MỘT LÒ XO CÓ KHỐI LƯỢNG KHÔNG ĐÁNG KỂ

     

Một lò xo vơi có khối lượng không đáng kể được cắt thành 3 lò xo bao gồm chiều dài theo tỉ trọng (2):(2):(1). Thứ có trọng lượng m được treo vào lò xo trước tiên thì dãn (10 cm). Rước (pi^2 =10). Nếu treo thứ vào lò xo máy 3 thì chu kì dao động điều hòa của hệ là 


Khi giảm một xoắn ốc thành các phần, độ cứng xoắn ốc tỉ lệ nghịch cùng với chiều dài.

Bạn đang xem: Một lò xo có khối lượng không đáng kể

Chu kì xê dịch của con lắc lò xo: (T = 2pi sqrt dfracmk )


+Khi giảm lò xo thành 3 phần, ta có:

(kell = k_1ell _1 = k_3ell _3 \ o dfrack_12ell 5 = dfrack_3ell 5 \ o k_3 = 2k_1.)

+ khi treo đồ dùng vào lò xo trang bị nhất, trên vị trí cân đối ta có: (mg = k_1Delta l_1)

( Rightarrow dfracmk_1 = dfracDelta l_1g = dfrac0,110 = 0,01)

Chu kì dao động khi đó: (T_1 = 2pi sqrt dfracmk_1 = 2pi sqrt 0,01 = dfracpi 5s = dfracsqrt 10 5s)

+ khi treo thứ vào lò xo thứ ba, ta bao gồm chu kì dao động của trang bị (T_3 = 2pi sqrt dfracmk_3 )

Ta có: (dfracT_1T_3 = dfrac2pi sqrt dfracmk_1 2pi sqrt dfracmk_3 = sqrt dfrack_3k_1 )

Lại có (dfrack_1k_3 = dfrac12)

Suy ra: (dfracT_1T_3 = sqrt 2 Rightarrow T_3 = dfracT_1sqrt 2 = dfracdfracsqrt 10 5sqrt 2 = dfracsqrt 5 5s)


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập bao gồm liên quan


Con rung lắc lò xo - bài xích tập chu kì, tần số, tần số góc của con lắc xoắn ốc Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vận động của bé lắc lò xo:


Con nhấp lên xuống lò xo đang dao động điều hòa, gia tốc của vật bởi không khi đồ đi qua:


Một bé lắc lò xo dao động không ma liền kề trên một phương diện phẳng ngang. Phát biểu nào tiếp sau đây sai:


Con rung lắc lò xo xấp xỉ điều hòa bao gồm độ cứng k, cân nặng m, ∆l là độ dãn của lốc xoáy khi ở vị trí cân bằng, g là gia tốc trọng trường. Hệ thức tính chu kì của bé lắc lò xo là:


Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc lò xo nhờ vào vào:


Một nhỏ lắc lò xo đang xê dịch điều hòa. Biên độ dao động nhờ vào vào:


Trong bé lắc lò xo giả dụ ta tăng cân nặng vật nặng nề lên (4) lần với độ cứng tăng (2) lần thì tần số giao động của vật:


Đồ thị nào tiếp sau đây biểu diễn đúng sự nhờ vào của chu kì vào cân nặng của bé lắc lò xo xê dịch điều hòa?


*

Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo $k = 100 N/m$, xấp xỉ điều hòa với tần số $3,18 Hz$. Trọng lượng vật nặng là:


Một con lắc lò xo có vật nặng có cân nặng $m = 100g$, xê dịch điều hòa theo phương trình (x = 5cos left( 2pi t ight)cm). Độ cứng của lốc xoáy là:


*

Một con lắc lò xo để nằm nghiêng như hình vẽ, thứ nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Độ dãn của xoắn ốc tại vị trí cân đối và chu kì giao động của nhỏ lắc lốc xoáy là:


Một nhỏ lắc xoắn ốc nằm nghiêng xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì $0,5s$. Biết máng nghiêng góc (alpha = 30^0), tốc độ rơi thoải mái $g = pi ^2 = 10m/s^2$. Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng là:


Con nhấp lên xuống lò xo treo thẳng đứng gồm độ cứng $k$, khối lượng $m$, (Delta l) là độ dãn của lốc xoáy khi ở chỗ cân bằng, $g$ là gia tốc trọng trường. Chu kì và độ dãn của nhỏ lắc lốc xoáy tại vị trí cân đối là:


Một lò xo tất cả chiều dài tự nhiên và thoải mái l0 = 25cm được treo thẳng đứng, treo đồ vật nặng vào bên dưới lò xo lâu năm l = 27,5cm (lấy g = 10m/s2). Chu kì xê dịch của bé lắc lò xo là:


Một lò xo có độ cứng (k = 25(N/m)). Một đầu của lò xo tích hợp điểm O cụ định. Treo vào lốc xoáy hai vật có trọng lượng (m = 100g) và (∆m = 60g). Tính độ dãn của lò xo lúc vật cân bằng và tần số góc xê dịch của bé lắc.

Xem thêm: Top 4 Cách Bổ Sung Sắt Và Kẽm Cho Bé (Nhập Khẩu Chính Hãng Từ


Treo một đồ gia dụng có khối lượng m1 vào nhỏ lắc lò xo bao gồm độ cứng k thì nó giao động với chu kì T1. Giả dụ treo quả nặng nề có khối lượng m2 vào lò xo trên thì nó dao động với chu kì T2. Khi treo cả hai thiết bị vào xoắn ốc thì bọn chúng sẽ xấp xỉ với chu kì


Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa gồm lò xo có độ cứng k cùng vật có trọng lượng m. Khi m = m1 thì chu kì giao động của con lắc là T1, lúc m = mét vuông thì chu kì dao động của con lắc là T2. Khi m = m1 - mét vuông thì chu kì giao động của nhỏ lắc là:


Con lắc lò xo tất cả vật m cùng lò xo k giao động điều hòa, lúc mắc cấp dưỡng vật m một thứ khác có cân nặng gấp 3 lần đồ m thì chu kì giao động của chúng


Một lò xo bao gồm độ cứng k mắc với vật nặng m1 bao gồm chu kì dao động T1 = 1,8s. Nếu mắc lò xo kia với đồ gia dụng nặng m2 thì chu kì xê dịch là T2 = 2,4s. Search chu kì dao động khi ghép m1 và m2 với lốc xoáy nói trên:


Khi lắp vật có trọng lượng m1 = 4kg vào trong 1 lò xo có cân nặng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 = 1s. Khi gắn một thứ khác có trọng lượng m2 vào xoắn ốc trên nó giao động với chu kì T2 = 0,5s. Trọng lượng m2 bằng?


Lần lượt treo hai vật (m_1) với (m_2)vào một lò xo bao gồm độ cứng (k = 40N/m) với kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời hạn nhất định, (m_1)thực hiện tại (20) xấp xỉ và (m_2)thực hiện tại (10) dao động. Ví như treo cả hai thứ vào xoắn ốc thì chu kì giao động của hệ bằng (dfracpi2(s)). Khối lượng (m_1)và (m_2)lần lượt bằng bao nhiêu


*

Một bé lắc lò xo giao động điều hòa có lò xo gồm độ cứng k với vật có trọng lượng $m$. Lúc $k = k_1$thì chu kì giao động của nhỏ lắc là $T_1$, lúc $k = k_2$thì chu kì dao động của nhỏ lắc là $T_2$. Khi mắc thông liền $k_1$với $k_2$thì chu kì xấp xỉ của bé lắc là:


Một nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa bao gồm lò xo tất cả độ cứng k cùng vật có cân nặng m. Lúc k = k1 thì chu kì xấp xỉ của bé lắc là T1, lúc k = k2 thì chu kì xê dịch của con lắc là T2. Khi mắc song song k1 cùng với k2 thì chu kì giao động của bé lắc là:


Hai lò xo gồm chiều dài bằng nhau độ cứng tương xứng là k1, k2. Khi mắc đồ dùng m vào một lò xo k1, thì đồ dùng m dao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi mắc đồ dùng m vào xoắn ốc k2, thì đồ gia dụng m xê dịch với chu kì T2 = 0,8s. Khi mắc đồ m vào hệ nhị lò xo k1 tuy vậy song cùng với k2 thì chu kì xấp xỉ của m là.

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp Bột Zn Và Fe Vào Dung Dịch Cuso4 Dư


Hai lò xo bao gồm chiều dài đều bằng nhau độ cứng khớp ứng là k1, k2. Lúc mắc đồ m vào lốc xoáy k1, thì đồ dùng m xê dịch với chu kì T1 = 0,6s. Khi mắc vật dụng m vào lò xo k2, thì trang bị m xấp xỉ với chu kì T2 = 0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 ghép nối liền k2 thì chu kì xấp xỉ của m là:


Một con lắc lò xo tất cả vật nhỏ dại khối lượng (m) với lò xo bao gồm độ cứng (k) đang giao động điều hòa vớibiên độ (A).Tốc độ cực to của thứ là:


Một lò xo nhẹ có khối lượng không đáng kể được thái thành 3 lò xo có chiều lâu năm theo tỉ lệ thành phần (2):(2):(1). Thiết bị có cân nặng m được treo vào lò xo thứ nhất thì dãn (10 cm). Lấy (pi^2 =10). Giả dụ treo vật dụng vào lò xo máy 3 thì chu kì giao động điều hòa của hệ là


Một lò xo nhẹ biện pháp điện có độ cứng (k m = m 50 m N/m) một đầu thay định, đầu sót lại gắn vào quả cầu bé dại tích điện (q = + 5mu C), cân nặng (m m = m 200g). Trái cầu hoàn toàn có thể dao động không ma tiếp giáp dọc theo trục xoắn ốc nằm ngang và bí quyết điện. Trên thời điểm thuở đầu t = 0 kéo vật dụng tới vị trí lò xo giãn 4 centimet rồi thả dịu đến thời gian t = 0,2 s thì cấu hình thiết lập điện ngôi trường không thay đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc từ trục lò xo hướng ra phía xa điểm cố định và thắt chặt và gồm độ to (E m = m 10^5V/m) . Lấy (g m = m 10m/s^2). Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà trái cầu giành được là


Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng trùng cùng với trục của lò xo được giữ thay định, đầu phía dưới của xoắn ốc gắn vào một trong những đĩa cân nhỏ có trọng lượng (m_1 = m 400 m g). Biên độ xê dịch của bé lắc xoắn ốc là 4 cm. Đúng dịp đĩa cân đi qua vị trí thấp nhất của quỹ đạo, fan ta đặt nhẹ nhàng lên một vật bé dại có trọng lượng (m_2 = m 100 m g) lên đĩa cân m1. Hiệu quả là ngay sau khoản thời gian đặt m­2, hệ ngừng dao động. Làm lơ mọi ma sát. Quăng quật qua cân nặng của lò xo. Biết(g m = m pi ^2 = m 10 m m/s^2). Chu kỳ xấp xỉ của bé lắc khi không đăt thêm vật nhỏ (m_2) bằng


Một lò xo đồng hóa học tiết diện hầu như được thái thành (3) lò xo có chiều dài tự nhiên (l,,left( cm ight)); (left( l - 12 ight),,left( cm ight)) với (left( ml - 15 ight),,left( cm ight)). Lần lượt thêm mỗi xoắn ốc này (theo vật dụng tự trên) với vật nhỏ khối lượng (m) thì được (3) bé lắc lò xo tất cả chu kỳ xấp xỉ riêng tương ứng là (2,5,,s;,,1,5,,s) cùng (T). Biết độ cứng của các lò xo tỉ trọng nghịch cùng với chiều dài tự nhiên của nó. Quý giá của (T) là


Xét một bé lắc xoắn ốc đang xấp xỉ điều hoà. Gọi T là khoảng tầm thời gian bé dại nhất thân hai lần liên tục vật nặng tất cả độ lớn gia tốc cực đại. Chu kì con lắc này bằng:


Trong xấp xỉ điều hòa của nhỏ lắc lò xo có độ cứng (k) cùng vật nặng nề có cân nặng (m) để nằm ngang. Điều nào sau đây là sai?


Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Một con lắc lò xo treo trực tiếp đứng tất cả lò xo nhẹ với vật bé dại A có cân nặng m. Thứu tự treo thêm các quả cân nặng vào A thì chu kì giao động điều hòa của nhỏ lắc tương ứng là T. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc vào của T2 theo tổng cân nặng (Delta m) của những quả cân treo vào A. Giá trị của m là 

*

quy định đo khối lượng trong một nhỏ tàu vũ trụcó cấu tạo gồm một cái ghế có khối lượng m được đã tích hợp đầu một chiếc lò xo bao gồm độ cứng k = 480 N/m. Để đo cân nặng của đơn vị du hành, đơn vị du hành ngồi ở trong ghế rồi cho cái ghế dao động. Chu kì giao động của ghế khi không tồn tại người là (T_0 = 1,0s); còn khi gồm nhà du hành ngồi vào trong ghế là (T = 2,5s). Khối lượng nhà du hành ngay sát nhất với giá trị nào dưới đây:


Các nhà du hành làm việc trên trạm không khí quốc tế ISS được thăng bằng thiết bị như thế nào sau đây?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.