MỘT KHU ĐẤT HÌNH THANG CÓ ĐỘ DÀI ĐÁY BÉ 40M

     
*

một khu đất nền hình thang tất cả độ lâu năm đáy bé xíu 40m, đáy lớn gấp rưỡi đáy bé. Chiều cao bằng một nửa tổng độ lâu năm hai đáy. Trên khu đất đó tín đồ ta dành một nửa diện tích nhằm xây nhà, 30$ diện tích để gia công vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích đất nhằm xây nhà, làm cho vườn, trồng hoa

 

Giúp bản thân câu này nữa thôi nhé !!


*

một khu đất hình thang tất cả độ nhiều năm đáy nhỏ nhắn 40m, đáy to gấp rưỡi đáy bé bỏng . Chiều cao bằng nữa tổng độ lâu năm hai đáy .Trên khu đất đó fan ta dành 50% diện tích để xây nhà , 30% diện tích để gia công vườn , phần sót lại để trồng hoa . Tính diện tích s đất để xây nhà , làm cho vườn , trồng hoa 


*

Đổi : nửa tổng 2 đáy = 50% tổng 2 đáy

Độ dài đáy béo là:

(40:2.3=60left(m ight))

Độ dài độ cao là:

(left(60+40 ight):2=50)

Diện tích khu đất nền hình thang đó là:

(left(60+40 ight).50:2=2500left(m^2 ight))

Diện tích để xây bên là:

(2500:100.50=1250left(m^2 ight))

Diện tích để làm vườn là:

(2500:100.30=750left(m^2 ight))

Diện tích nhằm trồng hoa là:

(2500-1250-750=500left(m^2 ight))

Đáp số: diện tích s xây nhà: 1250 m2.

Bạn đang xem: Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m

diện tích s làm vườn: 750 m2.

diện tích trồng hoa: 500 m2.


Đáy lớn của hình thang là:

(40 imesfrac32=60left(m ight))

Chiều cao của hình thang là:

(left(40+60 ight)div2=50left(m ight))

Diện tích khu đất hình thang là:

(left(40+60 ight) imes50div2=2500left(m^2 ight))

Diện tích khu đất để xây nhà ở là:

(2500 imes50\%=1250left(m^2 ight))

Diện tích đất để làm vườn là:

(2500 imes30\%=750left(m^2 ight))

Diện tích khu đất trồng hoa là:

(2500-1250-750=500left(m^2 ight))


1 khu đất nền hình thang gồm độ dài đáy bé nhỏ 40m, đáy to gấp rưỡi đáy bé.chiều cao bằng một nửa tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất nền đó người ta dành 1/2 diện tích để xây nhà, 30% diện tích để làm vườn, phần còn sót lại để trồng hoa. Tính diện tích s để xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa. (ghi rất đầy đủ lời giải)

 


Độ nhiều năm đáy lớn là 40x3/2=60(m)

Chiều cao là (40+60)/2=50(m)

Diện tích là (dfrac40+602cdot50=50cdot50=2500left(m^2 ight))

Diện tích xây nhà ở là:(2500cdot50\%=1250left(m^2 ight))

Diện tích làm cho vườn là (2500cdot30\%=750left(m^2 ight))

Diện tích trồng hoa là (2500-1250-750=500left(m^2 ight))


một khu đất hình thang tất cả độ đà đáy bé xíu 40m, đáy béo gấp rưỡi lòng bé. độ cao bằng 1/2 tổng độ dài 2 đáy. Trên khu đất nền đó người ta dành một nửa diện tích nhằm xây nhà, 30% diện tích để gia công vườn, phần sót lại để trồng hoa. Tính S khu đất để xây nhà, làm cho vườn, trồng hoa.


Giải:

- gấp rưỡi là gấp 3/2 tốt là vội 1,5 lần

Đáy lớn của hình thang là: 40×3/2=60(m)

Chiều cao của hình thang là: (40+60):2=50(m)

Diện tích khu đất hình thang là: (40+60)×50:2=2500(m2)

Diện tích đất để xây nhà là: 2500:100×50=1250(m2)

Diện tích đất để triển khai vườn là: 2500:100×30=750(m2)

Diện tích khu đất trồng hoa là: 2500−1250−750=500(m2)

Đáp số: diện tích s đất xây nhà: 1250 m2

Diện tích có tác dụng vườn: 750 m2

Diện tích khu đất trồng hoa: 500 m2


Một khu đất hình thang bao gồm độ lâu năm đáy bé 40m, đáy lớn gấp rưỡi đáy bé.Chiều cao bằng 50% tổng độ lâu năm hai đáy. Trên khu đất nền đó tín đồ ta đành 1/2 diện tích nhằm xây nhà, 30& diện tích để gia công vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích s đất nhằm xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa

 

Giải giúp với ạ đang nên gấp


Độ lâu năm đáy khủng là:

40:2* 3 = 60 (m)

Độ dài chiều cao là:

(60+40):2= 50 (m)

Diện tích khu đất hình thang kia là:

(60+40)*50 : 2 = 2500 (m2)

Diện tích để xây nhà là:

2500:100*50= 1250 (m2)

Diện tích để gia công vườn là:

2500:100*30= 750 (m2)

Diện tích nhằm trồng hoa là:

2500-1250-750 = 500 (m2)

Đáp số: diện tích s xây nhà: 1250 m2.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Tháng 5 Năm 2021, Ngày Tốt Trong Tháng 5 Năm 2021 Là Ngày Nào

diện tích làm vườn: 750 m2.

diện tích trồng hoa: 500 m2.


1 khu đất hình thang có độ dài đáy bé nhỏ 40m,đáy béo gấp rưỡi đáy bé.Chiều cao =1/2 tổng độ dài 2 đáy .Trên khu đất đó tín đồ ta dành một nửa s để xây nhà, 30% s để làm vườn ,phần còn lại để trồng hoa.Tính s đất để xây nhà,làm vườn,trồng hoa


đáy khủng là: 40:2/3= 60 m

chiều cao là: (40+60):2= 50 m

diện tích khu đất là: (40+60)x50:2= 2500 m

diện tích có tác dụng nhà là: 2500x50:100= .../bn trường đoản cú tính nhé/

các dòng sau cx lm tương tự

đ/s:...

k mk nhé


Một khu đất hình thang tất cả độ dài đáy nhỏ xíu 40m, đáy béo gấp rưỡi lòng bé. Chiều cao bằng 1/2 tổng độ nhiều năm hai đáy . Trên khu đất đó tín đồ ta dành riêng 70% diện tích s để xây nhà, phần còn lại để trồng hoa . Tính diện tích đất trồng hoa.

Xem thêm: Hãy Nêu Những Nguyên Nhân Gãy Xương, Cấu 1: Hãy Nêu Nguyên Nhân Dẫn Tới Gãy Xương

CỐ GẮNG GIÚP MÌNH nhanh NHÉ,CẢM ƠN


Một mảnh đất hình thang có đáy bé xíu là 30 m lòng lớn bằng 5/3 đáy nhỏ nhắn chiều cao bằng độ lâu năm đáy nhỏ bé người ta sử dụng 30% diện tích s mảnh đất để xây nhà ở còn lại để làm sân sân vườn tính diện tích hình làm cho sân và vườn.các các bạn giúp mình với!!!


Chiều lâu năm đáy phệ là:

(30cdotfrac53=50left(m ight))

Diện tích mảnh đất nền là:

(fracleft(50+30 ight)cdot302=1200left(m^2 ight))

Diện tích hình có tác dụng sân vườn là:

(1200cdot70\%=840left(m^2 ight))

Đáp số:(840m^2)


Một mảnh đất nền hình thang bao gồm đáy bé là 30 m, đáy mập bằng (frac53) đáy bé nhỏ , chiều cao bằng độ nhiều năm đáy bé. Người ta thực hiện 30 % diện tích s mảnh đất để xây nhà, còn lại để triển khai sân và vườn. Tính diện tích s đất làm cho sân với vườn.


đáy lớn mảnh đất nền là : (30xfrac53)= 50 ( m )

diện tích mảnh đất nền là : (fracleft(30+50 ight)x302)= 1200 ( m2 )

diện tích xây nhà là : 1200 : 100 x 30 = 360 ( m2 )

diện tích vườn cửa là : 1200 - 360 = 840 ( m2 )

đáp số : xây nhà ở : 360 m2

vườn : 840 m2

/HT


Một mảnh đất nền có hình thang tất cả đáy bé bỏng dài 20m. Đáy lớn gấp rưỡi lòng bé,chiều dài 9m.Người ta ý định dùng 40% diện tích s đất để làm sân cùng vườn, phần còn lại để xây nhà. Tính diện tích s đất dùng làm xây bên là từng nào m vuông


Bài 6: Đáy khủng của hình thang là:

40×32=60 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(60+40):2=50 (m)

Diện tích của hình thang là:

(60+40)×50:2=1250 (m2)

Diện tích xây nhà là:

1250:100×50=625 (m2)

Diện tích để triển khai vườn là:

1250:100×30=375 (m2)

Diện tích trồng hoa là:

1250−625−375=250 (m2)

Đáp số: diện tích xây bên là 625 m2

diện tích s làm sân vườn là 375 m2

diện tích trồng hoa là 250 m2