Một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

     
*Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo đến 750 người ăn uống trong 45 ngày nhưng sau 4 ngày có một số trong những người bắt đầu đến nên anh quản ngại lí tinh ra số gạo chỉ với đủ ăn uống trong 25 ngày . Hỏi số fan đến thêm là bao nhieu?

 


*

Thời gian còn sót lại sau 4 ngày : 45 - 4 = 41 ngày

Tỷ số thân 25 ngày và 41 ngày : 41 : 25 = (frac2541)

người nạp năng lượng và thời hạn ăn cùng một số trong những gạo là nhị đại lượng phần trăm nghich.

Số người sử dụng hết gạo dự trữ sau 4 ngày là : 750 x (frac4125)= 1230 người

Số bạn mới đén : 1230 - 750 = 480 người


*

số ngày sót lại là

45-4=41

số người ăn uống trong 25 ngày là

(750*41):25=1230

số tín đồ đến thêm là

1230-750=480

k cho khách hàng nha mình cần cái k của người sử dụng nhiều lắm


1 ngày tất cả số người nạp năng lượng hết số gạo sẽ là :

750*45=33750.

Sau 4 ngày đó thì một ngày gộp lại số tín đồ đó có số bạn là

*

 

 

 

 

 

 


Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo mang đến 750 người ăn trong 40 ngày, nhưng vì chưng có một vài người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo kia chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số fan đến thêm là bao nhiêu?
Xem thêm: Bộ Xương Người Gồm Mấy Phần ? Mỗi Phần Gồm Những Xương Nào ?

Một đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo mang đến 750 người ăn uống trong 40 ngày . Nhưng bởi có một trong những người đến thêm bắt buộc anh cai quản lí tính ra số gạo kia chỉ đủ ăn trong 25 ngày . Hỏi số người đến thêm là từng nào ?


Một đơn vị chức năng bồ đội sẵn sàng gạo đủ mang lại 750 người ăn uống trong 40 ngày , nhưng bởi vì có một số trong những người mang lại thêm đề xuất anh quản ngại lí tính ra số gạo kia chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày . Hỏi số bạn đến thêm là từng nào ?


Một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang lại 750 người ăn uống trong 50 ngày, nhưng mà sau 10 ngày đơn vị chức năng đó được bổ sung một số người, cho nên vì thế anh quản ngại lí tính ra số gạo còn lại chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày. Hỏi số bạn đến thêm là bao nhiêu?


1 đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo đầy đủ gạo mang đến 750 người ăn uống trong 50 ngày , cơ mà sau 10 ngày đơn vị đó được bổ sung thêm một số ít người , vì thế anh cai quản lí tính ra số gạo còn sót lại chỉ đủ nạp năng lượng trong 25 ngày . Hỏi số fan đến thêm là bao nhiêu?


Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng đủ gạo cho 750 người nạp năng lượng trong 45 ngày, cơ mà sau 4 ngày có một số fan đến thêm. Anh quản lý tính ra số gạo chỉ đủ ăn uống trong 25 ngày. Tính số tín đồ đến thêm( biết suất ăn uống của mỗi cá nhân như nhau)

1 đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo cho 750 người ăn uống trong 40 ngày, nhưng do có một vài người mang lại thêm đề nghị anh quản lí lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngáy. Hỏi số fan đến thêm ?

 
Xem thêm: So Sánh Hướng Động Và Ứng Động Và Ứng Động, So Sánh Ứng Động Và Hướng Động

một đơn vị chức năng quân đội sẵn sàng đủ gạo đến 750 người nạp năng lượng trong 40 ngày. Nhưng bởi vì có một trong những người đến thêm nên anh cai quản tính ra số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu


một đơn vị chức năng quân đội sẵn sàng đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng do có một trong những người mang đến thêm bắt buộc anh cai quản tính ra số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số tín đồ đến thêm là bao nhiêu