Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 2M

     
*Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 2m

*

*

Đổi :1m=100 cm ;2m=200 cm

Chiều rộng lớn HCN là :

100:5*4=80 (cm)

Nửa chu vi HCN là :

200+80=280 (cm)

Đáp số :280 cm


Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là :

2 + (frac45) = (frac105) + (frac45) = (frac145) = 2,8 (m)

Đ/s : 2,8 m


Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 2m và chiều rộng lớn 4/5m.Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

giúp tớ cùng với tớ gần tới trường rồi


Bài 4 : Một nửa hình chữ Nhật gồm chu vi 5/2m .Chiều dài hơn chiều rộng 1/4m. Tính chiều dài, chiều rộng lớn của hình chữ Nhật đó. ( cần gấp )

 


một hình chữ nhật gồm chiều dài 2m,chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 3/5m.Tính chu vi hình chữ nhật đó(viết hiệu quả dưới dạng phân số về tối giản) ghi hộ mink giải pháp giải luôn nha

 


Đổi:(frac35m=0,6m) 

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

(2-0,6=1,4left(m ight))

Chu vi của hình chữ nhật là:

(left(2+1,4 ight) imes2=6,8left(m ight))

Đổi: (6,8m=frac345m)

Đáp số: (frac345m)
Xem thêm: Khu Vui Chơi Mini Cho Bé - Kinh Nghiệm Kinh Doanh Khu Vui Chơi Trẻ Em

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

(2-frac35=frac75) ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là :

(left(2+frac75 ight) imes2=frac345)( m )


một hình chữ nhật gồm chiều dài là 7/10m,chiều rộng ngắn thêm chiều nhiều năm 1/5m.Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật đó


chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

7/10-1/5=1/2 (m)

chu vi hình chữ nhật là:

(1/2+7/10):2=3/5(m2)

đáp số:3/5 m2


Chiều rộng hình chữ nhật là : 

7/10 - 1 tháng 5 = 50% ( m )

Chu vi hình chữ nhật là : 

( 50% + 7/10 ) : 2 = 3/5 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

1/2 x 7/10 = 7/20 ( mét vuông )

Đáp số : chu vi : 3/5m 

diện tích s : 7/20m2


một hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng lớn ,chiều dài bởi 4/5m.Tính chu vi và mặc tích hình đó

 


Chu Vi = 6 * Chiều RộngChiều lâu năm * 2 + Chiều rộng * 2 = 6 * Chiều RộngChiều dài * 2 = 4 * Chiều RộngChiều lâu năm = 2 * Chiều Rộng4/5 m = 2 * Chiều RộngChiều rộng lớn = 4/5 : 2 Chiều rộng lớn = 2/5 Chu vi hình chữ nhật là: ( 4/5 + 2/5) * 2 = 12/5 ( m ) diện tích hình chữ nh...

Chu Vi = 6 * Chiều Rộng

Chiều dài * 2 + Chiều rộng * 2 = 6 * Chiều Rộng

Chiều lâu năm * 2 = 4 * Chiều Rộng

Chiều nhiều năm = 2 * Chiều Rộng

4/5 m = 2 * Chiều Rộng

Chiều rộng lớn = 4/5 : 2 

Chiều rộng lớn = 2/5

Chu vi hình chữ nhật là:

( 4/5 + 2/5) * 2 = 12/5 ( m )

diện tích s hình chữ nhật là:

4/5 * 2/5 = 8/25 ( m2)

Đ/S : 12/5 m

8/25 m2


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 125 cm . Chiều rộng bởi 1/4 chiều dài . Tính chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó
Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Aff Suzuki Cup 2021 Hôm Nay 19/12, Bảng Xếp Aff Cup 2021 Của Tuyển Việt Nam Mới Nhất

Ta tất cả sơ đồ

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần cân nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

125 : 5 = 25 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

125 - 25 = 100 (cm)

Đáp số: chiều dài: 100 cm

chiều rộng lớn 25 cm