MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI LÀ 70 CM , CHIỀU RỘNG BẰNG 2/5 CHIỀU DÀI

     
*

Một hình chữ nhật có chu vi là 70 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính diện tích hình chữ nhật đó ?


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

70 : 2 = 35 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Chiều rộng là: 35: 7 x 2 = 10 (cm)

Chiều dài là: 35 - 10 = 25 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 

10 x 25 = 250 (cm2)

Đáp số: 250 cm2

---Nhớ cho 1 like nha---


*

Nửa chu vi HCN là:

70:2=35(cm)

Chiều rộng HCN là

35:(2+5)x2=10(cm)

Chiều dài HCN là:

35-10=25(cm)

Diện tích HCN đó là:

25x10=250(cm2)

Đáp số:250 cm2


nửa chu vi hình chữ nhật là : 70 : 2 = 35 ( cm )

chiều rộng hình chữ nhật là : 35 : ( 2 + 5 ) x 2 = 10 ( cm )

chiều dài hình chữ nhật là : 35 - 10 = 25 ( cm )

diện tích hình chữ nhật là : 25 x 10 = 250 ( cm2 )

đ/s:....

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi là 70 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài

hok tốt


Một hình chữ nhật có chu vi là 70 cm, chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài.a) Tính diện tích hình chữ nhật đó.b) Nối trung điểm các cạnh của hình chữ nhật ta được một hình thoi (có đường chéo là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh đối diện của hình chữ nhật). Tính tỉ số của diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật.

Một hình chữ nhật có chu vi là 70 cm, chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài.

a) Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Nối trung điểm các cạnh của hình chữ nhật ta được một hình thoi (có đường chéo là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh đối diện của hình chữ nhật). Tính tỉ số của diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật.


Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng

a. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

b. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó.


a)một hình chữ nhật có chu vi 150 cm,chiều rộng kém chiều dài 15 cm,tính diện tích hình chữ nhật đó.

B)một hình bình hành có diện tích bằng 4/5 diện tích hình chữ nhật và và có chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật. Tính cạnh đáy của hình bình hành.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Chim Bồ Câu Thích Nghi Với Đời Sống Bay Lượn?


Một hình chữ nhật có chiều dài là 45 cm ,chiều rộng bằng 1/5 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó


Bài 2 : hình chữ nhật có chiều rộng là 24 cm . Chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài . tính chu vi hình chữ nhật đó

Bài 5 : một mảnh ruộng hình chữ nhật có chu vi là 220 m . Nếu giảm chiều dài đi 10 m và tăng chiều rộng 10 m thì diện tích không thay đổi . Tính diện tích mảnh đất đó 


TOP 6 BÀI TOÁN CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH NÂNG CAO LỚP 4 1.Có một hình vuông,nếu mở rộng về bên phải 2 cm và mở rộng về bên trái 4 cm thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm.Tính diện tích hình vuông. 2.Một hình chữ nhật có chu vi 28 cm,chiều dài hơn chiều rộng 2 cm.Tính diện tích của hình chữ nhật đó.3.Có một cái sân hình vuông chu vi 20 cm,người ta mở rộng về bên phải 2m và mở rộng bên trái 1m.Hỏi sau khi mở rộng chu vi sân là bao nhiêu?4.Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng...
Đọc tiếp

TOP 6 BÀI TOÁN CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH NÂNG CAO LỚP 4

 

1.Có một hình vuông,nếu mở rộng về bên phải 2 cm và mở rộng về bên trái 4 cm thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm.Tính diện tích hình vuông.

 

2.Một hình chữ nhật có chu vi 28 cm,chiều dài hơn chiều rộng 2 cm.Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

3.Có một cái sân hình vuông chu vi 20 cm,người ta mở rộng về bên phải 2m và mở rộng bên trái 1m.Hỏi sau khi mở rộng chu vi sân là bao nhiêu?

4.Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích khoảng 75cm2.Tính chu vi hình chữ nhật đó?

5.Cho một hình vuông có chu vi 96cm.Chia hnhf vuông đó thành 2 hình chữ nhật có hiệu hai chu vi bằng 12cm.Tính chu vi mỗi hình chữ nhật.

6.Có một hình chữ nhật có chu vi 70 cm,được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao cho phần thứ nhất là một hình vuông,phần thứ hai là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?

NHANH TAY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI ĐỂ ĐƯỢC TICK NHÉ!!!


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
8
1

 a) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất.

b) Một hình chữ nhật có chiều dài 3/5 m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: 15 Kiểu Tóc Layer Bob Nữ Ngang Vai Đình Đám Năm 2022, Top 16 Kiểu Tóc Layer Nữ Đón Đầu Xu Hướng 2021


Xem chi tiết
Lớp 4Toán
4
0

lm đúng sẽ đc tick!

Một hình chữ nhật có chu vi là 340 cm. Biết 2/5 chiều dài bằng 4/7 chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Xem chi tiết
Lớp 4Toán
4
0

một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24 cm‚ chiều dài bằng "5/3" chiều rộng. tính diện tích hình chữ nhật đó. lời giải


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)