Một Ca Nô Xuôi Dòng Từ Bến A Đến Bến B Mất 4 Giờ Và Ngược Dòng Từ Bến B Về Bến A Mất 5 Giờ

     
*

Một ca nô xuôi chiếc từ bến a đến bến b mất 4 giờ cùng ngược dòng từ bến b về bến a mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa nhị bến a cùng b biết rằng vận tốc của làn nước là 3km/h


*

Giải

Gọi khoảng cách giữa 2 bến a và b là x

Vận tốc ca nô thời gian xuôi dong là: (fracx4)

Vận tốc ca nô lúc ngược dòng là: (fracx5)

Vì vận tốc xuôi loại - gia tốc ngược mẫu = 2 lần gia tốc dòng nước

=> (fracx4-fracx5=frac61)

=>(frac5x20-frac4x20=frac12020)

=> x=120

Vậy: khoảng cách giữa 2 bến a và b là 120 km.

Bạn đang xem: Một ca nô xuôi dòng từ bến a đến bến b mất 4 giờ và ngược dòng từ bến b về bến a mất 5 giờ

K mang lại MIK NHA


*

Gọi khoảng cách giữa 2 bến a cùng b là x

Vận tốc ca nô lúc xuôi dong là: x4" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">x4x4

Vận tốc ca nô thời gian ngược chiếc là: x5" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">x5x5

Vì gia tốc xuôi mẫu - tốc độ ngược loại = 2 lần vận tốc dòng nước

=> x4−x5=61" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">x4−x5=61x4−x5=61

=>5x20−4x20=12020" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">5x20−4x20=120205x20−4x20=12020

=> x=120

Vậy: khoảng cách giữa 2 bến A và B là 120 km.


Một ca nô xuôi chiếc từ bến A đến bến B mất 4 giờ cùng ngược mẫu từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa nhị điểm A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.


Gọi x là khoảng cách từ A cho B

ta gồm : Hiệu vận tốc xuôi mẫu và ngược cái gấp 2 lần vận tốc dòng nước, xuất xắc ta gồm :

(fracx4-fracx5=2 imes2) hay (fracx20=4Leftrightarrow x=80km)


1 ca nô xuôi dòng từ bến A mang lại bến B mất 4 giờ và ngược loại từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 20km/h


Gọi quãng mặt đường AB là l

vận tốc của ca nô là : (V_c)

vận tốc của làn nước là: (V_n)

*) lúc ca nô đi xuôi loại từ A-> B thì (l=4left(V_c+V_n ight))

*) khi ca nô đi ngược loại từ A -> B thì (l=5left(V_c-V_n ight))

=> (4left(V_c+V_n ight)=5left(V_c-V_n ight)=>4V_c+4V_n=5V_c-5V_n=>9V_n=V_c=>V_c=180km)/h

=>l=5.160=800km.


1 ca nô xuôi cái từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược chiếc từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B, biết rằng gia tốc của dòng nước là 20km/h


một ca nô xuôi mẫu từ bến a đến bến b mất 6 giờ với ngược dòng từ bến b về bến a mất 7 giờ . Tính khoảng cách giữa hai bến a cùng b, biết rằng tốc độ của dòng nước là 2km/h


Gọi quãng đường AB là : x (x > 0) 

Vận tốc lượt đi là : (fracx6)

Vận tốc lượt về là : (fracx7)

Vận tốc đi lớn hơ nvaanj tốc về là : 2 x 2 = 4 (km/h)

Ta tất cả : (fracx6-fracx7=4)

(Leftrightarrow7x-6x=168)

(Leftrightarrow x=168)

Vây quãng AB nhiều năm 168 km 


Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 8 giờ với ngược cái từ bến B về bến A mất 10 giờ. Tính khoảng cách giữa nhị điểm A với B, biết rằng gia tốc của làn nước là 4km/h.


Gọi tốc độ cano khi nước yên là x (km/h) cùng với x>4

Vận tốc cano khi xuôi dòng: (x+4) (km/h)

Vận tốc cano khi ngược dòng: (x-4) (km/h)

Quãng mặt đường cano xuôi dòng: (8left(x+4 ight))

Quãng mặt đường cano ngược dòng: (10left(x-4 ight))

Do quãng mặt đường xuôi chiếc và ngược dòng hệt nhau nên ta bao gồm pt:

(8left(x+4 ight)=10left(x-4 ight))

(Leftrightarrow2x=72Rightarrow x=36) (km/h)

Khoảng cách AB là: (8left(36+4 ight)=320left(km ight))


Một canô xuôi chiếc từ bến A mang đến bến B mất 4 giờ với ngược cái từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa nhì bến A và B, biết rằng vận tốc của làn nước là 2 km/h.


Gọi x (km) là khoảng cách giữa nhì bến A với B, cùng với x > 0.

Xem thêm: Kể Lại Giấc Mơ Được Gặp Sơn Tinh Của Em, Please Wait

*

Vì tốc độ xuôi dòng to hơn vận tốc ngược dòng chính bằng 2 lần gia tốc dòng nước đề nghị ta bao gồm phương trình:

*

x = 80 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy khoảng cách giữa nhị bến A cùng B là 80km.

(Giải thích tại sao hiệu tốc độ xuôi mẫu và ngược dòng bằng 2 lần tốc độ dòng nước:

Nếu gọi vận tốc canô là v (km/h), gia tốc dòng nước là a (km/h), ta có:

Khi xuôi dòng: gia tốc canô = v + a

Khi ngược dòng: vận tốc canô = v - a

Hiệu tốc độ = v + a - (v - a) = 2a = 2 gia tốc dòng nước.)


Đúng 1
Bình luận (0)

một ca nô xuôi loại từ bến A mang đến bến B mất 4 giờ cùng ngược mẫu từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa phía 2 bên A cùng B, biết rằng tốc độ của dòng nước là 2km/h.


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Một ca nô xuôi chiếc từ bến A mang đến bến B mất 5giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 7 giờ. Tính khoảng cách giữa nhị bến A với B, biết rằng tốc độ của dòng nước là 3km/h ?


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình.
0
0
GửiHủy

một ca nô xuôi cái từ bến a mang đến bến b mất 5 giờ và ngược mẫu từ bến b về bến a mất 7 giờ. ính khoản biện pháp giữa nhị bến A và B , biết rằng tốc độ của dòng nước là 3 km/h?

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Gọi khoảng cách giữa hai bến A và B là x ( km), ĐK: x > 0 .

Xem thêm: Hội Tao Đàn Có Bao Nhiêu Người, Tao Đàn (Định Hướng)

Khi đó: vận tốc của ca nô đi từ A mang lại B là : x5x5(km/h)

Vận tốc của ca nô đi từ B mang lại A là : x7x7 (km/h)

Theo đặt ra ta gồm phương trình:

Giải phương trình cùng đến hiệu quả x = 105 ( thoả mãn)

Vậy khoảng cách giữa hai bến A cùng B là 105 km.


Đúng 0

Bình luận (0)

gọi gia tốc của tàu là v. (v>3)

khi đó vận tốc thực của tàu khi đi từ bỏ a đến b là v+3(km)

suy ra AB=5x(v+3) (1)

 vận tốc thực của tàu lúc đi từ b về a là v-3 (km)

suy ra AB=7x(v-3) (2) 

từ (1) (2) có: v=18 km (tm)


Đúng 0
Bình luận (0)

Gọi vận tốc ca nô là x ( km/h ) ( x > 0 )

Quãng đường ca nô xuôi loại là: (left(x+3 ight).5)( km )

Quãng mặt đường ca nô khi ngược loại là (left(x-3 ight).7)( km )

Theo đề bài bác ta có phương trình:

(left(x+3 ight).5=left(x-3 ight).7)

(Leftrightarrow5x+15=7x-21)

(Leftrightarrow5x-7x=-21-15)

(Leftrightarrow-2x=-36Leftrightarrow x=18left(km ight))

Nên quãng đường AB nhiều năm là: (5.left(18+3 ight)=105left(km ight))


Đúng 0
Bình luận (0)