MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM Q=-4.10^-8

     

Một năng lượng điện điểm (Q = + 4.10^ - 8C) đặt tại một điểm (O) trong ko khí. độ mạnh điện trường tại điểm (M), phương pháp (O) một khoảng (2 cm) vì chưng (Q) gây nên là


Cường độ điện trường tại M vị Q tạo ra là (E = dfracvarepsilon r^2 = 9.10^5(V/m);;;)


*
*
*
*
*
*
*
*

Xác định cường độ điện trường tại điểm M trong không khí phương pháp điện tích trữ q = 2.10-8 C một khoảng chừng 3 cm.

Bạn đang xem: Một điện tích điểm q=-4.10^-8


Một năng lượng điện điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có cường độ E = 3.104 V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng tầm 30 cm. Tính độ mập điện tích Q ?


Một điện tích điểm q = 10-7 C đặt ở điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu công dụng của một lực F = 3.10-3 N. độ mạnh điện trường bởi điện tích điểm Q gây ra tại M bao gồm độ lớn là bao nhiêu?


Cường độ điện trường tạo bởi vì một điện tích điểm biện pháp nó 2 cm bằng 105 V/m. Trên vị trí biện pháp điện tích này bởi bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?


Cường độ năng lượng điện trường vày điện tích +Q tạo ra tại điểm A cách nó một khoảng r có độ to là E. Ví như thay bởi điện tích -2Q cùng giảm khoảng cách đến A còn một ít thì độ mạnh điện trường trên A bao gồm độ mập là


Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, đặt ở điểm A trong môi trường có hằng số điện môi (varepsilon = 2). Véc tơ độ mạnh điện trường (overrightarrow E ) bởi vì điện tích Q tạo ra tại điểm B cùng với AB = 6 cm có


Cho (q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C), để ở $A$ cùng $B$ trong không gian biết $AB = 2 cm$. Xác định vectơ (vec E) trên điểm $H$ - là trung điểm của $AB$.


Cho $q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C$, để tại A cùng B trong ko khí biết $AB m = m 2 m cm$. Xác minh vectơ $vec E$tại điểm $M$, biết $MA m = m 1 m cm, m MB m = m 3 m cm$.


Cho q.1 = 4.10-10 C, quận 2 = -4. 10-10 C, đặt ở A cùng B vào ko khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ (vec E) trên điểm N, hiểu được NAB là 1 trong tam giác đều.


Hai điện tích q.1 = 8. 10-8 C, quận 2 = -8. 10-8 C để tại A với B trong không gian biết AB = 4 cm. Tìm vectơ cường độ điện trường tại C trên phố trung trực của AB và biện pháp AB 2 cm?


Tại cha đỉnh của tam giác ABC vuông trên A, AB = 30cm, AC = 40cm cùng BC = 50cm. Đặt những điện tích q.1 = q.2 = q.3 = 10-9 C. Xác định độ to cường độ điện trường trên điểm H- là chân con đường cao kẻ từ A.


Bốn điểm A, B, C, D trong không khí sinh sản thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Các điện tích q1, q2, quận 3 đặt theo lần lượt tại A, B, C. Gọi (overrightarrow E_2 ) là véctơ độ mạnh điện trường vì điện tích q.2 gây ra trên D. (overrightarrow E_13 )là cường độ điện trường tổng đúng theo do những điện tích q.1 và q.3 gây ra trên D. Xác minh giá trị của quận 1 và q3 biết q2 = -12,5.10-8C với (overrightarrow E_13 = overrightarrow E_2 )


Cho hai năng lượng điện tích q.1 = 1nC, q.2 = -8nC để tại hai điểm A, B phương pháp nhau 30cm trong chân không. Tra cứu điểm C giải pháp A và B bao nhiều làm thế nào để cho tại đó(overrightarrow E_2 = 2overrightarrow E_1 )


Hai điện tích điểm quận 1 = 4.10-6C; q.2 = 36.10-6C để tại hai điểm vắt đinh A với B trong dầu tất cả hằng số năng lượng điện môi ε = 2. AB = 16cm. Xác xác định trí của điểm M nhưng mà tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bằng không?


Cho hình vuông ABCD cạnh a, trên A và C đặt các điện tích q.1 = q.3 = q > 0. Cần đặt tại B điện tích bằng bao nhiêu để độ mạnh điện trường sinh hoạt D bởi 0.

Xem thêm: Nghi Lễ Cúng Ông Công Ông Táo Chiều 23 Có Được Không ? Cúng Ông Công Ông Táo Lúc Nào Tốt Nhất


Một trái cầu nhỏ tuổi mang năng lượng điện được cân đối trong điện trường do công dụng của trọng tải và lực điện trường. Đột ngột sút độ béo điện trường đi còn một nửa tuy nhiên vẫn giữ nguyên phương với chiều của mặt đường sức điện. Thời gian để trái cầu di chuyển được 5cm trong năng lượng điện trường. Lấy g = 10m/s2


Cho nhị tấm kim loại tuy vậy song, ở ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là điện trường các hướng từ bên trên xuống và gồm độ bự 20000V/m. Một quả cầu bởi sắt có bán kính 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng ở không gian gian thân hai tấm kim loại. Điện tích q có mức giá trị bởi bao nhiểu? Biết cân nặng riêng của fe là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3. Mang g = 10m/s2.


Một bé lắc đơn gồm một quả ước tích điện dương cân nặng (sqrt 3 g) buộc vào tua dây mảnh phương pháp điện. Con lắc treo trong điện trường đều sở hữu phương nằm theo chiều ngang với cường độ điện ngôi trường 10000 V/m. Trên nơi gồm g = 9,8m/s2. Lúc vật ở vị trí cân bằng, tua dây lệch một góc α = 300 so với phương thẳng đứng. Độ khủng của điện tích của quả ước là?


Đặt trên $6$ đỉnh của lục giác đều những điện tích $q$, $-2q$, $3q$, $4q$, $-5q$ cùng $q"$. Khẳng định $q"$ theo $q$ để cường độ điện ngôi trường tại tâm O của lục giác bằng $0$ biết $q > 0$.


*

Cường độ năng lượng điện trường của một năng lượng điện tích phụ thuộc vào khoảng cách r được trình bày như vật thị bên. Biết (r_2 = dfracr_1 + r_32)và những điểm cùng nằm trên một đường sức. Quý giá của x bằng


*

Hai năng lượng điện điểm (q_1 = - 9mu C, m q_2 = 4mu C) để lần lượt tại A,B có thể tìm thấy địa chỉ của điểm M mà lại tại đó điện trường tổng hợp bởi không trên


Đặt 4 điện tích âm bao gồm cùng độ phệ (q) trên 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh (a.) khẳng định cường độ tổng vừa lòng tại giao điểm nhị đường chéo của hình vuông.


Tại hai điểm A và B cách nhau (10cm) trong ko khí bao gồm đặt hai năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C.) khẳng định cường độ điện trường bởi hai năng lượng điện tích đặc điểm này gây ra trên C biết (AC = BC = 8cm.)


Cho hai điện tích điểm (q_1 = 6.10^ - 7C;q_2 = - 8.10^ - 7C) để ở hai điểm A cùng B trong ko khí giải pháp nhau (5cm.) xác định véc tơ độ mạnh điện trường tổng hợp tại M vày (q_1) với (q_2) tạo ra tại M biết (MA = 3cm, MB = 8cm.)


Một quả cầu kim loại nhỏ dại có khối lượng 1g được tích năng lượng điện q = 10-5C treo vào đầu một tua dây mảnh với đặt trong điện trường đông đảo E. Lúc quả cầu đứng cân bằng thì dây treo hợp với phương thẳng một góc 600, mang g = 10m/s2. Tìm kiếm E.

 


Cho hình vuông ABCD, trên A cùng C đặt những điện tích (q_1 = q_3 = q = 2,5.10^ - 8C.) Hỏi phải để tại B một điện tích từng nào để cường độ điện trường trên D bằng (0.)


Bốn điểm A, B, C, D trong ko khí tạo nên thành hình chữ nhật ABCD cạnh (AD = a = 3cm;AB = b = 4cm). Những điện tích (q_1,;,q_2,;,q_3)được để lần lượt tại A, B, C. Biết (q_2 = - 12,5.10^ - 8C) cùng cường độ điện trường tổng thích hợp tại D bằng (0.) Tính (q_1;q_2)?


Một trái cầu trọng lượng (m = 4,5.10^ - 3kg) treo vào một sợi dây tương đối dài (2m.) trái cầu bên trong điện trường gồm (overrightarrow E ) nằm ngang, hướng sang trái như hình vẽ. Biết (d = 1m,E = 2000V/m). Rước (g = 10 m m/s^2).

Xem thêm: Bài Tập Xác Định Chủ Ngữ Vị Ngữ Lớp 4, Cách Xác Định Chủ Ngữ Vị Ngữ

Tính độ béo của lực căng dây.


Tại một điểm trong không khí gồm hai cường độ điện trường có phương vuông góc với nhau và có độ mập lần lượt là E1 = 6.104 V/m; E2 = 8.104 V/m. Độ phệ của năng lượng điện trường tổng là:


Một trái cầu nhỏ m = 0,25g, mang điện tích q = 5.10-9 C treo trên gai dây miếng trong điện trường đều phải sở hữu phương ở ngang, độ mạnh điện trường E = 106V/m mang lại g = 10m/s2. Độ bự lực năng lượng điện trường chức năng lên quả cầu là