MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chu vi 120 m.Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 5m và chiều dài giảm xuống 5m thì mảnh đất nền hình chữ nhật đó biến hình vuông. Tính diện tích s mảnh đát hình chữ nhật trên chúng ta giúp mình ngay nhé xin các bạn đo huhu


*

*

Một nửa chu vi của mảnhđấtđó là : 120 : 2 = 60 (m)Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng lớn của mảnhđất là : 5 x 2 = 10 (m)Chiều dài của mảnhđấtđó là : (60 + 10) : 2 = 35 (m)Chiều rộng lớn của mảnhđấtđó là : 60 - 35 = 25 (m)Diện tích của mảnhđất hình chữ nhật là : 35 x 25 = 875...

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi


Một nửa chu vi của mảnhđấtđó là :

120 : 2 = 60 (m)

Hiệu thân chiều dài với chiều rộng của mảnhđất là :

5 x 2 = 10 (m)

Chiều dài của mảnhđấtđó là :

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng của mảnhđấtđó là :

60 - 35 = 25 (m)

Diện tích của mảnhđất hình chữ nhật là :

35 x 25 = 875 (m2)


Nếu tăng Chiều rộng5m và giảm Chiều dài5m thì chu vi không đổi. Thời gian sau mảnh đất là hình vuông nên 1 cạnh dịp sau :120 :4 = 30 mChiều lâu năm :30 + 5 = 35 ( m )Chiều rông : 30 - 5 = 25 ( m )Diện tích :35 x 25 = 875 ( m2)Đáp số ;...

Nếu tăng Chiều rộng5m và sút Chiều dài5m thì chu vi không đổi

. Dịp sau mảnh đất nền là hình vuông nên 1 cạnh thời gian sau :

120 :4 = 30 m

Chiều dài :

30 + 5 = 35 ( m )

Chiều rông :

30 - 5 = 25 ( m )

Diện tích :

35 x 25 = 875 ( m2)

Đáp số ; ....


Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi 120 m.Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 5m với chiều dài giảm sút 5m thì mảnh đất nền hình chữnhật đó biến đổi hình vuông. Tính diện tích mảnh đát hình chữ nhật trên?

Các các bạn giúp bản thân ngay nhé xin chúng ta đo huhu


Nếu tăng CR 5m và giảm Cd 5m thì chu vi ko đổi. Dịp sau mảnh đất nền là hình vuông vắn nên 1 cạnh cơ hội sau =120:4=30m

Vậy CD=30+5=35(m)

CR=30-5=25(m)

Diện tích =35x25=875(m2)


Một miếng dất hình chữ nhật tất cả chu vi là 120 m.Nếu tăng chiềurộngthêm 5m và sút chiều dài đi 5 thì mảnh đất nền hình chữ nhật đó vươn lên là một mảnh đất hình vuông. Tính diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật trên?

Bạn nào nhanh nhất có thể mìnhtik mang đến nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 ( centimet )

Hiệu của diện tích là:

5 + 5 = 10 ( cm )

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

( 60 + 10 ) : 2 = 35 ( cm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

60 - 35 = 25 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là:

35 x 25 = 875 ( cm2)

Đ/s: ...


Nửa chu vi là : 120 : 2 = 60 ( m )

Dài rộng rộng là : 5 + 5 = 10 ( m )

Dài là : ( 60 + 10 ) : 2 = 35 ( m )

Rộng là : 60 - 35 = 25 ( m )

Diện tích là : 35 x 25 = 875 ( m2)


Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi là 132m. Giả dụ tăng chiều rộng thêm 5m và bớt chiều lâu năm đi 5m thì mảnh đất nền hình chữ nhật đó biến đổi một mảnh đất nền hình vuông. Tính diện tích ban sơ của mảnh đất nền hình chữ nhật trên.


Nữa chu vi mảnh đất là:(132:2=66left(m ight))Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn :(5+5=10left(m ight))Chiều dài mảnh đất nền là:(left(66+10 ight):2=38left(m ight))Chiều rộng mảnh đất nền là:(66-38=28left(m ight))Diện tích miếng đấthình chữ nhật...

Nữa chu vi mảnh đất là:

(132:2=66left(m ight))

Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng :

(5+5=10left(m ight))

Chiều dài mảnh đất là:

(left(66+10 ight):2=38left(m ight))

Chiều rộng mảnh đất nền là:

(66-38=28left(m ight))

Diện tích miếng đấthình chữ nhật :

(38 imes28=1064left(m^2 ight))


Nửa chu vi mảnh đất là:

132 : 2 = 66(m)

Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài mảnh đất đó là:

( 66 + 10 ) : 2 = 38 (m)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

66 - 38 = 28 (m)

Diện tích mảnh đất nền đó là:

38 x 28= 1064 (m2)

Đáp số: 1064m2.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi là 120 m.Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5m thì mảnh đất hình chữ nhật đó biến một mảnh đất hình vuông.a) Tính diện tích thuở đầu của mảnh đất hình chữ nhật bên trên ?b) người ta ước ao trồng cây xung quanh mảnh đất hình chữ nhật trên cứ nhị cây biện pháp nhau 5 m. Tính số cây xanh xung quanh mảnh đất nền đó? GIÚP MK NHA CÁC BN...

Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chu vi là 120 m.Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 5 m và sút chiều lâu năm đi 5m thì mảnh đất hình chữ nhật đó đổi thay một mảnh đất hình vuông.

Xem thêm: Số Nguyên Là Gì? 0 Có Phải Là Số Nguyên Không ? Câu Hỏi Dễ Hack Não 1000 Người

a) Tính diện tích ban sơ của mảnh đất nền hình chữ nhật trên ?

b) người ta ý muốn trồng cây xung quanh mảnh đất nền hình chữ nhật trên cứ hai cây giải pháp nhau 5 m. Tính số cây cối xung quanh mảnh đất nền đó?

GIÚP MK NHA CÁC BN ^_^


Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn số mét là: 5 + 5 = 10 (m)Nửa chu vi của mảnh đất đó là: 120 : 2 = 60 (m)Ta gồm sơ đồ: CD: |------------------------------------------| } 60mCR: |-------------------| (----- 10m-------)Chiều dài của mảnh đất là: (60 + 10) : 2 = 35 (m)Chiều rộng lớn của mảnh đất nền là: 60 – 35 = 25 (m)Diện tích ban đầu của mảnh đất nền là: 32 x 25 = 875 (m2)Số cây xanh được xung quanh mảnh đất đó là:875 : 5 = 175...

Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn số mét là:

5 + 5 = 10 (m)

Nửa chu vi của mảnh đất đó là:

120 : 2 = 60 (m)

Ta bao gồm sơ đồ:

CD: |------------------------------------------| } 60m

CR: |-------------------| (----- 10m-------)

Chiều dài của mảnh đất nền là:

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền là:

60 – 35 = 25 (m)

Diện tích ban đầu của mảnh đất nền là:

32 x 25 = 875 (m2)

Số cây trồng được xung quanh mảnh đất nền đó là:

875 : 5 = 175 (cây)

Đáp số:


Nửa chu vi mảnh đất là: 120 : 2 = 60 (m)Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 (m)aChiều rộng lớn là: ( 60 - 10 ) : 2 = 25 (m)Chiều dài là: 25 + 10 = 35 (m)Diện tích là: 2535 = 875 (m2)mình chỉ biết a...

Nửa chu vi mảnh đất nền là:

120 : 2 = 60 (m)

Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là:

5 + 5 = 10 (m)

aChiều rộng lớn là:

( 60 - 10 ) : 2 = 25 (m)

Chiều dài là:

25 + 10 = 35 (m)

Diện tích là:

2535 = 875 (m2)

mình chỉ biết a thôi


Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi là 120m. Nếu sút chiều lâu năm đi 5m cùng tăng chiều rộng thêm 5m thì mảnh đất nền đó vươn lên là hình vuông. Tính diện tích s mảnh đất đó.


Nửa chu vi mảnh đất nền đó là:

120:2=60 (m)

Hình vuông tất cả cạnh nhiều năm là:

60:2= 30 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền đó là:

30-5=25 (m)

Chiều lâu năm mảnh dất đó là:

60-25=35 (m)

Diện tích mảnh đất nền đó là:

25x35= 875(left(m^2 ight))

Đáp số: 875(m^2)


Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m.Nếu tăng chiều rộng lớn 5m và sút chiều lâu năm 25% thì chu vi mảnh đất nền bị giảm xuống 10m .Tính diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật lúc đầu ?


Gọi chiều dài cùng chiều rộng ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật lần lượtlà(x,yleft(xge y>0 ight))Vì chu vi ban sơ của hình chữ nhật là 120m buộc phải ta bao gồm phương trình(2left(x+y ight)=120)(Leftrightarrow x+y=60)(1)Chiều rộng thời điểm sau là:(y+5)(m)Chiều nhiều năm lúc sau là:(x-25\%x=75\%x=frac34x)(m)Chu vi hình chữ nhật lúc sau là:(2left(y+5+frac34x ight)=frac32x+2y+10)Vì chu vi thời điểm sau bị giảm đi...

Gọi chiều dài với chiều rộng lúc đầu của mảnh đất nền hình chữ nhật lần lượtlà(x,yleft(xge y>0 ight))

Vì chu vi ban đầu của hình chữ nhật là 120m yêu cầu ta có phương trình(2left(x+y ight)=120)(Leftrightarrow x+y=60)(1)

Chiều rộng cơ hội sau là:(y+5)(m)

Chiều dài lúc sau là:(x-25\%x=75\%x=frac34x)(m)

Chu vi hình chữ nhật thời gian sau là:(2left(y+5+frac34x ight)=frac32x+2y+10)

Vì chu vi dịp sau bị giảm sút 10m yêu cầu ta tất cả phương trình(120-left(frac32x+2y+10 ight)=10)

(Leftrightarrowfrac32x+2y+10=110)(Leftrightarrowfrac32x+2y=100)(Leftrightarrow3x+4y=200)(2)

Từ (1) và (2) ta gồm hệ phương trình(heptegincasesx+y=60\3x+4y=200endcasesLeftrightarrowheptegincases3x+3y=180\3x+4y=200endcasesLeftrightarrowheptegincasesy=20\x=40endcases)(nhận)

Vậy diện tích s mảnh đất thuở đầu là(20.40=800left(m^2 ight))


Đúng(0)
Vũ Thùy Trang
bài giải:Nửa chu vi mảnh đất là: 120:2=60(m)HV có cạnh dài là: 60:2=30(m)CR mảnh đất nền đó là: 30-5=25(m)CD mảnh đất nền đó là: 60-25=35(m)DT miếng đất lúc đầu là: 35x25=875(m2)Đáp số:875 m2thick mang đến mình...
Đọc tiếp

bài giải:Nửa chu vi mảnh đất là: 120:2=60(m)HV có cạnh nhiều năm là: 60:2=30(m)CR mảnh đất nền đó là: 30-5=25(m)CD mảnh đất nền đó là: 60-25=35(m)DT miếng đất ban sơ là: 35x25=875(m2)Đáp số:875 m2thick cho bạn nha.


Đúng(0)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120m. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 5m và giảm chiều lâu năm đi 5m thì mảnh đất nền hcn kia trở thành mảnh đất hình vuông. Tính diện tích hcn trên.

Xem thêm: Cân Bằng: Fe3O4 + Hno3 → Fe(No3)3 + No2 + H2O, Fe3O4 + Hno3 = Fe(No3)3 + N2O + H2O


#Toán lớp 4
2
Edogawa Conan
bài giải Nữa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là : 120 : 2 = 60 ( m ) Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn là : 5 + 5 = 10 ( m ) Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : (60 - 10) : 2 = 25 ( m ) Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : 25 + 10 = 35 ( m ) diện tích s mảnh đất hình chữ nhật là: ...
Đọc tiếp

bài xích giải

Nữa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

120 : 2 = 60 ( m )

Chiều dài hơn chiều rộng lớn là :

5 + 5 = 10 ( m )

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là :

(60 - 10) : 2 = 25 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

25 + 10 = 35 ( m )

diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật là:

25 x 35 = 875 ( m2)


Đúng(0)
Vương Nguyễn

Chiều dài dài thêm hơn chiều rộng lớn số m là:

5+5=10(m)

Tổng chiều dài và chiều rộng là:

120/2=60(m)

chiều dài hcn là:

(60+10):2=35(m)

Chiều rộng hcn là:

35-10=25(m)

Diện tích hcn là:

35x25=875(m2)

Đáp số : 875 m2


Đúng(0)

Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi là 120 m. Tính diện tích s mảnh đất đó, biết: ví như chiều rộng lớn thêm 5m, chiều dài bớt 5m thì mảnh đất đó biến hình vuông?


#Toán lớp 4
3
N

nửa chu vi là :

120 : 2 = 60 (m)

hiệu chiều dài cùng chiều rộng là :

5 + 5 = 10 (m)

chiều lâu năm là :

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

chiều rộng lớn là :

35 - 10 = 25 (m)

diện tích mảnh đất là :

35 x 25 = 875 (m2)

đáp số : 875m2


Đúng(0)
Siêu Hacker

nửa chu vi là :

120 : 2 = 60 (m)

hiệu chiều dài với chiều rộng là :

5 + 5 = 10 (m)

chiều dài là :

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

chiều rộng là :

35 - 10 = 25 (m)

diện tích mảnh đất là :

35 x 25 = 875 (m2)

đáp số : 875m2


Đúng(0)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 116m. Tính diện tích mảnh đất này , biết rằng nếu tăng thêm chiều rộng lớn 5m và giảm chiều lâu năm 5m thì mảnh đất hình chữ nhật đó thành hình vuông


#Toán lớp 5
1
Nguyễn Thị Mai Anh

Hiệu giữa diện tích là: 5+5=10mNửa chu vi mảnh đất là: 116:2=58mChiều lâu năm là (58+10):2=34mChiều rộng là 58-34=24mDiện tích là 34x24=816m2


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

ccevents.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng