnh đất đó


Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của mảnh đất hình vuông vắn có cạnh 16m chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 16m.tính diện tích hình chữ nhật
Chu vi hình vuông vắn hay chu vi hình chữ nhật là:(16 imes4=64left(m ight))Nửa chu vi hình chữ nhật giỏi tổng chiều dài với chiều rộng lớn là:(64div2=32left(m ight))Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:(left(32+16 ight)div2=24left(m ight))Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:(24-16=8left(m ight))Diện tích hình chữ nhật...

Chu vi hình vuông vắn hay chu vi hình chữ nhật là:

(16 imes4=64left(m ight))

Nửa chu vi hình chữ nhật tốt tổng chiều dài với chiều rộng lớn là:

(64div2=32left(m ight))

Chiều dài hình chữ nhật là:

(left(32+16 ight)div2=24left(m ight))

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(24-16=8left(m ight))

Diện tích hình chữ nhật là:

(24 imes8=192left(m^2 ight))


một miếng đất hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều dài 60m cùng chiều rộng lớn 25m. Trên mảnh đất nền đó gười ta cần sử dụng 3/5 diện tích trồng hoa. Tính diện tích s trồng hoa


GiảiDiện tích tích mảnh đất nền hình chữ nhật đó là: 60 x 25 = 1500 (m2)Vì diện tích hình vuông bằng diện tích s mảnh vườn hình chữ nhật đề xuất diên tích hình vuông là 1500 m2Diện tích trồng hoa là: (1500 imesfrac35=900)(m2) Đáp số:900...

Giải

Diện tích tích mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

60 x 25 = 1500 (m2)

Vì diện tích hình vuông vắn bằng diện tích mảnh sân vườn hình chữ nhật bắt buộc diên tích hình vuông là 1500 m2

Diện tích trồng hoa là:

(1500 imesfrac35=900)(m2)

Đáp số:900 m2


Chu vi mảnh đất hình chữ nhật giỏi chu vi mảnh đất hình vuông là : (left(60+25 ight) imes2=170)( m)Diện tíchmảnh khu đất hình chữ nhật giỏi chu vi miếng đất hình vuông là : (60 imes25=1500)( m2)Diện tích trồng hoa là : (1500 imesfrac35=900)( m2) Đáp số :(900)m2 ...

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật tuyệt chu vi mảnh đất hình vuông vắn là :

(left(60+25 ight) imes2=170)( m)

Diện tíchmảnh đất hình chữ nhật tuyệt chu vi miếng đất hình vuông vắn là :

(60 imes25=1500)( m2)

Diện tích trồng hoa là :

(1500 imesfrac35=900)( m2)

Đáp số :(900)m2


Một hình mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi 156 m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 20m. Tính diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật đó.


Nửa chu vi mảnh đất là:156:2=78(m)Chiều rộng mảnh đất nền là:(78-20):2=29(m)Chiều dài mảnh đất nền là :29+20=49(m)Diện tích mảnh đất nền là:29 x 49=1421(m2)Đáp số :1421 m2

một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bởi chu vi của một miếng đất hình vuông có cạnh 32 m chiều rộng bởi 1/3 chiều nhiều năm .

Xem thêm: Fe3O4 Tác Dụng Với H2So4 Loãng, Fe3O4 + H2So4 → Feso4 + Fe2(So4)3 + H2O

A ) tính size của mảnh đất nền hình chữ nhật

B ) tính diện tích s của mảnh đất nền hình chữ nhật .

ghi them loi giai


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên