Một hình chữ nhật có chiều dài 16m

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m chiều rộng 10m


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m

*

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tăng thêm 4 lần thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Xem thêm: Cao Ban Long Là Gì? Tác Dụng Của Cao Ban Long : Quà Tặng Quý Giá Của Loài Hươu

*

Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 16m, chiều rộng lớn là 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu xác suất ?


Xem thêm: Cách Pro Cho Người Khác Trên Facebook, Hướng Dẫn Cách Làm Pr Trên Facebook Mới Nhất 2020

*

Diện tích hình chữ nhật là: 

16 × 10 = 160 (m²)

Khi tăng chiều dài thêm 4m, diện tích mới của hình chữ nhật là:

( 16 + 4) × 10 = 200 (m²)

Phần diện tích tăng thêm là:

200 - 160 = 40 (m²)

Khi đó diện tích s của hình chữ nhật tăng lên:

40 : 160 = 25%

Đáp số: 25%

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

Chieu dẻo moi:

16+4=20 (m)

Dien tich hinh chu nhat moi:

20*10=200 (m2)

Dien tich hinh chu nhat moi so hinh chu nhat cu:

200/160*100=125%

Tang len so phan tram:

125-100=25%

Dap so: 25%

Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số xác suất của diện tích s hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%

một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm

Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số tỷ lệ của diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%

Tick đúng nha

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 ( m2 )

Chiều dài khi tăng lên 4 m là:

16 + 4 = 20 ( m )

Diện tích hình chữ nhật khi tăng chiều nhiều năm là:

20 x 10 = 200 ( m2 )

200 gấp 160 tần số là :

200 : 160 = 1,25 ( lần )

Diện tích tăng lên số xác suất là:

( 1,25 x 100 ) - 100 = 25 %

Đáp số : 25%

 

Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm?

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%

diện tích hình chữ nhật sau thời điểm chiều dài tăng là:

16x10=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm diện tích hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều dài là:

260:(160:100)=125%

diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm là;

125%-100%=25%

đáp số:25%

Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích s của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm

DT hình chữ nhật :

16 x 10 = 160 m2

4 x 10 = 40 m2

Chiều dai tăng 4 m DT tăng số phần trăm :

40 : 160 x 100% = 25%

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng 10m.nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

Diện tích hình chữ nhật ban sơ là: 16 x 10 = 160 (m2) Diện tích hình chữ nhật cơ hội sau là: (16 + 4) x 10 = 200 (m2) Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích s là: 200 - 160 = 40 (m2) Tỉ lệ tỷ lệ mà diện tích s hình chữ nhật tăng: (40:160)x100% = 25% ĐS: 25%

De qua em a 

dap so va cach giai ne 

Diện tích hình chữ nhật ban sơ là: 16 x 10 = 160 (m2) Diện tích hình chữ nhật lúc sau là: (16 + 4) x 10 = 200 (m2) Vậy hình chữ nhật tạo thêm số diện tích là: 200 - 160 = 40 (m2) Tỉ lệ phần trăm mà diện tích s hình chữ nhật tăng: (40:160)x100% = 25% ĐS: 25%

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m) Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125% Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25% Đ/S: 25%

một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m, chiều rộng 10m.nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

diện tích ban sơ là :16.10=160 m2

diện tích sau khi tăng chiều lâu năm là : 20.10=200 m2

diện tích hình chữ nhật tiếp nối chiếm số tỷ lệ là : 200: 160=1,25

đổi 1,25 =125%

vậy diện tích s hình chữ nhật sau đó tăng so vs lúc ban đầu là : 125%-100% =25%

duyệt đi !!! nếu như đúng mk nhé

DT ban đầu :

16 x 10 = 160 m2

DT tăng thếm :

4 x 10 = 40 m2

40 : 160 x 100% = 25%

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là : 16 x 12 = 192 ( m2 )

Sau khi tăng chiều dài lên 4 m thì chiều dài bắt đầu là : 16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật mới là : 20 x 12 = 240 ( m2 )

Diện tích hình chữ nhật bắt đầu so với diện tích s hình chữ nhật thuở đầu là :

240 : 192 = 1,25 = 125 %

125 % - 100 % = 25 %

Đ/S : 25 %

Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tăng lên 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tạo thêm bao nhiêu phần trăm.