Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 36 mét chiều dài bởi 5/4 chiều rộng

a) tính diện tích s hình chữ nhật đó

b) bạn ta dự định dành 85 phần trăm diện tích đất có tác dụng vườn , phần còn sót lại làm nhà tại . Tính diện tích s đất có tác dụng vườn

ghi bước khiến cho mình luon nha


*

một khu đất nền dạng hình chữ nhật , bao gồm chiều rộng lớn 36m, chiều dài bởi 5/4 chiều rộng.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

a) tính diện tích khu đất

b) fan ta dự tính dành 75 xác suất diện tích đất để gia công vườn, phần sót lại làm nhà ở. Tính diện tích đất làm vườn


*

a Chiều dài khu đất nền là : 36 : 4 × 5 = 45 (m)Diện tích khu đất là : 45 × 36 = 1620 (m2)b diện tích s đất để gia công vườn là : 1620 : 100 × 75 = 1215 ( m2) Đáp số : a 1620 mét vuông b 1215 m2Chúc bạn học tốt

Một khu đất nền dạng hình chữ nhật, gồm chiều rộng 36m, chiều dài bởi 4/5 chiều rộng.

a. Tính diện tích khu đất.

b. Bạn ta ý định dành 75% diện tích đất để gia công vườn, phần còn lại làm bên ở. Tính diện tích s đất có tác dụng vườn.

Xem thêm: Tôi Ăn Trước, Tôi Lại Ăn Thừa Ngày Ngày Giúp Chúa Hầu Vui Nhọc Nhằn


a, Chiều dài khu đất là : 36 : 4/5 = 45 ( m )

Diện tích khu đất là : 36 x 45 = 1620 ( m2)

b, diện tích s phần làm cho vườn là : 1620 : 100 x 75 = 1215 ( m2)

Đáp số : a, 1620 m2

b, 1215 m2


Chiều dài khu đất nền là

36 : 4/5 = 45 ( m)

Diện tích khu đất là

45 x 36 = 1620 ( m2)

Diện tích để làm vườn là

1620 x 75% = 1215 ( m2)

Đáp số 1215 m2


một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 80m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

a. Tính diện tích s khu đất

b. Người ta dự tính dành 15% diện tích đất để làm nhà ở trong phần còn lại có tác dụng vườn tính diện tích đất có tác dụng nhà ở


Chiều nhiều năm là 80:2/3=120(m)

Diện tích khu đất nền là 80x12=9600((m^2))

Diện tích khu đất làm nhà ở là 15%x9600=1440(m2)

học xuất sắc nha bạn


a, Chiều dài là:

80:2/3=120 (m)

diện tích s là:

80x120=9600 (m)

b, số diện tích s lm nhà ở là:

9600x15%=1440 (m)


Một khu đất hình chữ nhật, tất cả chiều lâu năm là 120m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích s khu đất?

b) bạn ta ý định dành 15 o/o diện tích s đất để triển khai nhà ở, phần còn lại làm vườn. Tính diện tích s đất làm nhà ở?


Chiều rộng khu đất nền là :

120 : 3 x 2 = 80 (m)

Diện tích khu đất nền là :

80 x 120 = 9.600 (m2)

Diện tích để triển khai vườn là :

9.600 : 100 x 15 = 1.440 (m2)

Đáp số (a): 9.600 m2

(b) : 1.440 m2


một khu đất hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 80m chiều rộng bằng 2/ 3d dàia. Tính diện tích khu đấtb. Fan ta ý định dành 15 diện tích s đất để triển khai nhà tại vị trí còn lại làm vườn tính diện tích s đất có tác dụng nhà ở


Một khu đất nền hình chữ nhật, có chiều dài là 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích s khu đất?

b) fan ta dự định dành 15 o/o diện tích đất để làm nhà ở, phần sót lại làm vườn. Tính diện tích đất làm cho nhà ở?

*o/o là phần trăm nha, giải rõ ràng từng phép tính ra nhé


một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 80m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài 

a. Tính diện tích s khu đất 

b. Người ta ý định dành 15% diện tích s đất để làm nhà tại vị trí còn lại làm vườn tính diện tích đất làm nhà ở

 


Đáp án :

a) 9600 m2

b) 1440 m2

Giải ưng ý :

Chiều dài khu đất nền đó là :

(80:frac23)(=120left(m^2 ight))

a) Diện tích khu đất chính là :

120 x 80 = 9600 ( m2 )

b) diện tích đất làm nhà ở là :

9600 x 15 : 100 = 1440 ( m2 )

Đ/s :........

Xem thêm: Hôn Nhân Là Gì Gdcd 9 - Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 36 m với chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Fan ta ý định dành 45% diện tích s đất để xây nhà còn lại dùng để làm vườn. Hỏi diện tích dùng để làm vườn là bao nhiêu mét vuông?​


Answer:

Chiều rộng

(36 imesfrac23=24m)

Diện tích

(36 imes24=864m^2)

Diện tích đất dùng để xây nhà

(864:100 imes45=388,8m^2)

Diện tích đất dùng làm vườn

(864-388,8=457,2m^2)


Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bởi 5/4 chiều dài. Bạn ta dành riêng 30% diện tích mảnh đất để gia công sân, 32,5% diện tích mảnh đất để làm vườn,còn lại làm nhà. Tính diện tích s phần đất có tác dụng nhà.


Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là :

20 : 5/4 = 16 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

20 x 16 = 320 ( m2 )

Gọi diện tích s mảnh đất hình chữ nhật là 100% thì diện tích làm nhà chiếm phần số xác suất diện tích mảnh đất nền là :

100 - 30 - 32,5 = 37,5%

Diện tích đất làm nhà là :

320 : 100 x 37,5 = 120 ( m2 )

Đáp số : 120m2


Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:15 · 13 = 195 cm2Diện tích mảnh đất làm bên là:195 · 28% = 54,6 cm2